Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

GOD OPPDRAGELSE ?.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "GOD OPPDRAGELSE ?."— Utskrift av presentasjonen:

1 GOD OPPDRAGELSE ?

2 Lov om barn og foreldre Barnelova
Kap. 5 Dei som har foreldreansvaret, er skyldige til å gje barnet forsvarleg oppseding og forsyting. Dei skal syte for at barnet får utdanning etter evne og givnad.

3 Opplæringsloven § 9a-3.Det psykososiale miljøet Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør.

4 Rød skoles sosialfagsplan
ZERO

5 Å kunne forflytte seg i skolebygget
Periode (uker) Ferdighet Kriterier Trinn/Gjennomføring 34- 35 Å kunne forflytte seg i skolebygget  Å stille opp Å gå stille i rekke  Kunne gå rolig og direkte dit man har fått beskjed om Stille opp når det ringer Kunne variere oppstillingsmåter på beskjed fra voksen Stå ferdig oppstilt når voksen kommer Holde seg rolig på sin plass i rekka Kommentar: Samtale rundt konsekvensene –” hva skjer hvis….” – ”hvordan opplever andre at…..” HVER DAG: Ta en felles vurdering av hvordan dette har fungert – NB! Gi ros til alle som fikser dette på en god måte – eller: Har vist god framgang 36-37 Å lytte til andre  Vente på tur  Å be om hjelp Kunne lytte aktivt, dvs: Sitte stille Se på den som snakker Møte blikk Lytte uten å avbryte og kunne gi positiv og konstruktive tilbakemeldinger Kunne lytte aktivt Sitte på plassen sin og vente på tur Kunne finne andre egnede arbeidsoppgaver mens man venter  Rekke opp hånda Være bevisst hva man trenger hjelp til Kunne rekke opp hånda før man sier noe/gjør noe Kommentar: Definer ferdigheten- ”hele skalaen” fra å lytte til en beskjed, høytlesing og lytte til andre i en diskusjon. Se på personen som snakker Hør på det den andre personen sier Tenk over det som blir sagt Vent på din tur til å snakke Si det du vil si Litt annerledes trinn for de yngste: Hold kroppen i ro og munnen igjen Tenk på det som blir sagt Spør dersom du lurer på noe Viktig med samtale/konkretisering. Kunne forstå viktigheten av å vente på tur. I første rekke ha fokus på ferdighetene i læringssituasjoner Samtale/bevisstgjøring hva, hvorfor, hvordan ber man om hjelp. Bevisstgjøring mht hvilke konsekvenser medfører mangelfulle ferdigheter

6 Være helt stille/ hviske samarbeids-stemme/ bruke innestemme
36-37 Å lytte til andre Vente på tur Å be om hjelp Kunne lytte aktivt, dvs: Sitte stille Se på den som snakker Møte blikk Lytte uten å avbryte og kunne gi positv og konstruktive tilbakemeldinger  Kunne lytte aktivt  Sitte på plassen sin og vente på tur Kunne finne andre egnede arbeidsoppgaver mens man venter   Kommentar: Definer ferdigheten- ”hele skalaen” fra å lytte til en beskjed, høytlesing og lytte til andre i en diskusjon. Se på personen som snakker Hør på det den andre personen sier Tenk over det som blir sagt Vent på din tur til å snakke Si det du vil si Litt annerledes trinn for de yngste: Hold kroppen i ro og munnen igjen Tenk på det som blir sagt Spør dersom du lurer på noe 38-39 Være helt stille/ hviske samarbeids-stemme/ bruke innestemme Å kunne holde fokus på det du skal gjøre Å kunne fullføre oppgaver Å sette seg egne mål Rekke opp hånda Være bevisst hva man trenger hjelp til Kunne rekke opp hånda før man sier noe/gjør noe  Kunne være stille når det er forventet Kunne snakke med ”vanlig” stemme Kunne tilpasse stemmebruken Kunne overse naturlig arbeidsstøy Kunne overse uønsket atferd Kunne gi konstruktiv kritikk/ korrigere andres atferd Kunne konsentrere seg over tid Kunne gjøre oppgaver som ikke er lystbetont Ta ansvar for eget arbeid og faglig utvikling  Viktig med samtale/konkretisering. Kunne forstå viktigheten av å vente på tur. I første rekke ha fokus på ferdighetene i læringssituasjoner Lage et forslag til ulike arb.oppgaver-”venteoppgaver”  Samtale/bevisstgjøring hva, hvorfor, hvordan ber man om hjelp. Bevisstgjøring mht hvilke konsekvenser medfører mangelfulle ferdigheter VIKTIG: Drøft dere fram til egne ”trinn”/regler Minn deg selv på hva som er din oppgave Bestem deg for å holde fokus på oppgaven. Hvis du blir forstyrret av noen rundt deg – si fra på en hyggelig, men bestemt måte Gi beskjed til en voksen hvis du fortsatt blir forstyrret

