Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Seksjon for Coaching og Psykologi Seksjonsmøte 24. april 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Seksjon for Coaching og Psykologi Seksjonsmøte 24. april 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Seksjon for Coaching og Psykologi Seksjonsmøte 24. april 2007

2 Agenda 1. AMU-oppfølging (utgår) 2. Innhold og struktur seksjonsmøter 3. Diverse informasjon (FL og STYRET) 4. IKT-behov 5. Info Ledelse i idretten v/Erlend og Kari 6. Eventuelt Til stede: Eystein, Einar, Arne, Ola, Anne, Nicolas, Erlend, Kari S-J og Vebjørn (referent)

3 2. Seksjonsmøter • Faglige innlegg? • Innspill til saker

4 3. Diverse informasjon STJERNØ-UTVALGET • Oppnevnt av regjeringen • Utrede utviklingen innenfor høyere utdanning, 10-20 år framover • Foreslå ny struktur for UH-sektoren • Avgi innstilling innen 31. desember 2007

5 NIH om 10 år? • Fortsatt selvstendig vitenskapelig høgskole?

6 NIH i dag: • Blant de minste institusjonene • Anstendig forskningsproduksjon, noe ujevnt fordelt • Omfattende studieportefølje • Full råderett over midlene våre • Ganske stor administrasjonskostnad i forhold til antall vitenskapelig ansatte og studenter • Ingen stordriftsfordeler. Dyr driftsorganisasjon

7 NIHs særegenhet: • Faglige bredden (her skiller vi oss klart fra de andre vitenskapelige høgskolene) • Vanskelig å bringe NIH helskinnet inn i en større institusjons faglige organisering? • Stor anleggsmasse med et betydelig vedlikeholdsbehov

8 Mulige scenarier: • NIH som fortsatt vitenskapelig høgskole • NIH tilknyttes UiO, primært som ”satellitt” med stor indre frihet, sekundært som et institutt under et relevant fakultet • NIH underlegges HiO

9 Hvordan kan NIH være på forskudd i denne debatten og argumentere for vår selvstendighet? NIH må være forberedt på debatten om framtida. Plan B: Hva ønsker NIH dersom vi ikke får være selvstendig institusjon?

10 4. IKT-verktøy • Arbeidsmiljøundersøkelsen viste: Generelt behov for IKT-opplæring • SCP: - Hva er behovene? • Både grunnleggende og avansert opplæring • Seksjonsinterne tiltak (superbruker) • Melde tilbake til Vebjørn

11 5. Ledelse i idretten • Presentasjon v/ Erlend og Kari

12 Ledelse i idretten • Kort historikk • Begynte som et samarbeid mellom en del særforbund og NIH med mål om å lage en veilederutdanning. • Prosjektet ble utvidet, pt i dag 32 særforbund i tillegg til prosjektforankring i NIF sentralt. Målsettingen har vært veilederutdanningen (15+15 sp) samt Idrett og ledelse, en to-årig lederutdanning på deltid (60 sp). • Rammeplanene til alle moduler og programmet samlet sett er nå godkjent.

13 Status og veien videre • Studieplanen for programmet ble godkjent av Studieutvalget ved NIH i mars og av Styret 19/4. • Planen er blitt samordnet med to andre deltidsstudier ved NIH - toppcoach og topptrener 1 • Vi planlegger igangsetting av 1 kull à 24 studenter høsten 2007 – med søknadsfrist 1/6. • Vil tilby 30 studiepoeng i studieåret 2007/8, fordelt på 7 samlinger • Studiet er finansiert av studieavgifter, med overhead til fagseksjonen

14 Kort om studieplanen • Idrett og ledelse, 7 emner på til sammen 60 studiepoeng: • ILD 210: Coaching – ledelse, læring og kommunikasjon (10sp) • ILD 220: Idrettens rammebetingelser (5sp) • ILD 230: Økonomi, drift og utvikling (10sp) • ILD 240: Arrangement, sponsorarbeid og markedsføring (5sp) • ILD 250: Idrett, politikk og samfunn (5sp) • ILD 260: Coaching, lederskap og endring (10sp) • ILD 270: Fokusoppgave (15sp)

15 Noen prinsipper • Praksis utgjør en integrert del av studiet • Målene for studiet defineres gjennom de behov idrettsledere har. Teori understøtter den praktiske læringen • Bevegelse fra praktisk innføring til mer teoretisk innsikt • Sammenheng mellom emner • Sterkt fokus på etikk

16 1.studieår – fire emner • ILD 210 Coaching – ledelse, læring og kommunikasjon (10 sp) • Kurset skal gi en innføring i hvordan coaching kan ses på som en strategi for ledelse og læring. Kommunikasjon utgjør et viktig element i dette. Gjennom bruk av relevante case ønsker man å anspore til en etisk tenkemåte i lederrollen. Teori, trening i coachrollen samt egen refleksjon knyttes sammen i studiet. • ILD 220 Idrettens rammebetingelser (5 sp) • Kurset skal gi studenten innsikt i de rammebetingelsene idrettsledere må forholde seg til, både internt i idrettens organisasjoner og i relevante samfunnsorganisasjoner. Som rammebetingelser regnes både finansieringskilder, juridiske forutsetninger, forvaltning og demokratisk styringsskikk.

