Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HER ER VI NÅ Visjonære tanker.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HER ER VI NÅ Visjonære tanker."— Utskrift av presentasjonen:

1 HER ER VI NÅ Visjonære tanker

2 Ålgård menighet Ungdomsprofilen Bærlandsprofilen Ålgårdsprofilen
Livsnære smågrupper Bønn Givertjeneste Bånn Gass familiekor Konfirmasjon Ten Pluss Stasjonen Barsel- kafé Speideren Ungdomsprofilen Bærlandsprofilen Stedegne Gudstjenester Trosopplæring Ledertrening Ålgård menighet Kultur Kunst Kirkemusikk Kafé Stoppen Stasjons- klubben Aktiv lørdag Ålgårdsprofilen Eldre 50 års konfirmanter Diakoni Global misjon

3 Visjonsarbeid – hensikt og verdier
Ålgård/Dnk: I Kristus nær livet En bekjennende, misjonerende, tjenende åpen folkekirke Rom for mangfold, deltakende fellesskap Bærland: Nye mennesker skal bli kjent med Jesus i et livsnært nettverk som inviterer til deltakelse Inspirert av Jesus Livsnær tro Deltakende fellesskap Ålgård Ungdomsmenighet En raus menighet der ungdom blir møtt og får vokse i tro håp og kjærlighet Elsket, sammen, vokse, tjene, dele

4 Nytt felles menighetsråd høsten 2011
Oppsummering av visjonære tanker etter arbeidsseminar Himmelvendt tro – jordnær tjeneste

5 Ny Kirke – Rom for mangfold
Åpen folkekirke Rom for alle Himmelvendt Rom for Kristustro Jordnær Rom for hverdag fest og tjeneste Livsnær Rom for fellesskap Aktiv Rom for kultur Alle generasjoner Rom for allsidighet

6 Innspill Bærland Menighetsutvalg
Operere med visjon og slagord parallelt Slagordet huskes, visjonen må få dybde Slagord: Invitere til noe som er verdifullt Kommunisere enkelt, gjerne på dialekt, med humor. Noe alle kan identifisere seg med selv uten å være del av menighetskjernen Visjon: Forankres i visjonsdokument, integreres gradvis i menigheten gjennom menighetsarbeidet Være bevisst- og ansvarliggjørende for menighet, stab og frivillige i avgjørelser og valg Ønsker at vår nåværende visjon kan være med å forme forståelsen av ny kirke At nye mennesker blir kjent med Jesus i livsnært nettverk som inviterer til deltakelse Ønsker at verdier som er spesielle for Bærland menighet skal gjenspeiles i felles visjon: fokus på barn og familier, fokus på vekst, inkluderende fellesskap, smågruppebasert, misjonsfokus, nådegavebasert, frivillighet

7 Innspill diakoniutvalg
De 6 underpunktene skissert i forhold til visjonsarbeidet sammenfaller godt med diakoniutvalgets arbeid Diakoniplanen ( ) er styrende Visjon vil være styrende for ny plan 2013 Visjonsformuleringen: Himmelvendt tro – Jordnær tjeneste, tenner ikke. Mer beskrivende enn visjonær Kort slagferdig motto i hverdagslig språk Ønsker å ha med noe om: når livet er vanskelig, gi og ta imot omsorg/støtte, se hverandre, dele tro og levd liv, kulturelt og etnisk mangfold, engasjement i verden rundt oss –lokalt og globalt, en misjonærende menighet

8 Innspill fra Stasjonsklubben
Passer inn under: Åpen folkekirke-Rom for alle, Himmelvendt- Rom for Kristustro og Livsnær- Rom for fellesskap Visjon om å gi tilrettelagt tilbud, delta i inkluderende fellesskap, bli ”kirkedus”, føle trygghet og forutsigbarhet. Ønske om at det skal bli et felles menighetsansvar, se den enkelte

9 Hvorfor visjons- og verdiarbeid?
Forskning på organisasjoner som lykkes Ideologi: Visjon-Fyrtårn-Merkestein Hvordan vil vi se ut? Hvordan vil vi være? (Eks: Gjøre noen glad, Gjør noe med drømmene, Vi forbedrer hverdagen) Stammekultur PG= prestasjonsgruppene Kjennetegnes med Samhandling. Gjøre andre gode. Godfoten. Historiefortellere Ideologi PG 2. Verdier Hva kjennetegner oss? Hvem er vi? 3. BHG (Big Hairy Goal) Tydelige mål for arbeidet

10 Veien videre? Hvilke merkesteiner/fyrtårn skal stå foran oss som tegn på hvem vi vil være? Hvilke verdier skal kjennetegne oss? Fengende slagord?

11 Oppsummeringer gruppejobbing om visjonstanker Lederdøgn 1. sept. 2012
INNKLUDERENDE (Inn) Vi ser hverandre Vi inviterer nye Vi er gjestfrie Vi er åpne TYDELIG (Opp) Forståelig språk Misjonerende Bekjennende Vi deler troen RAUS Respekterer ulikheter/ Vi er ulike Vi respekterer hverandre Come as you are ENGASJERT (Ut) Vi deltar i lokalmiljøet Vi bryr oss om de fattige i verden Vi tar samfunnsansvar Vi er tjenende

12 Eg er her! Komme du? Tilstedeværende Inkuderende Engasjerte Rause Tydelige

13 Et livsnært, utadrettet hjem i bevegelse
Et utadrettet hjem Tradisjonsbærende Deltakende Gi trygghet Gi tilhørighet Grenser og tydelighet Aksept og åpenhet Respekt Være nærværende Erfare tro Delekultur Utrustende Opplærende Fellesskap Samspill- samkjøre seg med hverandre Selskap - feire livet Livsnært Når livet er fullt av dritt Når livet går i stykker Være med på baksiden I bevegelse Åpenhet Nysgjerringhet Inspirasjonssøkende ”en elv” Allsidige Vågelige og dristige

14 Opp i skyene Ut på banen Inn i veven

15 midt i livet nær jesus på banen

16 Guds grensesprengende nærvær
blant mennesker på Ålgård


Laste ned ppt "HER ER VI NÅ Visjonære tanker."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google