7 Å håndtere gruppepress Å be om unnskyldning
41-42 Å være med på lek  Kunne delta i en lek som er i gang Kunne være en aktiv og positiv bidragsyter i leken Kunne invitere ”passive” inn i leken Godta reglene som gjelder for leken Godta det du blir bedt om/svaret du får, ikke argumentere Godta forskjellige meninger selv om du er uenig 43-44 45-46  Å møte overtalelse Å ta en avgjørelse Å håndtere gruppepress Å be om unnskyldning Å kunne ta i mot en unn-skyldning Kunne innrømme en gal handling og akseptere konsevensene av den Kunne vise aktiv at man ønsker å endre atferd Å møte overtalelse Hør på den andre personens ideer Bestem deg for hva du synes om ideene Sammenlign det han/hun mener med det du selv synes Bestem deg for hvilken idé du synes er best og fortell han/henne dette på en hyggelig måte. Tenk over hvilke ulike avgjørelser du kan ta i forhold til problemet/situasjonen du er oppe i Spør noen om råd/informasjon om de mulige avgjørelsene Tenk over konsekvensene av de mulige avgjørelsene. Ta den avgjørelsen som virker best  Tenk over hva det er gruppa vil du skal gjøre og hvorfor Bestem deg for hva du selv vil gjøre Bestem deg for hvordan du vil fortelle det til gruppa Fortell gruppa det du har bestemt deg for   Kommentar: Viktig å samtale rundt betydningen/konsekvensene av å si unnskyld. Unnskyldningen må etterfølges av en form for handling Tenk: Er det grunn til å be om unnskyldning for noe du har gjort Tenk på ulike måter du kan gjøre det på Velg rett tid og sted for å be om unnskyldning på. Be om unnskyldning Å motta en unnskyldning Hør etter hva den andre sier Tenk gjennom hva det betyr for deg det andre personen sier Bestem deg for om du kan godta det som en unnskyldning Fortell den andre personen hvordan du tar i mot unnskyldningen

8 Å ta valg Å ta ansvar Å være ærlig Å dele med andre Kunne strukturere
47-48 Å ta valg Å ta ansvar    Å være ærlig Kunne strukturere eget arbeid Beherske å arbeide selvstendig med ulike arbeidsoppgaver/ arbeidsplan Vise ansvar for egne handlinger Kunne vise omsorg for andre  Stå for handlingen ovenfor andre Snakke sant Kommentar: Definer ferdigheten – avhengig av alderstrinnet vil den omfatte mer enn valg av arbeidsoppgaver. Naturlig å samtale rundt konsekvenser av valg osv Det å vise ansvar kan også sees på som å vise omsorg for andre. Tenk over hvilke ulike avgjørelser du kan ta Tenk over hva avgjørelsene kan føre til Spør om råd/hjelp hvis du trenger det Gjør valget ditt Kommentarer: Viktig med samtale rundt hva betyr det å være ærlig. På de høyere trinnene bør tema også omfatte ”dilemma-situasjoner” Tenk deg godt om før du svarer- er jeg ærlig nå? Tenk igjennom alternativene: Hva skjer/hvordan vil det oppleves, hvis du ikke er ærlig? Hva skjer/hvordan vil det oppleves, hvis du klarer å holde deg til sannheten? Gi et ærlig svar Å dele med andre Ikke ”græbbe til seg” Kunne forstå andres behov Tenk: Er det hyggelig for andre om du deler med dem Tenk på hvordan du kan gjøre det Spør andre om de har lyst til å dele med deg Godta svaret du får – det er lov å svare nei!

