Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Objektorientert samvirke - del 4 av Arne Maus, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Objektorientert samvirke - del 4 av Arne Maus, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Objektorientert samvirke - del 4 av Arne Maus, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo

2 2 Oversikt Microsoft (.NET / OLE) mot ‘de andre’ = Sun(BEA, IBM) EJB I) ‘OO komponenter’ i egne applikasjoner (VBX, OCX, NEO, J2EE) II) OO samvirke på nettet: (ORB/CORBA), EJB og COM+/.NET

3 3 I) Inkludere ferdige komponenter i egne applikasjoner  VBX (Visual Basic Extentions) og OCX ( OLE Controls), ActiveX, JavaBeans, Applets  En måte å lage (små) delprogrammer du kan legge inn i programmet ditt  Typisk mer avanserte kontrollere enn knapper, tekstfelter osv. i vinduer - f.eks. Tabeller, databasesøk,..  Ofte spesifisere (dvs. programmere) et sett med virtuelle prosedyrer  Disse aktiveres ved å klikkes på av sluttbruker

4 4 II) OO - samvirkende programmer  Microsoft (COM+, nå:.NET) mot ‘de andre’ OMG: (f.eks Java og tidligere: OpenDoc)  dokumentproduksjon (OLE = ’Object Linking and Embedding’ i Office)  inkludere ferdige komponenter i egne applikasjoner  generelt tilby tjenester (= objekter med prosedyrer) på nettet  EJB fra Sun  (OpenDoc &) CORBA (OMG: IBM, SunSoft, DEC, HP,..) – nå  CORBA: Felles arkitektur for ORB’er (intet produkt)  ORB - Object Request Broker - spesifikasjoner for ett system for å distribuere og administrere objekter på et nett (intet produkt)  OpenDoc var et konkret produkt fra APPLE (følger CORBA 2.0 standarden, kommer snart) Novell ?,....? nå skrinlagt  Mange CORBA (ver 1.2 og ver 2.0) produkter – produkter ikke så viktig(2001): NEO(Sun), Object Broker (DEC), SOM (IBM), ORB Plus (HP), OrbixWeb(Iona), Visibroker (Boreland, Imprise), JavaIDL, ORBAcus

5 5 er objektet på denne maskinen janei Gjør kallet lokalt Lokaliser tjener-maskin, pakk inn parametrene og bruk PRC over nettet, vent på svar OO samvirke på nettet: ORB/CORBA og COM+/.NET  Hensikten er at objekter som befinner seg på en annen maskin, skal kunne kalles fra objekter på klient-maskinen - typisk:

6 6 Klient Objekt implementasjon Dynamisk Tjeneste Stub- rutiner ORB grensesnitt IDL- skjelett Objekt- adapter ORB kjerne Tjenester: - registrere objekter, finne objekter - kalle tjenester i objekter (ved kompileringstid via ‘stub’-rutiner og dynamisk med opplysning om metodene), retur - konvertere mellom ulike progr. språk - konvertere mellom ulike ORBer (heterogent nett) -... CORBA på nettet (EJB og.NET ligner svært)

7 7 COM, DCOM, COM+ og SOAP,.NET  COM – kommunikasjon innad i en Win-maskin med LPC (Local Procedure Call)  DCOM – Kommunikasjon mellom Win-maskiner ved hjelp av RPC (Remote Procedure Call)  COM+ Intergrerer COM og DCOM (?)  SOAP (Simple Object Access Model) – erstatter RPC over DCOM med XML over HTTP-protokollen, .NET  XML –eXtendable Markup Language – kodingssystem for dokumenter  XML er en opprydding (’ver 2’) av SGML  HTML er en forenklet versjon av SGML.  i.NET ’hiver’ Microsoft alt gammelt – det er nye konsepter og programvare

8 8 ( DCOM/OLE/ActiveX/).NET mot (CORBA/) Java EJB  DCOM/ActiveX/OLE 2.0 - Object Linking and Embedding  + er et produkt, inkludert i Windows, mange leverandører, Microsoft  - Vanskelig å lære, komplisert grensesnitt, støtter ikke arv av implementasjon (men arv av grensesnitt) – raskt ! .NET – vesentlig lettere og bedre forslag fra Microsoft  Eget språk C# (C ’sharp’)  XML som protokoll  Egen ’mellomkode’ (bytelignende kode) og tolker – meget likt Java  Denne mellomkoden er det som sendes på nettet – oversettes til lokal maskinkode  Mange språk kan oversettes til denne ’mellomkoden’ (bare IKKE Java ! )  Java-bønner nå konkurrenten (EJB) - WWW og Sun  CORBA – død ?!  Alt for mange, ikke-kompatible produkter (NEO, SOM,...) i ver 1.2 det var godt håp om en levende industristandard i ver. 2.0 og videre, men langsom utvikling  CORBA lever som arkitektur,men kanskje ikke som produkt?

9 9 Sammenligning av COM+ med EJB  Hovedfagsoppgave (H. Gundelsby og S.H.Johnsen), Ifi, v2002  Begger er profesjonelle utviklere (Genera)  Sammenlignet samme prosjektet i EJB og COM+  Systemet var et enkelt trelags klient/tjener med database for salg av CD-er.  COM+:  +3-10 x raskere enn EJB løsning og tålte langt flere brukere  + Mye billigere ferdig system (price/performance)  + Meget godt, totalt utviklingsmiljø (Visual Studio)  - Bare Windows plattform  EJB  + Støtter ’alle’ platformer, Win+Unix/Linux  + Gode verktøy (når man først fant dem), men avhengig av at firmaene overlever  - Dyre lisenser (Weblogic,..)  - Treg løsning, men enkel å vedlikeholde


Laste ned ppt "1 Objektorientert samvirke - del 4 av Arne Maus, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google