Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Menigheter i Forvandling

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Menigheter i Forvandling"— Utskrift av presentasjonen:

1 Menigheter i Forvandling
Å bygge bro mellom Guds rike og vår tids kultur

2 Introduksjon Behovet Kursets Formål: Å stimulere til nytenkning
Tanker om Postmodernisme Fremtids-visjon

3 Menigheter i Forvandling
Introduksjon: Behovet for “Forvandlede Menigheter”

4 Jesus sier:

5 Vi er kallet til å ha evig innflytelse i verden!
Vi er called to have eternal influence in our world

6

7 Utfordringen Vår samtidskultur er i voldsom forandring
Kirken fungerer stortsett flere årtier tilbake i tiden – den er statisk. Dagens mennesker har ikke samme tankesett eller verdensbilde som mange av våre menighetsfellesskaper Gamle modeller for ledelse fungerer dårlig i forhold til dagens mennesker Kirkens tradisjonelle evangelistiske metoder er fremmedgjorte og lite hensiktsmessige for dagens mennesker. The challenge Our contemporary culture is in a period of dramatic change The church functions largely in a world that existed several decades ago – it is largely static People today do not have the same mindset or world picture as many of our congregations. Old models for leadership are inappropriate for leading people in today’s society. The church’s traditional evangelistic methods seem strange and are ineffective in communicating with people today.

8 Hvordan kan menigheten forvandles slik at den evner å kommunisere på en mer hensiktsmessig måte med vår kultur?

9 måter å formidle evangeliet til postmoderne mennesker!
Nytenkning! Å finne bedre måter å formidle evangeliet til postmoderne mennesker!

10 Å vurdere en postmoderne modell for evangelisasjon
Kursets Formål Å vurdere en postmoderne modell for evangelisasjon

11 Hva er Postmodernisme? Er en betegnelse for en tidsperiode som f.eks. “antikken” eller “middelalderen” Det er ikke et begrep som skal fryktes “Postmodernisme” har ingen definert teologi Postmodernisme er betegnelsen for denne tid i den vestlige kulturs historie

12 Historiske Forandringer og Forvandling av verdensbildet
A.D. B.C. førhistorisk Middelalderen Moderne Antikken ??? “How things are” = worldview Prehistoric – Oral history; before writing Ancient – Written history; the “kingdoms/empires” Egypt, Persia, Babylon, Greek, Roman Medieval – Rise of Christianity and feudalism; city-states, nations, church-state Modern – Age of thought/enlightenment, democracy, denominations, global exploration. Copernicus; Galileo, DaVinci; Luther; Zwingli, Calvin Post Førhistoriske Pre Antikken Post middelalderen Pre-moderne Post Antikken Pre Middelalderen Post-moderne Pre-???

13 Modernisme Mange av oss har stadig et ”moderne” verdensbilde.
Mange av de mennesker som vi kommer i kontakt med har et ”Postmoderne” verdensbilde. De fleste av oss har en blanding av begge innflytelser. Vårt trosliv bærer oftest preg av ”moderne” tenkning

14 Sammenligning Logikk Struktur Systemer Vitenskapelige bevis
Modernisme Logikk Struktur Systemer Vitenskapelige bevis Opp-Ned ledelse Styring Loyalitet Identitet Svar Post-modernisme Historier og mysterier Nettverking Grupper Tro Ned-Opp Samarbeide Egosentrisk Anonymitet Spørsmål

15 “Emergent Church” (“Morgendagens menighet”)
Redusert eller/ ingen tradisjonell tros-samfunns identitet Tilhørighet før Tro Livshistorier - ikke“trinn” eller “lover eller regler” Din Historie Min Historie Guds Historie En felles vandring i fellesskap og relasjoner “Emergent is preferable to “Post-modern” because of “post-modern” baggage

16 Refleksjon


Laste ned ppt "Menigheter i Forvandling"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google