9 Å kunne forflytte seg i skolebygget
2-3 Å kunne forflytte seg i skolebygget Å stille opp Å gå stille i rekke Kunne gå rolig og direkte dit man har fått beskjed om Stille opp når det ringer Kunne variere oppstillingsmåter på beskjed fra voksen Stå ferdig oppstilt når voksen kommer Holde seg rolig på sin plass i rekka Kommentar: Samtale rundt konsekvensene –” hva skjer hvis….” – ”hvordan opplever andre at…..” HVER DAG: Ta en felles vurdering av hvordan dette har fungert – NB! Gi ros til alle som fikser dette på en god måte – eller: Har vist god framgang 4-5 Å lytte til andre Vente på tur Å be om hjelp Å rekke opp hånda Kunne lytte aktivt, dvs: Sitte stille Se på den som snakker Møte blikk Lytte uten å avbryte og kunne gi positv og konstruktive tilbakemeldinger  Sitte på plassen sin og vente på tur Kunne finne andre egnede arbeidsoppgaver mens man venter  Rekke opp hånda Være bevisst hva man trenger hjelp til Kunne rekke opp hånda før man sier noe/gjør noe Kommentar: Definer ferdigheten- ”hele skalaen” fra å lytte til en beskjed, høytlesing og lytte til andre i en diskusjon. Se på personen som snakker Hør på det den andre personen sier Tenk over det som blir sagt Vent på din tur til å snakke Si det du vil si Litt annerledes trinn for de minste: Hold kroppen i ro og munnen igjen Tenk på det som blir sagt Spør dersom du lurer på noe Viktig med samtale/konkretisering. Kunne forstå viktigheten av å vente på tur. I første rekke ha fokus på ferdighetene i læringssituasjoner Lage et forslag til ulike arb.oppgaver-”venteoppgaver” Samtale/bevisstgjøring hva, hvorfor, hvordan ber man om hjelp. Viktig: Bevisstgjøring mht hvilke konsekvenser medfører mangelfulle ferdigheter på dette området

10 Være helt stille/ hviske samarbeids-stemme/ bruke innestemme
6-7 Være helt stille/ hviske samarbeids-stemme/ bruke innestemme Å kunne holde fokus på det du skal gjøre Å kunne fullføre oppgaver Å sette seg egne mål  Kunne være stille når det er forventet Kunne snakke med ”vanlig” stemme Kunne tilpasse stemmebruken Kunne overse naturlig arbeidsstøy Kunne overse uønsket atferd Kunne gi konstruktiv kritikk/ korrigere andres atferd Kunne konsentrere seg over tid Kunne gjøre oppgaver som ikke er lystbetont Ta ansvar for eget arbeid og faglig utvikling Minn deg selv på hva som er din oppgave Bestem deg for å holde fokus på oppgaven. Hvis du blir forstyrret av noen rundt deg – si fra på en hyggelig, men bestemt måte Gi beskjed til en voksen hvis du fortsatt blir forstyrret Dette punktet gjelder i størst grad på trinn 6- 7. 9 -10 Å ta kontakt Å presentere seg selv og andre Å hilse på hverandre Tørre å snakke med andre Møte andre på en positiv måte Håndhilse Kunne si «HEI» når man møter noen Kommentar: Velg rett tid og sted Smil og se den andre personen i øynene Spør hva den andre personen heter hvis det er nødvendig Spør eller fortell noe til den andre personen

11 Å være bevisst egne og andres følelser og kunne uttrykke egne følelser
Å være bevisst egne og andres følelser og kunne uttrykke egne følelser Å kunne se sin egen og andres rolle i sosialesettinger  Å takle eget/andres sinne Kunne vise forståelse Sette ord på egne følelser Kunne vise/si i fra bekymring rundt medelever Se konskvensene av å gjøre noe positivt eller negativt mot andre Kunne korrigere egen og andres atferd Ikke slå, hent en voksen, kunne trekke seg unna Godta andres meninger, ikke argumentere negativt Kommentar: Start med å lage lister over ord på følelser. Behagelige – ubehagelige. Henges opp  Samtale rundt betydningen/nyansene i ”følelsesordene”. Trene på å uttrykke/lese følelser.Hvordan påvirker mine følelser andre og omvendt- spesielt mht sinne  Å være bevisst sine følelser Kjenn etter om det er noe som skjer i kroppen din som kan hjelpe deg til å forstå hva du føler Tenk over hvorfor du føler deg slik Bestem hvilket navn du kan sette på følelsen Å uttrykke sine følelser Kjenn etter hva som skjer i kroppen din Tenk over hvorfor du føler slik Bestem hva du kan kalle følelsen Tenk ut ulike måter du kan uttrykke følelsen på, og velg en Gi uttrykk for følelsen Å forstå andres følelser Se på den andre personen Hør på hva den andre personen sier Tenk på hva han/hun kan føle Tenk ut ulike måter du kan vise at du forstår hvordan han /hun føler seg Bestem deg for hva som er den beste måten, og gjør det Å takle en annens sinne Hør på personen som er sint Prøv og forstå hva hun/han sier og føler Avgjør om du kan si eller gjøre noe for å takle situasjonen Hvis du kan, forsøk å takle den andres sinne VIKTIG: samtale rundt ulike måter å gjøre dette på.

