Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon Vegdirektoratet Boksrud – Minnesund Gardermoen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon Vegdirektoratet Boksrud – Minnesund Gardermoen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon Vegdirektoratet Boksrud – Minnesund Gardermoen 15. 06
Presentasjon Vegdirektoratet Boksrud – Minnesund Gardermoen Svein Ornæs; Prosjektleder

2 Tilbakemelding fra VD Kommunikasjon
Vi er generelt fornøyd med samarbeidet med byggherren, det er et godt klima og god kommunikasjon. Byggeleder Oppfatter byggeleder og ledelsen som ryddig. Byggemøter God stemning på møter Byggemøter for lange Kan ha sammenheng meg lange referater Problemstillinger som tas opp diskuteres bredt, og lite avklares Fordel med flere særmøter istedenfor omfattende byggemøter

3 Tilbakemelding fra VD Arbeidsgrunnlag
Arbeidsgrunnlag kommer sent (tegninger/stikningsgrunnlag) Avklaringer / avvik fra kontrakt Byggherre er sene på å gi tilbakemelding på forhold som krever avklaringer/presiseringer. E-room Nytt for de fleste i Veidekke. Strukturen på E-room er noe vanskelig å forholde seg til. Litt for mye prøve og feile. Struktur bør være fastlagt før oppstart.

4 Tilbakemelding fra VD Kontrollørmeldinger:
Antall K-meldinger (per ) Totalt 66 stk Tunnel/forskjæring 49 stk ”Ikke driftsrettet” 7 stk Det skrives ikke liten grad kontrollmeldinger på forhold som har prismessige konsekvenser, selv om entreprenør ber om det. Tilbakemelding er at vi må sende varsel om endring.

5 Org. Boksrud – Minnesund Svein Ornæs Prosjektleder Trond Broen Innkjøp
Åsa Franzen HMS/KS/Mijlø Knut Marjus Torjul Anleggsleder Gunhild Rogne Kost /plan Murtada Jaafar Traniee Ståle Kubberød Stikningsleder Ole Jørgen DL betong Gaute Ausland NK/DL tunnel Leif Hagen Driftsleder grunn Jan Steinar Stein Morten Holmen Stikker ute Tor Melby betong Ståle Andersen Fo tunnel Morten Flesvig Grunn Torbjørn Osvik Fo tunnel Anders Lilleseter Stikker tunnel I Stikker Tunnel II Tom Myrbråthen Grunn Ingar Eide Fo tunnel

6 Prosjektutviklingsfasen:
Deltakelse fra Veidekke: Prosjektleder, Anleggsleder, innkjøpsleder. I tillegg deltok driftsledere på interne møter, samt i utarbeidelse av forslag Erfaringer: Entreprenør har i en tidlig fase ikke detaljkunnskap om hva som skal bygges. Anbudsfasen er kort og intensiv Ved anbudsåpning  hva har vi forpliktet oss til? Oppstartsfaser hektiske  opprigging, lover og regler, Kontraktsbestemmelser Kontrahering, Planlegging Ressursallokering Å komme opp med mange nye forslag tidlig i prosjektet er derfor en stor utfordring!

7 Prosjektutvikling; erfaringer forts I
Prosjektutviklingsfasen har vært veldig positiv for prosjektet i form av å bli kjent med hverandre. (relasjonsbygging) Etablerte en felles oppfatning av prosjektet, samt dets kompleksitet For å diskutere alternative løsninger, måtte entreprenør orientere om hvordan i man hadde tenkt å løse oppgave inkl. leverandører og samarbeidspartnere. åpenhet Forslag fra Entreprenør i prosjektutviklingsfase: Endret utførelse på Kantstein midtdeler Endret utførelse på fortau Limtrebroer Pukk bak tunnelhvelv Vannledning Åsleia Plassering av bomstasjon Endre asfalttykkelse Endret utførelse Fjellhamar kulvert Forenklede løsninger: murer, grønt og støyskjermer

8 Prosjektutvikling: erfaringer forts II
En slik utviklingsfase betinger at man er åpne for alternativ tenkning. Forslag må ikke oppfattes som kritikk til konsulent I tillegg må Byggherreorganisasjonen har tydelig mandat på hvilket handlingsrom man har. Veidekke føler at flere innspill er endt opp i ingenting. Litt for mange som skal utale seg / har høringsrett. Dette medfører at flere prisbesparende forslag er blitt forkastet, og etter entreprenørens synspunkt uten begrunnelser

9 Steakholders Hvem er som egentlig bestemmer Offentlige myndigheter
Lovkrav Bestemmelser og normer Reguleringsbestemmelser Formingsveiledere Landskapsarkitekt Naboer I forkant av en prosjektutviklingsfase må dette tydeliggjøres for entreprenør  Det forklarer vanskeligheten med å endre prosjektet i en sen fase.

10 Målpriskontrakt: Målpriskontrakt betyr ikke Fastpriskontrakt!!!
Kontrakt med SVV er en delvis målpriskontrakt. Intensjon bak målpriskontrakter er å prosjektet mot en fast pris. Deretter er det opp til begge parter å finne prisbesparende tiltak. Veidekke mener det er ingen sammenheng mellom å jobbe med prisbesparende tiltak og låseing mengder. Låsing av mengder har vært en meget tidkrevende prosess for entreprenør i en startfase. Videre er grunnlag for avregning i en oppstartsfase begrenset. På grunn av endringer i prosjekter generelt, og dette prosjekt spesielt, må det påregnes at vi må avregne mye av mengdene i etterkant, etter utførte mengder. For entreprenørens del er dette bortkastet penger i form av økt ressursbruk på avregning/mellomregning. Konsulent er for øvrig sen med tilbakemeldinger.

11 Hvor mye koster en veg? Anbudsum angir summen av enhetspriser.
Ved kontraktinngåelse etableres det forplikteler og ytelser for begge parter. Enhetspriser betinger at utførelse gjøres i henhold til det som forutsatt i tilbudsgrunnlag Utførelsen avhenger av at prosjektering samsvarer med virkeligheten Beslutninger tas i tide Uklarheter avklares så tidlig som mulig Tekniske avklaringer gjøres løpende Kontrollørmeldinger sendes løpende. En avgjørende faktor for at dette skal fungere best mulig er god kommunikasjon God kommunikasjon betinger: Tillit dialog Møtearea En forutsetning for å lykkes er samarbeid!! Prosjektutviklingsfasen har så langt vært et godt verktøy i den forbindelse


Laste ned ppt "Presentasjon Vegdirektoratet Boksrud – Minnesund Gardermoen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google