Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NARMA konferansen TDI TDI gruppen: Harry Aas Bjørn Heistad

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NARMA konferansen TDI TDI gruppen: Harry Aas Bjørn Heistad"— Utskrift av presentasjonen:

1 NARMA konferansen TDI TDI gruppen: Harry Aas Bjørn Heistad
Kristine Aall S. Knudsen Knut Sverre Bjørndalen Røang Lise T. Sagdahl Anita Vigstad Per Heitmann

2 TDI – hva har vi hørt? Bjørn Åge Tømmerås: TDI: Ikke bare for prosjektøkonomer Fornuftig med fullkostmodell Transparent økonomi – bedre prosjektstyring og samarbeid Stiller krav til organisasjonene - god forankring viktig Vi må finne gode løsninger og bidra til god arbeidsdeling Fullkost hjelper oss til å følge BOA reglementet Viktig å gjøre det enklest mulig! Godt nok!

3 TDI – hva har vi hørt? Per Heitmann: Totalkost for Dummies
TDI modellen er utviklet for å sikre bærekraft og handlingsrom Enkle, institusjonsspesifikke satser for indirekte kostnader Modellen kan tas i bruk i sektoren – nå er det opp til institusjonene Forslag til leiestedsmodell utvikles

4 TDI – hva har vi hørt? Asbjørn Mo: Hva betyr TDI-modellen for finansiering fra Forskningsrådet? Forskningsrådet er positiv til at UoH-sektoren innfører «totalkost» økonomisk og strategisk handlingsrom i sektoren enklere hverdag for alle aktører tar med flere støtteberettigede kostnader Forskningsrådets bidrag er «fagnøytralt» ved at institusjonenes egenandel knyttes til innsats fra vitenskapelig personale Det skal ikke være insitamenter for ikke å satse på kostbare fag Prosjektene vil ikke nødvendigvis fullfinansieres med totalkost Fortsatt en del rammebevilgninger

5 Status TDI er ikke et pålegg !
Modellen er utviklet og anbefalt i sektoren. Institusjonene må selv ta den i bruk. Dere må tenke hva dette betyr for dere.

6 Gruppearbeid: Hva er det viktigste dere hørte? Er dere enige?
Start med kort navnerunde rundt bordene. En ordstyrer, en sekretær som noterer. Legg igjen notater på bordet når dere går til lunsj kl

7 Fra gruppene Frivillig eller frivillig tvang?
Vinner de som tar i bruk TDI? Blir vi klare til 2014? Kurs TDI – invitasjon til et lite TDI-team fra hver institusjon – se kopi av brev til sektoren på NARMAs nettsider Leiested – hva er det? Samarbeid mellom forskere, forskningsadm. og økonomer viktigere! Gode systemer og rutiner må utvikles/tilpasses Kan få færre, men større prosjekter spesielt innenfor laboratorietunge fag. Vinnerne får mer!

8 Hvorfor fullkost? Styrke finansiell bærekraft: fullkostmodellen gir et verktøy for institusjonene til å identifisere de totale kostnader knyttet til forskning og sikre handlingsrom Mer transparent økonomi: fullkostmodellen gjør institusjonene i stand til å vise på en transparent måte hvordan de bruker penger og hva den reelle kostnaden knyttet til aktivitetene er. Styrke institusjonenes posisjon: fullkostmodellen gir grunnlag for å prise aktiviteter og tjenester riktigere. Fra lav-kost til full-kost kultur - kan styrke institusjonenes posisjon i forhold til kontraktspartnere. Styrke strategisk ledelse: fullkostmodellen - verktøy som gir faktabasert informasjon EU rapporten: Fiancially sustainable universities: full costing: Progress and practice, February 2013:

9 Hvordan fullkost? Ledelsen stiller seg bak modellen - god forankring i institusjonens ledelse er avgjørende for å lykkes med implementering av fullkostmodellen En koordinert tilnærming – i sektoren og ved den enkelte institusjon Felles prinsipper - ulike modeller Regler for finansiering - viktige drivere for innføring av fullkostmodell. EU rapporten: Fiancially sustainable universities: full costing: Progress and practice, February 2013:

10 Hvordan TDI? Gruppearbeid:
Hvordan kan vi få til samspill ved institusjonen og god implementering? Utfordringer: Forankring Informasjon Opplæring Implementering - Alle nivå, ulike grupper, begrenset tid!

11 Gruppearbeid: Hvordan kan vi få til samspill ved institusjonen og god implementering? Kl – Kaffepause Kl Oppsummering i plenum Kl Veien videre


Laste ned ppt "NARMA konferansen TDI TDI gruppen: Harry Aas Bjørn Heistad"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google