12 Å ta initiativ til å delta i en lek/aktivitet
15-17 (påskeferie uke 16/17) 18-19 Å ta initiativ til å delta i en lek/aktivitet Å ha god sportsånd Å takle og mislykkes Å gi et kompliment Å motta et kompliment Å si takk Å bli takket Å ta initiativ til å delta Bestem deg for om du vil delta i en aktivitet noen andre holder på med Tenk over hva som er den beste måten å spørre om å få være med Spør så på en hyggelig måte Vent på svar Bli med på aktiviteten Tenk over hvordan du og de andre gjorde det i leken/spillet Tenk ut et sant kompliment du kan gi mht hvordan den andre fikset leken/spillet Tenk over hvordan han/hun vil reagere på det du vil si Velg det beste komplimentet og gi det! Avgjør om du har mislykkes i noe Tenk over hvorfor du ikke fikk det til Tenk på hva du kan gjøre for å lykkes neste gang Bestem deg for om du har lyst til å prøve på nytt Prøv på nytt med din nye idè!!! Tenk etter hva det betyr for deg at du blir takket , athun/han takker deg Bestem hva du vil gi et kompliment for Bestem deg for hvordan du vil gi komplimentet Velg rett tid og sted for å si det Gi komplimtet Hør etter hva den andre sier og se personen i øynene Tenk gjennom hva det betyr for deg å få dette komplimentet Takk den andre personen for komplimentet og fortell hvorfor du likte å få komplimentet Bestem deg for å si takk når noen har sagt eller gjort noe for deg Veld rett tid og sted for å takke personen Takk personen og fortell hvorfor du vil si takk Hør etter og se på den andre

13 Å takle tap/nederlag Å godta et NEI Å hjelpe til å rydde
20-21 22-23 24-25 Å takle tap/nederlag Å godta et NEI Å hjelpe til å rydde Godta at man ikke kan være best hver gang Godta andres meninger, unngå å argumentere negativt Ikke slå, hent en voksen, kunne trekke seg unna Godta reglene som gjelder både inne og ute Godta det man blir bedt om/ svaret man får, ikke argumentere eller kverulere Kunne legge ting på plass Holde orden i hylla/ garderobeplassen Kunne tilby seg å hjelpe andre uoppfordret Kommentar: Definer ferdigheten – avhengig av alderstrinnet er det viktig å ha fokus på at dette dreier seg om mer enn tap/nederlag i idrett/spill Tenk over hva som skjer når du taper- (arbeid konkret med å ufarliggjøre det) Tenk over hva du har lært/erfart av tapet/nederlaget Bestem deg for å bruke den erfaringen neste gang Hvis det dreier seg om spill – idrettsaktiviteter: Bestem deg for å være hyggelig mot den – de andre som vant Tenk på at neste gang kan jeg være vinneren og bestem deg for å gjøre så godt du kan Kommentar: Viktig å samtale/definere hva denne ferdigheten betyr i forhold til vennskap, til voksne på skolen og hjemme. Når er det ikke rom for diskusjon og ”nei-et” bare må aksepteres osv Målsetting: Akseptere å få et nei, og be om begrunnelse for hvorfor - hvis det er funksjonelt. Still spørsmål og se rolig på den du spør Lytt nøye på svaret Still spørsmål om du ikke forstår svaret Godta svaret uten argumentering. Svar f.eks: ”Javel…..” ”ok” o.l.

14 Rød skoles sosiale læreplan


Laste ned ppt "GOD OPPDRAGELSE ?."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google