Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Telemark med et ledende utviklingsmiljø for lederskap”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Telemark med et ledende utviklingsmiljø for lederskap”"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Telemark med et ledende utviklingsmiljø for lederskap”
NHO Industrien (ICG) Telemark Fylke KS LO TQM Center Norway BI AFI FAFO Forskningsstiftelsene TelTek/TF ”Telemark med et ledende utviklingsmiljø for lederskap”

2 Delprosjekter Ledelse Telemark DP 3 Møteplass Vest-Telemark Midt
Entreprenørskap i skolen Innovasjon Bransje ICG SVG Midt og vest- Telemark bedrifts nettverk Kommune- DP 3 Møteplass Vest-Telemark Midt Grenland DP 1 Hovedprogram, ”Dugelig ledelse” DP 2 Kurs og Nettverk DP 5 DP 4 Trainee – program Eksisterende og nye nettverk Ledelse Telemark

3 DP 3 Møteplassen Vest-Telemark Midt- Telemark Grenland Kragerø/
Notodden Tinn og Kongsberg Vest-Telemark Midt- Telemark Grenland Kragerø/ Vestmar

4 Utvikling av programmet Dugelig Ledelse 1
Nettverk av virksomheter med uttrykt endringsbehov Målgruppen er grupper av deltagere fra ulike virksomheter (2-3 fra hver virksomhet, inkludert toppleder) Fleksibilitet i programmet – tilpasning til ulike behov Lederskap Management Kompetansegivende kurs (BI Telemark/Vestfold) Bredde i faglige temaer – (”mer enn” TQM) Fase inn fagrådets aktive medvirking Ledelse Telamark

5 Programmets forutsetning: - klare virkningsmål
Kvalitet Kostnad Utviklingsarbeid i egen virksomhet ca 1 år P D A S Kjerneprosessen : Leveranse HMS

6 Dugelig ledelse - Tre læringsprosesser
1) Samlinger (kurs og trening) Støtteprosesser Samling 1 Grunnkurs 4 dager Samling 2a Samling 2b Samling 3 Samling 5 Samling 4 Shiba Undervisning BI Telemark. Organisasjon og ledelse 2) Utvikling I egen virksomhet Utviklingsarbeid i egen virksomhet ca 1 år P D A S Kjerneprosessen : 3) Oppfølging I virksomhet Coaching av nøkkeltall Personlig Trener 1 : 1 Leder- Sirkler (Gjensidige Besøk) Støtteprosesser

7 2) Hovedprosessen forbedringsarbeid i egen virksomhet
Klare mål: Sette egne utviklings/ forbedringsmål for virksomheten Forankring hos eier, ledelse og fagforening Spilleregler for å jobbe sammen for å utvikle organisasjonen Utviklingsarbeid i egen virksomhet ca 1 år P D A S Kjerneprosessen :

8 Mål og konkret utviklingsarbeid i virksomhetene
Tydelig Utfordrende Realistisk Målbart Akseptert Tidsatt ”TURMATiserte” mål Konkrete handlingsplaner hver enhet Praktisk forbedringsarbeid i daglig drift

9 3. Fleksibilitet ut fra behov, interesse og anlegg
Spesialprogram Ledelse Spesialprogram Lederskap Kjerneprogram (Obligatorisk) Spesialprogram Med BI teoridel

10 Kjerneprogram Kjerneprogram (Obligatorisk) Målprosess i virksomheten
Personlige mål Praktisk ledelse (TQM +) BI Undervisning tilsvarende 30 studiepoeng (Ledelse og Coaching) Lederen som trener (Coaching) Ledersirkler

11 3. Fleksibilitet ut fra behov, interesse og anlegg
Kjerneprogram (alle) Spesialprogram Samling 5 Shiba Samling 4 Samling 1 Grunnkurs 4 dager Samling 2a Samling 3 Samling 6 Samling 2b Undervisning BI Telemark. Organisasjon og ledelse

