Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

APS vs Bransjestandard APS

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "APS vs Bransjestandard APS"— Utskrift av presentasjonen:

1 APS vs Bransjestandard APS
Muligheter og utfordringer med ekstern APS Per Erik Wroldsen

2 APS i Fønix APS Sandefjord 31 APS Ungdom Sandefjord 18 APS Tønsberg 15
APS Ungdom Tønsberg 5 APS Scala Sandefjord 5 APS Holmestrand 10 Totalt APS Holmestrand er kun ekstern.

3 APS vare og tjenesteproduksjon i Fønix
Utgjør ca 5,9 % av Fønix sin totale omsetning (VTA kommer i tillegg) Vare og tjenesteproduksjon utgjør ca 30% av samlet omsetning i APS Totalomsetning ca 100 mill

4 Interne arbeidsarenaer i Fønix
Grafiske tjenester Grafisk ferdigstilling, kaffe, godteri, filtermasse m.m Lager & Transport Egenproduksjon og salg av Candy Boquet, Fønix Puten, Flexiputen, utebenker og båtkrybber. Vaskeri Kafe / Kantine / Catering Fagbrev kokk / servitør Bruktbutikk, Pakke og Montering, Listproduksjon, m.m i samarbeid med VTA Fagbrev helsefagarbeider, barne og ungdomsarbeider

5 Eksterne APS i Fønix Komplett ASA 6 BK Grafiske 2 Nygård Sykehjem 5
Kafe Hvidt 4 Holmestrand 10 (alle eksternt) Ekstern hospitering ca 10 til enhver tid Totalt eksternt +/- 37 av 84 plasser Komplett, BK Grafisk, Nygård Sykehjem og Kafe Hvidt er alle i Sandefjord. Foreløpig ingen eksterne APS i Tønsberg ut over frittstående hospiteringer. Alle som er avsluttet i 2010 i APS Ungdom Sfj har gått til aktive løsninger, 46 % av disse til jobb. I tillegg har 7 deltakere blitt overført til KIA i 2010 og 2 av disse har i ettertid blitt skrevet ut til jobb. I Sandefjord har vi gjennomsnittlig kunnet benytte eksterne arenaer for ca 40% av tiltaksdeltakerne i ungdomstiltaket. CA 25% for voksen APS. Formidling fra APS voksen i Sandefjord er 10 % av antall utskrevne (3 av 30) + 13 videre i andre tiltak. I Tønsberg (ingen eksterne, kun enkelthospitering) er formidling ca 6 % fra APS (1 av 16) + 10 videre i andre tiltak.

6 Krav i Bransjestandard APS
Mål Etikk Rammer Faglig innhold Opplæring og undervisning Arbeidstrening Mål Kartlegge, avklare og utvikle på kort og lang sikt. -Tett og bred oppfølging av kvalifisert personell Etikk: -Aktør i egen prosess. -Møtes med åpenhet og respekt. -Jevnlig dialog. -Løpende evaluering Rammer: -Forskrift fra AID samt utfyllende regler og kravspek. -Equass sertifisert. -Maksimum 12 mnd (men helst ikke mer en 6). - Egen faglig og økonomisk enhet Faglig Innhold:- Tilpasset opplæring. –Undervisning. –Arbeidstrening. –Egenaktivitet. -Kartlegging av real- og formalkompetanse. -Individuell veiledning. -Motiverende metoder. -Mestringsopplevelser.- Styrke faglig og sosial yrkeskompetanse. -Samarbeid med eksterne nettverk (VGS, VO, behandlingsinstitusjoner etc). -Fokus på ernæring, fysisk aktivitet og helse -Tett og bred oppfølging Opplæring og undervisning: -Opplæring som gir økt formal- og realkompetanse. -Egnede lokaler for undervisning. -Pedagogisk kompetanse…..Evt samarbeid med andre opplæringsinstitusjoner - Oversikt over kompetansehevende tiltak. -Kompetansemål for den enkelte deltager Arbeidstrening: Arena for arbeidsevneutprøving ift:- Kompetanse, fysiske, sosiale og helsemessige forutsetninger. -Individuell veiledning. –Læringsarena. -Modulbasert opplæring med definerte kompetansemål i arbeidssituasjonen

7 VÅR FAGLIG PLATTFORM NLP Coaching Samarbeid med behandlingsinst.
Temakalender Basiskompetanse Jobpics, Migranorsk med mer Samarbeid med SVO Læringsnettverket kommer! Rådgiveren, Karriereveiledning, Arbeidsevnekartlegging m.m Arbeidstrening som veiledningsarena ”Stigemodellen” Kun jobbkonsulenter / coacher Ta noen på fersken i å gjøre noe bra! Temakalender Qigong Trening E2 Kosthold Ernæring

8 Arbeidstrening APS Arbeidsoppgavene skal være tilstrekkelig varierte og hensiktsmessige for å gi utviklingsmuligheter og mestringsopplevelser for deltageren Ved behov kan det også legges til rette for arbeidstrening utenfor egen bedrift!

9 Utfordringer og muligheter?
Fagkonsept Bransjestandard Kravspesifikasjon Lokale avtaler Intern eller ekstern APS? UTFORDRINGER: Oppfølging av deltagere spredt rundt i bedrifter. Økonomi / krav til inntjening Bruk av arbeidsplasser som ellers kunne vært brukt av ordinært ansatte…… Små APS avdelinger vs store…….. Krav til opplæring ift bransjestandard Place and Train vs Train and Place I hvert fall ikke place and pray Frigjøring av personalressurser til bl.a læringsnettverk, mer attføringsfaglig oppfølging osv Reduserte kostnader til bla lokaler, drift, investeringer, salg m.m Det NAV og bransjen vil ha! ………..Eller vil de / vi det?

10 Diskusjon I bransjestandarden står det èn setning om ekstern APS. Samsvarer dette med hva den enkelte bedrift opplever ift en økt forventning fra NAV om ekstern APS? Hvordan kan ”kravet” om økt andel av ekstern APS kombineres med kravene i bransjestandarden?


Laste ned ppt "APS vs Bransjestandard APS"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google