Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Coachende kursholder Rolf Haugen Norges idrettsforbund.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Coachende kursholder Rolf Haugen Norges idrettsforbund."— Utskrift av presentasjonen:

1 Coachende kursholder Rolf Haugen Norges idrettsforbund

2 Mål Målet er ikke å bli en coach, men å integrere delemner fra coaching i kurslederrollen som vil: Gjøre kurset mer dialog og prosesspreget Det blir morsommere for deltakerne som alle blir mye aktivisert og lærer mer Det kommer opp langt flere svar og perspektiver på de faglige problemstillinger Du vil som en coachende instruktør skape bedre og mer varig læring, du gir coachende feedback!

3 Hva kjennetegner et godt kurs?
4 punkter fra kursholderperspektivet og 4 punkter fra deltagerperspektivet GP G: 10 min. P: 10 min.

4 Den coachende kursholder
Har faglig tyngde idet kurset dreier seg om Bruker voksenpedagogikk, hvordan tenker og lærer voksne? Har en coachende væremåte i kurslærerrollen: a) Coachende væremåte, tenkemåte og læremåte b) Kan forskjell på enveis og toveiskommunikasjon c) Bruker mange spørsmål, særlig åpne d) Er systematisk og strukturert e) Setter deltagere i dialogmodus og lar de ha dialoger f) Praktiserer MAKVIS som kjente prinsipper i læring g) Gir mye feedback og evaluerer grundig faglig utbytte

5 1. Faglig tyngde Kurslærer må alltid ha solid innsikt i det som skal formidles, hvis ikke blir dette avslørt i kroppsspråk og gjennomføring Men finnes det også svar i rommet? Kursdeltagere er som regel kompetente og villige til å bidra med det de kan

6 2. Hvordan lærer voksne? De har mye erfaring
De ønsker å aktiviseres og ha det morsomt De ønsker å se nytteverdi raskt, matnyttighet De er mer glad i å diskutere enn notere De har mot til å si fra når innhold eller metodikk ikke fungerer etter forventningene De verdsetter høyt konstruktiv feedback

7 3.Coachende væremåte Coaching er i denne sammenheng definert som en strategi/måte å få kursdeltagerne til å utvikle sin: væremåte tenkemåte læremåte på slik at de trives godt, lærer mye og bidrar til å løfte hverandre gjennom kurset Coaching er også sånn i 1-1 relasjon + mindre grupper! Dette må læres, og med en kurslærer/coach som stiller krav til ansvarlighet så skjer det. Læringssynet i denne formen for coaching handler om at ”Å lære er å oppdage, og bare jeg kan oppdage for meg. Du kan vise meg men jeg må oppdage selv.” Definisjonen er justert etter M. Berg: Coaching 2006 og Angeltveit/Evjen/Haugen: Coaching –utvikling og læring 2006.

8

9

10

11

12 A. En coachende væremåte
Kurslærer er en rollemodell enten vedkommende vil eller ei. Spesielt er det viktig hvordan han/hun framstår i alle typer samvær med kursdeltagere. Det handler om: Å ha et stabilt humør, jevnt over blid og positiv Være genuint interessert i deltagerne, det merker de fort Være ydmyk for at deltagerne også kan lære kurslæreren noe Være nøye med struktur, tidspunkter og system i sitt læringsarbeide Gi av seg selv, la deltagerne bli kjent med en, gir mange samtaletema Være tilgjengelig ved gruppearbeider og i pauser Opptatt av feedback på seg selv

13 En coachende tenkemåte
La deltagerne være delaktige løpet av kurset, plasseres i dialogmodus Gi dem kontinuerlig oppgaver å jobbe med og utvikle seg på Be dem selv analysere egen innsats, motivasjon, målsettinger og resultatoppnåelse Still mange åpne spørsmål til refleksjon La deltagerne bruke hverandre og utfordre hverandre Under hele kurset knytte tematikk til deres egen hverdag. La dem få egnet litteratur å lese og diskutere etter kurset

14 En coachende læremåte Er det slike erfaringer dere selv har?
Bli stadig dyktigere til å sette egne mål og beskrive hvordan nå dem, oppdage og bli aktivisert Diskutere med andre deltagere hvordan miljø og prestasjon kan bedres Bruke åpne spørsmål både på seg selv og andre for å skape refleksjon Selv praktisere aktiv lytting etter avsluttet kurs Bli bedre på tilbakemeldinger både til seg selv og andre, begrunnet feedback Lære av andre dyktige kursdeltagere, faglige innspill, metodikk, praksis, erfaringer Er det slike erfaringer dere selv har?

15

16 B. Enveiskommunikasjon og toveiskommunikasjon!
Kjempeavstand??

17 Konklusjon enveis-toveis:
Enveiskommunikasjon: Toveiskommunikasjon: - Er hurtigere, mer effektiv - Tar mer tid men flere oppfatter - Ser bra ut utenfra, lite støy - Skaper mer støy fordi en kan si fra - Kan planlegge så tida holder - Verre å planlegge tid men deltagerne føler trygghet fordi de kan spørre - Vedkommende avsender kan - Ikke like lett å sikre seg mot sikre seg mot kritikk kritikk/kritiske innspill I hvilken grad er toveiskommunikasjon bra når du holder kurs i luftsport?

