Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norges Bank 1 Hovedstyremøte 29. juni 2006. Norges Bank 2 Pengepolitisk strategi – Inflasjonsrapport 2/06 •Hovedstyrets vurdering er at foliorenten bør.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norges Bank 1 Hovedstyremøte 29. juni 2006. Norges Bank 2 Pengepolitisk strategi – Inflasjonsrapport 2/06 •Hovedstyrets vurdering er at foliorenten bør."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norges Bank 1 Hovedstyremøte 29. juni 2006

2 Norges Bank 2 Pengepolitisk strategi – Inflasjonsrapport 2/06 •Hovedstyrets vurdering er at foliorenten bør ligge i intervallet 2¾ - 3¾ prosent i perioden fram til neste inflasjonsrapport legges fram 1. november, betinget av at den økonomiske utviklingen blir om lag som anslått. •Renten kan gradvis – i små og ikke hyppige skritt – bringes tilbake mot et mer normalt nivå.

3 Norges Bank 3 Vekstanslag Consensus Forecasts Anslag på BNP-vekst gitt på ulike tidspunkt. Prosent Kilde: Consensus Forecasts 20062007

4 Norges Bank 4 Aksjer Indeks, 30 desember 2005 = 100. 2. januar – 28. juni 2006 Euroområdet USA Japan Kilder: STOXX, S&P500, Nikkei og EcoWin Norge

5 Norges Bank 5 Konsumprisene (KPI/HICP) Tolvmånedersvekst. Januar 1997 – mai 2006. Prosent USA Japan Euro- området Storbritannia Kilder: EcoWin/Nasjonale statistikkilder

6 Norges Bank 6 Storbritannia USA Euroområdet Japan 1) USA: KPI uten mat og energi, Japan: KPI uten fersk mat Euroområdet og Storbritannia: KPI uten mat, energi, alkohol og tobakk Kjerneinflasjon 1) KPI/HICP-kjerne. Tolvmånedersvekst. Januar 1997 – mai 2006. Prosent Kilder: EcoWin/Nasjonale statistikkilder

7 Norges Bank 7 Faktiske og forventede styringsrenter Kilder: Reuters og Norges Bank USA Euroområdet27. juni 2006 30. mai 2006 Sverige Storbritannia Norge 1) Ikke korrigert for kredittrisiko

8 Norges Bank 8 10-års rente i ulike land Prosent. Uketall. Uke 1 1996 – uke 25 2006 USA Sverige Storbritannia Tyskland Norge Kilde: Bloomberg

9 Norges Bank 9 5-års rente om 5 år i ulike land Prosent. Uketall. Uke 1 1999 – uke 25 2006 USA Sverige Storbritannia Tyskland Norge Kilde: Reuters

10 Norges Bank 10 Oljepris Brent Blend og terminpriser. USD per fat. 3. januar 2002 – 27. juni 2006 27. juni 2006 Kilder: Telerate, IPE og Norges Bank IR 1/06 IR 2/06

11 Norges Bank 11 3-måneders rentedifferanse og importveid valutakurs (I-44) 1) Januar 2002 – desember 2009 Kilder: Bloomberg og Norges Bank I-44, h.a. Veid rente- differanse 3 mnd, v.a. 30. mai 2006 27. juni 2006 1) Stigende kurve betyr sterkere kronekurs. 28. juni 2006 IR 2/06

12 Norges Bank 12 Høyeste indikator Laveste indikator Usikkerhetsintervall for underliggende prisvekst Høyeste og laveste indikator. Tolvmånedersvekst. Prosent. Jan. 02 – mai 06 1) Høyeste og laveste indikator av KPI-JAE, vektet median, trimmet gjennomsnitt, volatilitetsvektet inflasjon, volatilitetsjustert inflasjon og inflasjon uten de mest volatile komponentene Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