17 Emner 2. studieår • ILD 250 Idrett, politikk og samfunn (5 sp) • Kurset skal gi studenten innsikt i politiske og samfunnsmessige forhold som har betydning for idrettens organisasjoner. Som en del av dette diskuteres idrettens samfunnsmessige rolle og plass, samt idrettens særtrekk. Kurset skal også gi en teoretisk innsikt i organisasjons-og politikkfeltet. • ILD 260 Coaching, lederskap og endring (10 sp) • Kurset skal utvikle studenten med tanke på å utøve lederskap innenfor idretten. Ledelse og endring utgjør sentrale tema. Fokus i denne modulen beveger seg fra coaching av individer til coaching av grupper og team. Ledelsesteori, praksis i coachrollen og egen refleksjon settes sammen gjennom studiet

18 • ILD 270 Fokusoppgave (15 sp) • Fordypningsoppgaven skal gi en teoretisk og empirisk fordypning i organisasjonsendring/endringsledelse. Det kreves en empirisk studie av en endringsprosess (fortrinnsvis på idrettslagsnivå), som studenten skal reflektere over i lys av teori.

19 Faglig samarbeid rundt studiet • Arbeidet foregår i nært samarbeid med de 32 særforbundene. Disse har sitt eget prosjekt som utvikles parallelt • Vi har etablert en gruppe med fagfolk fra ulike institusjoner, en del timelærere fra Sport Management (økonomi, jus, prosjektledelse), fagpersoner på coaching (BI, selvstendige), fagpersoner på organisasjon, retorikk, politikk. • Faggruppa møtes gjennom workshoper, der vi så langt har drevet utvikling av studieplaner, men nå skal over på emner knyttet til gjennomføring av studiet

20 6. Eventuelt INNLEVERING HOVEDFAG • Frist 2. mai • 8 eks. fysisk levert innen stengetid STA (kl. 14.00) • Eventuell klagebehandling MÅ være ferdig innen 10/8. • Klagenemnd (sensor + intern medlem - IKKE veileder) • Ny vurdering oppgave + muntlig eksamen.

21 INNLEVERING HOVEDFAG (forts.) • Kommisjoner • Veiledere ansvar for å finne kommisjon og tidspunkt. • Gi beskjed til Vebjørn. • Frist: Fredag 4. mai

22 HOVEDFAG Kommisjon StudentVeilederIntern medlemSensorDato Robert CaspersenAnne Marte Pensgaard Nicolas LemyreReidar Säfvenbom7. juni kl. 13 Yvonne E.SolbergAnne Marte Pensgaard Frank AbrahamsenHege Eriksen Bjørn-Inge FlåEgil Olsen Matti GoksøyrØyvind Larsen14. juni kl. 10 Torgeir LindEinar Sigmundstad Lars Tore RonglanRune Giske Kalle OssiannilssonEystein Enoksen Tone Kristine LøkenGlyn Roberts Nicolas LemyreBjørn Tore Johansen Pål Jørgen NilsenJon Karlsen (SFP) Lars Tore RonglanArne Lier1. juni kl. 10 Oddbjørn AlstadLars Tore Ronglan Mari-Kristin SisjordKnut Helland Thorir HergeirssonLars Tore Ronglan Arne B/Dag Vidar?Rune Giske Zoran NicolicLars Tore Ronglan Arne BørgesenRune Giske Helge BartnesLeif Isberg Eystein EnoksenRune Giske Jens Harald GardenMarit Sørensen Nicolas LemyreRune Høigaard Terje BergeMarit Sørensen Nina KahrsEinar Sletmo Kaare Holm LauridsenOla Fosnæs Arne BørgesenRune Giske/Øyvind Larsen Ellen OssianlissonRalf Erdmann Børge DahleAnette Bischoff Are StenbergRune Giske Per HaugenBjørn Tore Johansen Anne M. R. DahlenYngvar Ommundsen Bjørn ThomassenYngvar Ommundsen Christian NilsenYngvar Ommundsen Dag Arne RamstadYngvar Ommundsen Tomi Markowski

23 INNLEVERING HOVEDFAG (forts.) • Konvertering til Mastergrad • Må søke på ordinært masteropptak • Får fritak for emner som er tatt: • Hovedfordypningsemne, metode og statistikk, prosjektbeskr. • Må ta et fordypningsemne og skrive ferdig masteroppgaven

24 OPPMELDING / INNLEVERING MASTEROPPGAVE • Frister for oppmelding og innlevering gjelder fra og med studieåret 07-08 • Oppmelding 30. april og 30. oktober • Innlevering 30. mai og 30. nov • For våren 2007 gjelder følgende: • Kan melde seg opp når som helst • Må levere innen 30. mai for å få eksamen før sommeren • Evt. levere innen 13. august og ta eksamen høst 2007.

25 MASTER Kommisjon StudentVeilederIntern medlemSensorDato Alexander BjørnerudFrank Abrahamsen (AMP)Nicolas / Marit?Bjørn Tore Johansen Kyrre FagerengGeir Jordet Martin LundYngvar Ommundsen Minna WigeliusEystein Enoksen Beate JakobsenFrank Abrahamsen

26 SEKSJONSSEMINAR • Forslag om 12. – 13. juni • Sammen med SKS • Mange ikke tilstede, stort trykk i juni • Forslag om utsettelse til slutten av august • Meld tilbake til Vebjørn om evt. deltakelse i uke 35.

27 FORSKDOK • Ny organisering av FORSKDOK-registrering • Biblioteket overtar registreringen • Starter fra høsten 2007 med enkelte kategorier • Fra 2008: All registrering • Forutsetter løpende innlevering av underlagsmateriale • Biblioteket vil informere om dette i et seksjonsmøte

28 FORSKNINGSDAGENE • Forskningstorget (Universitetsplassen) - • 21. og 22. september • NIH-tema: Polaråret • Ansvar: Matti Goksøyr. SFP også tilstede • Åpen dag fredag 28. september

29 ANNET?


Laste ned ppt "Seksjon for Coaching og Psykologi Seksjonsmøte 24. april 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google