18 C. Spørsmålens rolle i kommunikasjon
”Det viktigste er ikke å gi svar men å stille den andre utfordrende spørsmål!” Lukkede spørsmål. Besvares med Ja/nei, enstavelsesord, tall, navn, bekreftelser Åpne spørsmål. Lengre svar, personlige svar, vet ikke innholdet, må få tid til å svare. Starter nesten alltid med Hv..

19 Kommunikasjonsøvelse:
Lag 2 lukkede spørsmål om det å lære å fly et seilfly Lag 2 åpne spørsmål om det å lære å fly et seilfly Still hverandre spørsmålene og diskuter ulikhetene i svarene.

20 D. Systematikk i kurslærerrollen
Hvem vil bli bedre? Hvem vil gjøre noe annerledes? Er det noen som har vært på bærtur? Er det noen som har vært på en moltemyr? Tenk at du er på en moltemyr. Der ser du en masse rumper. Du går bøyd og plukker i timesvis. Så reiser du deg opp – hvor er du? Hvor kom du fra? Hva gjør du da? Du har to valg. Du kan sette deg ned, eller du kan begynne å gå. Hva skjer hvis du setter deg ned? (du blir ensom, kald, det blir mørkt, erden går fra deg). OK, då må du bevege deg, da. Det er dette det gjelder – du må bevege deg. Skal du bli bedre, må du bevege deg - fremover Nå skal vi bevege oss enda et skritt fremover ved å bli enda mer systematiske når det gjelder coaching og veiledning 20

21 Alle kurs og samtaler har tre faser:
Alle kurs har tre faser. De tre er: Forberedelse, her skal en være systematisk Gjennomføring, her skal en være strukturert Etterarbeide, her skal en praktisere skriftlighet

22 Fokuspersonens forutsetninger Gruppeforutsetninger
Systematikk 1. Forberedelse– før kurset/samtalen: didaktisk diamant Fokuspersonens forutsetninger Gruppeforutsetninger Vurdering Mål Innhold Rammefaktorer Arbeidsmåter

23 Eksempel på hvordan tackle rammefaktor i forkant
Fokuspersonens forutsetninger Gruppeforutsetninger Vurdering Mål Innhold Rammefaktorer Arbeidsmåter

24 Langbord Pedagogiske fordeler: Pedagogiske utfordringer:

25 Cafébord E: Dialogmodus
Pedagogiske fordeler: Pedagogiske utfordringer:

26 Klasserom Pedagogiske fordeler: Pedagogiske utfordringer:

27 Hestesko Pedagogiske fordeler: Pedagogiske utfordringer:

28 Sirkel Pedagogiske fordeler: Pedagogiske utfordringer:

29 Hvordan vil du plassere dine deltagere?
Langbord Klasseromsoppsett Hestesko Kafedialog Sirkel uten bord mellom Diskuter hvilke av de 5 oppsettene er best og i forhold til hva. GP G: 10 min, P: 10 min.

30 Struktur Gjennomføringen av kurset har fem faser: Klargjøringsfase
Startfase Flyvefase Landingsfase Evalueringsfase Selve kurset 2-6 timer Flyvefasen Kursets første 15 – 20 min Kursets siste 10 – 20 min Startfasen Landings- fasen Før kursstart Etter at kurset er avsluttet Klargjørings- fasen Evaluerings- fasen

31 F. Prinsipper i læring Motivasjon. Er de motivert? Trengs motivasjon?
Aktivisering, praktisk og mentalt, pauser Konkretisering. Skjønner de hva det snakkes om? Hvordan illustrere? Variasjon av metoder, læremidler, kurslærer Individualisering, treffes alle nivåene i gruppa? Samarbeide hva kan deltagerne ta del i og hvorfor Hvilke av de 6 er viktigst? Hvordan realisere alle? G-P G: 10 min, P: 10 min

32 Hvordan få til A, K og S i MAKVIS
Stille åpne spørsmål Skape refleksjon Utøve aktiv lytting Gi ros for innspill Legge ut for kommentar Bruke deltagerne aktivt Mye feedback De aller fleste kurs har gruppearbeider. Hva gjør kurslærer da? Hva kan hun/han gjøre? Hva vil gruppene selv? Kjøreregler for gruppene? Og husk det som står på neste side:

33

34 G. Evaluering eller feedback.
A: Skriftlighet etter handling/kurs logg - Hvordan gikk det? - Hva lærte vi på kurset? - Hva lærte jeg som kursholder? - Hva tar jeg med meg videre? Drop – keep - ad

35 Feedback når du er coachende:
a) Generell feedback uten begrunnelse b) Positiv feedback med begrunnelse c) Negativ feedback med begrunnelse d) Coachende feedback gitt både -for å reflektere det som er bra -det som kan forbedres

36 Kurset er over og vi må lande

37 Hva var det du skulle ha fokus på?
Ha mer dialog og prosess på kursene dine? Gjøre det morsomt og aktiviserende så flere lærte mer Få opp perspektiver i rommet Gi coachende feedback Blir det enda mer sånn nå framover?

38 Hvordan var det her da?? Alt nytt er fali det! SÅ spennende med det nye!

39 Lykke til i:


Laste ned ppt "Coachende kursholder Rolf Haugen Norges idrettsforbund."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google