Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Alvheim FPSO Konstruksjons utfordringer og analyse metodikk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Alvheim FPSO Konstruksjons utfordringer og analyse metodikk"— Utskrift av presentasjonen:

1 Alvheim FPSO Konstruksjons utfordringer og analyse metodikk
v/ Agnar Bergo og Jan Wigaard

2 Agenda Introduksjon Konstruksjons utfordringer Analysemetodikk
Feltdata Gjennomføringsplan Konstruksjons utfordringer Erfaringer fra tidligere FPSO-prosjekter Alvheim FPSO Styrende design parametre Valgte løsninger Bygging/ sammenstilling Analysemetodikk

3 Felt data Opperatør: Marathon Petroleum Company (Norway) Feltdata:
Feltet ligger vest for Heimdal Vanndyp ca. 120 meter Olje først påvist i 1993/94, prøveboring i 2004 Anslåtte oljeforekomster er 28 mill. standard kubikkmeter oljeekvivalenter Anslått dag produksjon ca fat olje Norsk Hydro’s Vilje (tidl. Klegg) vil bli knyttet opp til Alvheim ( fat pr. dag) Levetid 20 år ALVHEIM

4 Gjennomføringsplan EPCI kontrakt (ingeniørarbeid, innkjøp, konstruksjons og installasjonsarbeid) Topside kontrakt ca. 2,2 milliarder NOK Prosjekteringstid ca. 21 måneder

5 FPSO - erfaringer Erfaringer fra tidligere FPSO’er viser at det er mange muligheter til forbedringer. (Ref. ”OLF FPSO Project 2002”) Årsakene til problemene er: Designsfeil/ svakheter: 63% Operasjonelle feil: 16% Konstruksjonsfeil: 12% Testing/ ferdigstillelse: 9%

6 FPSO - erfaringer Generelle årsaker til feil og mangler:
konseptuelle svakheter manglende erfaring og opplæring i prosjekteringsteamet interface med utstyrsleverandører Feil og mangler knyttet til konstruksjonsutforming Grønn sjø Bølger langs skutesiden forårsaker skader på utstyr, kabelgater, pipesupports etc. Sprekker i tanker i skrog Interne sprekker mellom tanker oppdages på 60% av FPSO’ene. Dette er ikke uvanlig for handelsskip, men er svært kostbart og omfattende for en FPSO. Konvensjonell skrogdesign og utmattingsberegninger viser seg å ikke holde for FPSO’er under drift. PAU opplagring på dekk (utmatting pga skrog bevegelse) Vibrasjoner pga roterende utstyr (støy, nedbøyninger,utmatting) Sprekker i rør pga relativ bevegelse mellom PAU og skrog

7 Alvheim FPSO “ODIN” - bygget som shuttletanker i 2000
- bygges om til FPSO i Singapore i 2005

8 Alvheim FPSO Alvheim Topside består av:
11 PAU’er (Pre Assembled Units) 4 Piperacks Flammetårn 2 kraner

9 Konstruksjonsutfordringer
Styrende design parametre: Vekt og tyngdepunkt begrensninger Maks operasjonsvekt: tonn Maks høyde av tyngdepunkt ~10meter over dekk Andre begrensninger: Skrog styrke / deformasjon

10 Konstruksjonsutfordringer
Største utfordringer: Konseptet for opplagring av PAU’er ble utviklet i tilbudsfasen og tidlig i detaljprosjekteringen – tid og ressurskrevende! Designet av PAU opplagrene og flammetårn styres i hovedsak av bølgeindusert utmatting gode detaljløsninger må etableres tidlig omfattende analysearbeid nødvendig for å verifisere levetid Estimere realistiske vekt-/ tyngdepunktsdata tidlig i prosjekteringsfasen Valg av analysemetodikk globalanalyse av skrog og topside - er en nødvendighet! lokalanalyser av kritiske detaljer Samarbeid med leverandører av roterende utstyr m.h.t. design av dempere og verifikasjon av støy/vibrasjonskrav Kort gjennomføringstid ikke tid for optimalisering, avgjørelser må tas raskt – ingen tid til utredninger store krav til riktig erfaring hos den enkelte ingeniør –liten tid til opplæring tett sammarbeid med klasseselskap (DnV) i design av PAU supportene tett samarbeid med 3. parts verifikasjonsselskap (DnV)

11 Konstruksjonsutfordringer
Valgt design for PAU opplagring Skrogets kapasitet styrer plassering og funksjon av opplagerene Begrenset kapasitet til å ta sideveis krefter i midtre del av skipet Doble skott langs skutesidene gir stor kapasitet for å kunne ta sideveis krefter Felles opplager for to PAU’er øker kapasiten for å kunne ta sideveis krefter Statisk mest mulig bestemt opplagring for å gi minimum av tvang og forutsigbar kraftgang ~33mm ~30–50mm

12 Konstruksjonsutfordringer
Valgt design av PAU’er: Vertikal opplagring på elastomer-lagre Statisk bestemt system for sideveisfastholding (1 + 2 fastholdingspunkter) Skjærkapasiteten av dekksplatene utnyttes Fagverk av rør-profiler og gussetplater Torsjonsbokser integrert i opplagerpunktene som tar sideveislast Løftepunkter med gjennomgående plater. Valgt design av Piperacks: Opplagres direkte på tverrskipsrammene (t=12mm) kobles mot PAU’ene i tverrskipsretning glidelager i teflon i langskipsretningen

13 Konstruksjonsutfordringer
Sideveis support på skutesiden Vertikal support i midten Piperack support

14 Konstruksjonsutfordringer
Opplagring av generator modul, vekt ca tonn

15 Konstruksjonsutfordringer
Piperack opplagring mot dekk: fleksibilitet mht. skrog defleksjoner over lengden av opplageret fleksibilitet mht. skrog bevegelse over lengden av piperacken Teflon lager Fleksibel endeplate Tie-Down bolter Helsveist forbindelse

16 Sammenstillingverksted - Vetco Aibel - Haugesund
Bygging/ sammenstilling Sammenstillingverksted - Vetco Aibel - Haugesund PAU dekksseksjoner bygges i Polen og Russland PAU’er sammenstilles i Haugesund Piperacks fabrikeres og monteres i Singapore Flare ikke bestemt ennå PAU transporteres til kaikant på trailere Løfting av PAU’er gjøres av Scaldis Løfting av Flammetårn av ”Uglen”

17


Laste ned ppt "Alvheim FPSO Konstruksjons utfordringer og analyse metodikk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google