Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Delprosjekt i LAU Tverrprofesjonell samarbeidslæring innen helse- og sosialfagutdanningene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Delprosjekt i LAU Tverrprofesjonell samarbeidslæring innen helse- og sosialfagutdanningene."— Utskrift av presentasjonen:

1 Delprosjekt i LAU Tverrprofesjonell samarbeidslæring innen helse- og sosialfagutdanningene

2 En mulig HIOA–modell (Inspirert av ”East Anglia Modellen”)
Læringsutbytte første studieår: Studenten skal forstå betydningen av tverrfaglig samarbeid og kunne utforske andre profesjoners rolle i helse- og sosialtjenesten. 1. studieårs opplegg: Introduksjon om tverrprofesjonelt samarbeid: ”world-kafé” for å bli kjent med ulike profesjonsretninger + ”etterlesning” om tverrprofesjonelt samarbeid Grupper (á 4-5 studenter) arbeider sammen om et case – organiserer arbeidet selv.

3 1. studieår forts. Det lages et nettsted med oppgaver, ressurser (artikler etc) evt videosnutter og gruppeforum og evt diskusjonsforum Presenterer sitt arbeid i fellesseminarer med 6 grupper sammen – tilbakemelding til hverandre. Kommentar fra lærer – godkjenning.

4 Læringsutbytte andre studieår:
Studenten skal kunne beskrive hva de ulike profesjonene legger vekt på i tverrfaglig samarbeid i arbeidet med pasienter eller klienter. 2. studieårs opplegg: Praksisoppgave: observere og beskrive tverrprofesjonelt samarbeid i egen praksissituasjon, ut fra erfaringer med andre studenter. Levere inn notat på Fronter – som kommenteres av medstudenter –hver student kommentere to notater

5 Læringsutbyttet tredje studieår:
Studenten skal kunne beskrive og reflektere over forhold som fremmer tverrfaglig samarbeid i arbeidet med pasienter eller klienter. 3. studieårsopplegg: studenten skal dokumentere innsikt i tverrprofesjonelt samarbeid – oppfylling av læringsmål/utbyttet, ved hjelp deltakelse i IPH-modul produksjon av digital fortelling (i gruppe) utarbeiding av poster (i gruppe) – som presenteres i seminarform lage et rollespill ( i gruppe) – som presenteres i seminarform

6 Grunner til å bygge på ”east Anglia modellen” kan være:
”East Anglia – modellen” er en modell som fokuserer på tverrprofesjonelt samarbeid Modellen legger til rette for et tett samarbeid med praksisfeltet Modellen ”går gjennom” tre år Modellen er overførbar til store studentgrupper Modellen er prøvd ut i en 10 års periode med gode resultater


Laste ned ppt "Delprosjekt i LAU Tverrprofesjonell samarbeidslæring innen helse- og sosialfagutdanningene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google