Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppfølgingsplanens funskjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppfølgingsplanens funskjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppfølgingsplan - hvilken funksjon skal planen ha og hva må den inneholde ?

2 Oppfølgingsplanens funskjon
skal dokumentere resultater av samtaler mellom leder og ansatt om arbeidsmuligheter skal gi informasjon til lege/behandler om muligheter og begrensninger på arbeidsplassen skal dokumentere at tilretteleggingsplikten for arbeidsgiver og medvirkningsplikten for arbeidstaker et oppfylt (kravene i AML) skal dokumentere utprøving eller vurdering av muligheter for bedriftsintern arbeidsutprøving er grunnlag for drøftinger i de lovpålagte dialogmøtene etter 12 uker og 6 måneder skal følge med som vedlegg ved søknad om tilretteleggingstilskudd

3 Hva må oppfølgingsplanen inneholde?
Beskrivelse av arbeidsoppgavene: Lærer: underviser i 3. og 5. klasse med følgende fagområder… Renholder: Arbeidsplass Oserød skole, følgende renholdsoppgaver… Sykepleier: arbeidssted skjermet enhet med 10 beboere, 2 av de har periodevis mye utagerende atferd. Oppgaver: personlig hygiene, tillaging av måltider… Funksjonsvurdering, hvilke oppgaver mestres, og hvilke mestres ikke? Hva fungerer greit i forhold til de oppgavene som er beskrevet som arbeidsoppgaver Hva fungerer ikke greit og beskriv hvorfor Lærer: mestrer dårlig engelskundervisningen i 5. klassen pga mange elever som har veldig dårlig faglig nivå, resulterer i mye uro.. Renholder: mestrer ikke å vaske gulver med fliser pga smerter i skuldre og frakte bort søppel… Sykepleier: Får store nakke- og ryggsmerter ved stell av beboere som må stelles i seng og yter motstand…

4 Hva må oppfølgingsplanen fort.
Tilretteleggingsforslag med vurdering av muligheter for gjennomføring Alle forslag som vil kunne føre til aktivitet på arbeidsplassen beskrives, forslag fra både arbeidsgiver og arbeidstaker Lærer: tolærersystem i 5. klasse Renholder: Jobbe sammen i team… Sykepleier: i en periode slippe å ha ansvaret for de mest utagerende beboerne, ha en assistent sammen med seg 2 timer i forbindelse med morgenstellet Forslag som den ene part ikke finner det mulig å gjennomføre beskrives også og kommenteres om hvorfor det ikke kan gjennomføres. Leder forslår at hun undersøker muligheter for veileding ift mestring av atferdsutfordringer i 5.kl. Lærer mener at hun ikke er psykisk klar for å takle dette enda. Leder foreslår at renholder i en periode får annet arbeidssted der det er mindre arealer og belastninger ift tavle- og pultvasking. Renholder ønsker ikke å bytte arbeidssted. Plan med beskrivelse av hva vi er enige om Tilrettelegginger og endringer ift arbeidsoppgaver beskrives Dato og tidspunkt for neste oppfølgingssamtale


Laste ned ppt "Oppfølgingsplanens funskjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google