12 Lederskap (leadership)
Ledelse og lederskap Ledelse (management) Lederskap (leadership) Mål, strategier og handlingsplaner Kommunisere visjoner og utfordrende mål Utvikle sterk kultur Organisere og delegere Kommunisere og demonstrere verdier Kultur-bygging Etablere, vedlikeholde og forbedre arbeidsprosesser Inspirator og rollemodell Evaluere, og forbedre ”Give and give” – Løfte folks selvtillit til å gjøre ”det umulige”

13 3. Fleksibilitet ut fra behov, interesse og anlegg
Kjerneprogram (alle) Spesialprogram Være med videre? Samling 1 Grunnkurs 4 dager Ledelse? J Lederskap? N

14 1) Ledersamlinger og undervisning
5 samlinger av 2- 4 dagers varighet Kombinasjon av undervisning, øvelser og læringsnettverk BI står for deler av undervisning (Organisasjon og ledelse) 1 samling med Dr. Shoji Shiba (frivillig?) Dr Shoji Sjiba Samling i Dugelig Ledelse I Der skjer i Telamark..

15 Undervisning BI Telemark. Organisasjon og ledelse
BI-undervisning Undervisning BI Telemark. Organisasjon og ledelse Innarbeides i 3 – 4 samlinger Praktiske ledelsesmetoder Teamutvikling Coaching Konkretiseres og spesifiseres med en X studiepoeng Og en Y studiepoeng (frivillig tilleggsundervisning)

16 Forskjellen basert på ”From Good to Great)

17 3)Tre typer coaching og oppfølging i egen virksomhet
Input fra oppdragsgiver: - Forventninger P D A S 3.2 Leder- Sirkler (Gjensidige Besøk) 3.1: Oppfølging av nøkkeltall 3.3 Personlig Trener 1 : 1

18 3.1 Coaching: Oppfølging av nøkkeltall
3 Faste møter i virksomheten (start – midtveis og ved slutten) Fast agenda (Evaluering, analyse og iverksettelse av tiltak KKP) Ledelsens personlige oppfølging av resultater og prosesser (Coaching( Resultatmål Spilleregler (Gruppeavtale) Pro-sess Mål

19 3.3 Ledersirkler Tre .. faste møter Klart fokus på den enkeltes mål
Bidra til gjensidig læring gjennom å besøke hverandres virksomhet Deltagere fra forskjellige virksomheter Sirklene ledes av en profesjonell coach Tilby spesialkompetanse ved behov (økonomi etc) Treningsdagbok

20 3.3 . Oppfølging 1 : 1 1 : 1 Personlig trener
Egen målprosess Innøving av nye vaner ”Treningsdagbok” – overføre metoder fra idretten Oppfølging via LMS (e-læring)

21 Hva ligger i ”Pakkene” ? Basis (Alle) Tileggskurs
5 Samlinger av 2-4 dagers varighet inkludert BI undervisning tilsv. 30 poeng 3 Oppfølginger av målprosess ute i hver enkelt virksomhet 3 Ledersirkler med gjensidig besøk og oppfølging av personlige mål Litteratur og læremateriell elektronisk og på papir Tileggskurs BI – Organisasjon og ledelse Professor Shoji Shiba – ”Five step discovery Process” Spesialprogram – lederskap Egen samling (Fayence?) Personlig coaching

22 5. Forsterking med e-læring
Treninger og kurs Interaktive forsterkning Personlig forsterkning Web-based oppfølging Presentasjoner Film/bildebruk Case, læreeksempler Øvelser Verktøy og maler

23 Evaluering AFI utarbeider forslag (bestilling fra Styringsgruppen)
Fagrådet godkjenner evaluering og utvikler programmet videre: Oppnådd målte virkninger i virksomheten? Personlig utvikling Læring på tvers, læringshastighet Både Dugelig ledelse 1 og Dugelig ledelse 2

24 Hovedfaser i utvikling av Dugelig Ledelse
Samarbeidsforsøkene Emery&Thorsrud Hydro TQM Juran Institute ITESM/JUSE TQM Center Norway Learning Community Shiba og VS 2010


Laste ned ppt "”Telemark med et ledende utviklingsmiljø for lederskap”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google