Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon for nye lag

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon for nye lag"— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon for nye lag
MIF breddefotball Presentasjon for nye lag

2 Lagsorganisering 2014 A-lag Rekrutt lag MIF FFU Elite 19 lag Team G19
Jentelag Elite 16 lag Team G15\16 Fun lag Team G14 Team G13 G12 G11 G10 G9 G8 G7

3 Om MIF Breddefotball Hvem er vi ? Ca 280 aktive spillere!
Til sammen ca 25 lag. Ca 60 frivillige ledere og trenere Hovedinntektskilden er aktivitetsavgift og dugnader fra barnas foreldre Den største underavdelinga i MIF

4 Organisasjonsmodell MIF Fotball bredde styret Daglig leder
Sportslige ledere Sportslig utvalg Dommerkontakt Lagledere Trenere Øvrig lagsapparat Cupstyre

5 Ledelse Styreleder: Toni Molin
Nestleder\barnefotballansva rlig: Stian Nedberg Markedsansvarlig: ? Dugnad: Stian Nedberg Materiell: Kjetil Bjerkeset Styremedlem: Genga Ramanathan Daglig leder: Kjetil A. Bergh (50%) Sportslig leder 11`er fotball: Jann Rindsem Sportslig leder jenter: Mariah C. Karlsen Trenerutvikler barnefotball: Jørn Olsen

6

7 Våre verdier Lagånd ”Alle skal med uavhengig av ferdighetsnivå og sosiale forutsetninger” Innsats ”Vi verdsetter innsats i forhold til de forutsetninger som finnes i hvert enkelt barn” Kameratskap ”Barna og voksne skal ta vare på hverandre”

8 Sosiale og administrative mål
Involvere mange foresatte i diverse roller tilknyttet MIF Fotball. Være en positiv samfunnsaktør i samarbeide med kommune, skole og SFO. Legge til rette for videreutvikling av klubbens anlegg og garderobefasiliteter

9 Sportslige mål Gi et bredt tilbud til så mange som mulig. Det vil si, både de som vil spille mye fotball og til de som ikke vil spille fullt så mye fotball. Gi spillerne en følelse av mestring, læring og det aller viktigste, glede og kameratskap! Beholde så mange som mulig, lengst mulig i aktivitet. Utvikle spillere med ferdigheter som kan steget inn i MIF TF.

10 Frivillighet og dugnad
All aktivitet i barnefotball baserer seg på frivillighet og dugnad hos de foresatte. Foreldregruppa som støtteapparat. Lagleder, trener, dugnadsansvarlig, styremedlemmer. Cup og salgsdugnader.

11 Arbeidsfordeling rundt laget
Trenerteam (kontraktsfestet) - Utarbeide årsplan - Detaljert treningsopplegg - Opplegg og ledelse av spillermøter - Skriftlig info om terminliste/cuper - Informasjon om treningsopplegg - Mottak av forfall til kamper og treninger - Laguttak, innkalling, lede kampen - Taktikk, info til spillerne - Oppvarming - Avklare treningstider med sp leder - Oppvarmingsutstyr baller/vester/kjegler - Fremskaffe utstyr til trening - Registrering i S2S - Rydding etter kamp\trening(delegere til spillere) .Jo flere med i støtteapparatet – mindre å gjør for hver enkelt, mer moro! Støtteapparat -Melde inn oppdatert lagliste til klubben -Gi beskjed om spillere slutter eller nye kommer til. -Påmelding til cuper -Omberammelse av kamper -Ansvar for dommer/betaling/drikke -Fylle ut dommerkort i FIKS -Ta i mot motstander og dommer på hjemmekamper -Ordne treningskamper -Matchballer -Skader -Ansvar for legekoffert -Innkjøp av utstyr – kontakt med ansv. I styret -Organisere MIF hallcup (1 cup pr lag) -Info på lagets hjemmeside - Rydding etter kamp\trening - Føring av spillerkonto (økonomi)

12 Individuell utvikling – spilleren i fokus
En gruppe, men differensiering i gruppa. Spillere har forskjellige lyst, motivasjon, interesse og ferdighet. Alle skal ha utvikling, spill og tren med de på ditt nivå. Utvikling hos spilleren, viktigere enn å vinne kampen!

13 Trenerutvikling Gratis trenerkurs for trener.
Interne kurs og oppfølging. Trenerutvikler. Sportsplan. Trenerforeningen.

14 Trenings\kampfasiliteter
Vassenga Mjøndalshallen Vikåsen KG Mjøndalen stadion Dette betaler vi leie for å bruke.

15 Økonomi og dugnad Breddefotball og toppfotball har separat økonomi.
Årlig driftsbudsjett på ca 2,4 mill for MIF BF styret. Våre største utgifter. Baneleie til trening\kamp, personal, utstyr til lagene og seriepåmelding. Lagsøkonomi 11`er styres via MIF`s foretningsfører.. Våre største inntekter: Aktivitetsavgift, dugnadsprosjekter og arrangementer. Fokus på å ha en sunn økonomi, men samtidig ha mulighet til å lage et godt sportslig tilbud. Krav til likviditet. Cupdugnad, dorulldugnad(alternativt egenandel) og kalenderdugnad

16 Aktivitetsavgifter (pr år)
11`er fotball gutt 5000,- 11`er fotball jenter 3200,- 7`er fotball 2300,- 5`er fotball 2100,- I tillegg - Toalettpapirdugnad. Selge papir for kr 2000,- eller betale egenandel på kr 1000,- - Alle spillere får ved sesongslutt 3 MIF kalendere som de kan selge med egen fortjeneste. - Cupdugnad

17 Hva dekker aktivitetsavgiften?
Treningstid 10 måneder i året Utstyr til laget og trenere Deltagelse på 2 eksterne cuper(fri deltagelse på MIF bendit cup og høstcup) Seriepåmelding Dommere Trenerkurs, utdanning

18 Og vi har det veldig moro 
Våre arrangementer MIF hallcup 11`er vinter MIF Bendit cup vår MIF hallcup 5/7`er høst MIF\Tine fotballskole Disse arrangementene generer netto inntekter på ca pr år! Og vi har det veldig moro 

19 Marked og Sponsorer Ca i sponsorbudsjett. Hovedsponsor Kiwi og Trelleborg. Payback avtaler med Intersport, Uno-x, Frende og Glassenteret. Vi ønsker å øke denne potten, men trenger hjelp!

20 Utstyr Bindene avtale med Umbro.
Alle lag får det de trenger av utstyr. Alle lag skal ha en ball pr spiller. Trenere og lagledere får gratis klubbtøy!

21 Deltagerkontrakt MIF breddefotball opererer med en deltagerkontrakt. Denne må signeres før man kan delta i aktivitet for klubben. Hensikten med denne er å opplyse om klubbens verdier, samt å gjøre deltager oppmerksom på hva som kreves av dugnad og økonomi for å delta i MIF breddefotball.

22 Trening og kamper Treningstid i MIF hallen. Søndager kl Sammen med J08. nb. Noen søndager utgår pga arrangement i hallen Utetreninger på Vassenga i fra mai. To treninger pr uke og kampkveld ca hver annen uke. Kampene settes opp av Buskerud fotballkrets. 5`er fotball

23 Påmelding Spillere melder seg på via hjemmesiden til 2007 kullet,
Seriepåmelding 15 februar til Buskerud fotballkrets


Laste ned ppt "Presentasjon for nye lag"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google