Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bedringsprosesser slik de leves i hverdagslivet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bedringsprosesser slik de leves i hverdagslivet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bedringsprosesser slik de leves i hverdagslivet
” Å komme seg” i det daglige Hva handler bedringsprosesser om? Hva hjelper? Å bli møtt som person – ikke pasient Romslige fagpersoner Gode arenaer Hva så? Marit Borg - Tr heim 2007

2 Rammebetingelser…. Opptrappingsplan for psykisk helse 1998-08
Brukermedvirkning Lokalbaserte tilbud Individuell plan….bedre samordning Psykisk helsearbeid Sykehusreform 2002 HF Sentralisering & spesialisering Samordning med somatikk Marit Borg - Tr heim 2007

3 Utfordringer….. Doble meldinger …….
Desentralisere - Sentralisere Styrke brukerrollen – EBM kunnskap Mangfold & valg – Ensretting & strømlinjet Tid og ro - Produksjonstall Åpenhet & helhet - ”Pasientflyt” ”Leve i det motsetningsfylte & forvalte motsetningne”…… Marit Borg - Tr heim 2007

4 Utfordringer…. Brukerstemmen blir ikke hørt
Brukerkunnskap anerkjennes ikke Brukeres historier plasseres i en patologisk ramme Brukerperspektivet domineres av profesjonell og akademisk makt Marit Borg - Tr heim 2007

5 Kunnskap om ’ å komme seg’ & hva som hjelper
I stor grad historiene til fagfolk og forskere Nå; mange kilder…. Levde erfaring De rundt Fagfolks……’den skjulte praksis’…. Almenmenneskelige erfaringer….”vi” – i motsetning til ” dem” – ”oss”. Marit Borg - Tr heim 2007

6 Viktig med studier av bruker-erfaringer……
Få fram brukerkompetansen Få fram mangfoldet i hva som hjelper, oppgjør med kronisitets-paradigme Ulike veier….heterogenitet i forløp Ulike forståelser av ’bedring’ Helsebegrep, salutogenese, resiliense, endring Marit Borg - Tr heim 2007

7 Hva er bedring? Jo…jeg vil vel beskrive det ( bedring) som å fungere normalt….i forhold til…. ..altså jeg jobber, det tar en stor stor del av tida mi, og kreftene mine….sannsyligvis for mye….. Og så er jeg gift, og det tar sin tid….og er en veldig viktig del…Jeg tenker i grunn på de vanlige normale sakene, som vi alle bare må gjøre, som å handle og vaske og betale regninger og ha penger nok til å leve……. Marit Borg - Tr heim 2007

8 Hva er bedring? Jeg tenker på den Nike reklamen: “Bare gjør det!” Det dreier seg om å måtte gjøre det. ..Jeg tenker egentlig mest på hva jeg mener bedring ikke er…., og det er dersom noen andre bestemmer over meg … Når jeg leser om bedringsprosesser omtalt som noe målrettet, kan det bare være skrevet av fagfolk, for hvor mange av oss er det som står opp om morgenen og sier: Hvordan skal jeg få til å nå målene mine i dag, mon tro? Det er rett og slett ikke noe du gjør….. Marit Borg - Tr heim 2007

9 Bedringsprosess? Definisjonen og betydningen av bedringsprosesser vil variere, alt avhengig av hvem som spør og fortolker, hvilken sammenheng dette gjøres i, for hvilket publikum og med hvilket formål (Jacobsen, 2001). Marit Borg - Tr heim 2007

10 Bedringsprosess……. Individuell Sosial ….alt som virker inn….
Personlige egenskaper og muligheter Problematisk krav Sosial ….alt som virker inn…. Mennesket i en sosial sammenheng (venner, høre til, stigma, ensomhet?…..) Rammebetingelser (hjem, inntekt, jobb, utdanning, gode arenaer...) Marit Borg - Tr heim 2007

11 Bedringsprosess Recovery from…. Recovery in….
Davidson, L. & Roe, D. ( 2007 a). Recovery from versus recovery in serious mental illness: One strategy for lessening confusion plaguing recovery. Journal of Mental Health. Marit Borg - Tr heim 2007

12 Hva handler bedringsprosesser om?
Erobre makt og kontroll Sosiale og materielle forhold f eks samspill med andre Hardt arbeid og stor egeninnsats Viljestyrke - tro – håp Finne måter å leve med & håndtere visse problemer Mange veier fram….. Marit Borg - Tr heim 2007

13 Bedr.prosess ( Helen Glover)
Alle har potensialer for å komme seg Folk rundt er viktige som ’holders of hope’ – vi må jobbe ut fra det! Veien og prosessen viktig Kronisitet-tenkning er en felle Marit Borg - Tr heim 2007

14 Å komme seg i det daglige….
Den sosiale sammenhengen Vet mye om seg selv Handlekraft og strategier Vendepunkt Marit Borg - Tr heim 2007

15 Å komme seg i det daglige….
Romslige fagpersoner Hverdagshjelpere på folks egne arenaer Åpenhet mht hva som hjelper Ikke vite alt….. Være nysgjerrig og interessert i den det gjelder Sette brukerbehov framfor systembehov Bedringsprosesser kan ikke planlegges Dele på makten Ikke ta det opplagte for gitt Marit Borg - Tr heim 2007

16 De andre... De rundt som gir støtte på ulike vis Hjelp de har bruk for
Den røde tråd Noen som bryr seg….tar affære.. Likeverdig hjelp Samvær…..noe sosialt Marit Borg - Tr heim 2007

17 Hvilke arenaer støtter B.P.?
De ” normale” Gir mening å være der… Mulighet til å treffe andre & snakke om vanlige saker Gjøre alminnelige ting Arbeid Marit Borg - Tr heim 2007

18 Hva så? Kunnskapsgrunnlag & praksis:
Brukerkunnskap viktig for å utfordre biomedisinsk dominans og undertrykkende samf.system Bedringprosesser skjer overalt-best i vanlige miljø Praktisk & sosial hjelp, endring av uheldige omgivelser må inn på gullstandarden for ‘rett hjelp til rett tid’ Hvordan påvirker vanskene livet ditt? Er vi på rett vei? Marit Borg - Tr heim 2007

19 Hva så? Vanskelig å planlegge alt Fagpersoner må også være aktører
Endringsorienterte bruker-organisasjoner/brukere og endringsorienterte fagfolk sammen Ha øye for trivialiteter og de små skritt Marit Borg - Tr heim 2007


Laste ned ppt "Bedringsprosesser slik de leves i hverdagslivet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google