Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KOGNITIV TERAPI VED DEPRESJONER HOS ELDRE:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KOGNITIV TERAPI VED DEPRESJONER HOS ELDRE:"— Utskrift av presentasjonen:

1 KOGNITIV TERAPI VED DEPRESJONER HOS ELDRE:
Definisjon av kognitiv terapi: Triade:Tankene påvirker følelsene våre som igjen påvirker adferden vår,- sirkulær prosess Populær:”Det er ikke hvordan du har det ,- men hvordan du tar det” Torgeir Lindvig

2 Effekt av kognitiv terapi:
Like effektiv som antidepressiva Lik,-eller bedre enn interpersonlig terapi Bedre enn psykodynamisk terapi/adferdsterapi Torgeir Lindvig

3 DEN KOGNITIVE DEPRESJONSMODELLEN:
1.Automatiske tanker 2.Feiltolkninger 3.Leveregler Torgeir Lindvig

4 AUTOMATISKE TANKER: TANKER SPONTANE UBEVISSTE Torgeir Lindvig

5 ADFERD SITUASJON TANKER FØLELSER Torgeir Lindvig

6 FEILTOLKNINGER 1.Overgeneraliseringer
2.Diskvalifiseringer av det positive 3.Negativ spådom Torgeir Lindvig

7 FEILTOLKNINGER: 4.Personliggjøring 5.Svart – hvitt tenkning
6.Skulle –burde-måtte tenkning Torgeir Lindvig

8 LEVEREGLER: Holdninger/livsinnstillinger
overfor en selv og andre=selvinstruksjoner som kan bli en del av ens personlighet Grunnlagt i barndommen Eksempler:”Ingen er glad i meg” ”Jeg er håpløs” Torgeir Lindvig

9 SPESIFIKK KOGNITIV DEPRESJONSMODELL
Negative leveregler utviklet i barndommen:”Ingen er egentlig glad i meg”,-”Null og niks i fattigkommisjonen hvis jeg ikke er helt på topp” Kritisk situasjon:Skilsmisse.Lumbago. Negative automatiske tanker:”Jeg er ingenting verdt” ”Jeg er alene” ”Dum” Torgeir Lindvig

10 SYMPTOMER: 1.Somatiske:Energiløshet.Appetitt-løshet.Søvnløshet.Seksuell interesse-løshet. 2.Adferdsmessige:Lavt aktivitetsnivå. Sosial tilbaketrekning. 3.Affektive:Gledesløshet.Skyld.Skam. Angst.Sinne-aggresjon. Torgeir Lindvig

11 SYMPTOMER: 4.Motivasjonelle:Interesseløshet.”Alt er et ork”.Nøler,somler. 5.Kognitive:Beslutningsløs.Negative tanker.Grubling.Konsentrasjonsvansker. Selvmordstanker. Torgeir Lindvig

12 KLINIKK: 70 år gammel mann,-gift Leder av et kontor med mange ansatte
Depressive symptomer i forbindelse med pensjonsalder,-MADRS 35 poeng Psyk.poliklinisk behandling i 6 mnd Innlagt psyk.avd. 1.gang i 3 måneder antidepressiv behandling Innlagt psyk.avd. 2.gang i 6 mnd,- Ect behandlet + antidepressiv behandling + samtaler Torgeir Lindvig

13 Fordommer = negative tanker om psykoterapi hos eldre:
Hos terapeuten:I følge Freud ingen hensikt med psykoterapi hos eldre over 50 år.Rigiditet.Aldersforskjell. Hos pasienten:Ingen tro på psykiatrisk behandling verken hos pasienten selv eller familien.Stigmatiserende. Skamfullt. Torgeir Lindvig

14 KOGNITIV BEHANDLING 1.Forbered pasienten til terapien
2.Tilpass rammene for terapien til pasienten dvs minutters samtaler 5 eller flere ganger i uka(døgnavdeling) 3.Bruk døgnavdelingsstrukturen (bla til hjemmeoppgavene) 4.Bruk varierte teknikker og ressurser slik som medisinsk behandling,fysioterapi,henvisning hjemmesykepleie ,farmakoterapi,ergoterapi Torgeir Lindvig

15 KOGNITIV BEHANDLING: 5.Innvolver familien i behandlingen
6.Vær fleksibel i bruk av kognitive teknikker og tilnærminger 7.Planlegg avslutning/utskriving i lang tid Torgeir Lindvig

16 KOGNITIV TERAPITIME: 1.Dagsorden
2.Ukentlig tema (bla gjennomgang av hjemmeoppgaven) 3.Dagens fokus 4.Ny hjemmeoppgave 5.Tilbakemeldinger på timen Torgeir Lindvig

17 OPPDAGE AUTOMATISKE TANKER OG LEVEREGLER:
Situasjon Følelse Tanker Alternative tanker Torgeir Lindvig

18 SOKRATISK SPØRRETEKNIKK:
Realitetsteste:Hvor ofte?Når? Hvordan? Hvilken sammenheng? Hvor lenge? Hva bygger du dette på? Hva er beviset? Kan du se dette på en annen måte? Hva er det som er det verste som kan skje? Torgeir Lindvig

19 ADFERDSTERAPEUTISKE TEKNIKKER:
Praktiske oppgaver: for eksempel skrive dagbok,-lese artikler, kapitler i bøker Konkret og detaljert Nesten 100% sannsynlighet for at den lar seg gjennomføre Legg lista lavt,slik at pasienten lykkes Torgeir Lindvig

20 KOGNITIV REKONSTRUKSJON:
Leveregler Eksistensiell tenkning Torgeir Lindvig

21 LYKKE TIL! Engasjement! Interesse! Varme! Aldri kritikk
Alltid støtte og oppmuntring Metafor:”Regnbue” Torgeir Lindvig


Laste ned ppt "KOGNITIV TERAPI VED DEPRESJONER HOS ELDRE:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google