13 Norges Bank 13 KPI-JAE 1) Totalt og fordelt etter leveringssektorer 2). Faktisk prisvekst og anslag fra IR 1/06. Tolvmånedersvekst. Prosent. Januar 2004 – mai 2006 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Norskproduserte varer og tjenester (0,7) Importerte konsumvarer (0,3) KPI-JAE 1) KPI-JAE: KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer. Det er i tillegg justert for beregnet virkning av reduserte maksimalpriser i barnehager fra januar 2006 2) Norges Banks beregninger

14 Norges Bank 14 Inflasjonsforventninger 1 år fram i tid 5 år fram i tid Kilde: TNS Gallup 1 år fram i tid 2 år fram i tid 5 år fram i tid Eksperter Organisasjoner i arbeidslivet

15 Norges Bank 15 Anslag IR 1/05 Anslag IR 3/04 Sysselsetting (AKU) Antall 1000 personer. Sesongjustert Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Anslag IR 2/06

16 Norges Bank 16 Andel av bedrifter i svensk byggenæring som oppgir at arbeidskraft er viktigste begrensning for økt produksjon Sesongjustert. Prosent. Månedstall. Jan. 96 – mai 06 Kilder: Konjunkturinstituttet

17 Norges Bank 17 Vekst i befolkning og arbeidsstyrke i Norge 200620072008 2009 Vekst i befolkningen i alderen 16-74 år 0,80,9 Bidrag fra demografisk endring i arbeidsstyrken -0,2 -0,3 Bidrag fra økning i antall uføretrygdede -0,2 Bidrag fra konjunkturelle forhold 1¼00 Vekst i arbeidsstyrken 1½¾½½ Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

18 Norges Bank 18 Kredittvekst Samlet kreditt, Fastlands-Norge (K3) Innenlandsk kreditt til husholdninger (K2). Tolvmånedersvekst. Prosent Kilde: Norges Bank Husholdninger Samlet kreditt til bedrifter Samlet kreditt

19 Norges Bank 19 Boligmarkedet Januar 2001 – mai 2006 Kilder: Statistisk sentralbyrå, Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendomsmeglerforetakenes forening, ECON og Finn.no Boligpriser (NEF) (12-mndsvekst) Igangsatte boliger (antall 1000 siste 12 mnd)

20 Norges Bank 20 Igangsetting av næringsbygg Areal i 1000 m 2. Trend. Januar 2001 – april 2006 Kilde: Statistisk sentralbyrå

21 Norges Bank 21 Anslag på produksjonsgapet i referansebanen Prosent. Kvartalstall. 1. kv. 04 – 4. kv. 09 Kilde: Norges Bank IR 2/06 IR 1/06

22 Norges Bank 22 1) Justert for beregnet virkning av reduserte maksimalpriser i barnehager fra januar 2006 Innenlandsk inflasjon (firekvartalersvekst) og nivå på produksjonsgapet (forskjøvet fire kvartaler tilbake) Prosent. 1. kvartal 1993 – 4. kvartal 2009 Produksjonsgapet, høyre akse Innenlandsk inflasjon 1), venstre akse Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

23 Norges Bank 23 Foliorenten i referansebanen og markedets forventninger om foliorenten 1) Prosent. 2. kv. 2006 – 4. kv. 2009 Markedet 27. juni 2006 Kilde: Norges Bank Referansebane IR 1/06 1) Utledet fra beregnede terminrenter. I omregningen til foliorente er det trukket fra en kredittrisikopremie samt en beregningsteknisk differanse på 0,20 prosentpoeng. Det grå skraverte intervallet viser høyeste og laveste rente på markedets foliorentebane i tidsrommet 14. juni – 27. juni 06 Referansebane IR 2/06

24 Norges Bank 24 Referansebanen i Inflasjonsrapport 2/06 Importveid valutakurs KPI-JAE Produksjonsgap Foliorente Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank


Laste ned ppt "Norges Bank 1 Hovedstyremøte 29. juni 2006. Norges Bank 2 Pengepolitisk strategi – Inflasjonsrapport 2/06 •Hovedstyrets vurdering er at foliorenten bør."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google