Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utfordrende atferd Tiltak og behandling

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utfordrende atferd Tiltak og behandling"— Utskrift av presentasjonen:

1 Utfordrende atferd Tiltak og behandling
Utfordrende atferd Tiltak og behandling Stiftelsen SOR psykologspesialist Jarle Eknes Jarle Eknes

2 Fra teknikker og prosedyrer til analyser av sammenhenger
Utfordrende atferd - tiltak og behandling Fra teknikker og prosedyrer til analyser av sammenhenger Mindre opptatt av hva de gjør, mer opptatt av hvorfor de gjør det Fokus avhengig av kultur, moter, personlige preferanser Komplekse sammenhenger, kan bare konsentrere oss om noen aspekter Ikke være selvgode; Opptre ydmykt men handlekraftig UA- tiltak og behandling Jarle Eknes

3 Utfordrende atferd - tiltak og behandling
Forarbeid Strategiene må tilpasses ressursene -eller omvendt Økonomi, stabilitet, faglig kompetanse påvirker ambisjonsnivå Kartlegging og funksjonell analyse, registreringer Dokumentasjon Etablere felles forståelse av hva problemet er, og hva som er aktuelle tiltak Etisk refleksjon; Virkemidlene like viktig som resultatene UA- tiltak og behandling Jarle Eknes

4 Utfordrende atferd - tiltak og behandling
Vår innsats Utfordrende atferd skjer vanligvis ikke isolert fra sosiale relasjoner Kan ikke bare kreve at hovedpersonen endrer atferd, også vi må endre atferd Veldokumenterte metoder + kreativ Fokus på behov, ikke på metoder Forskjellsbehandling er bra UA- tiltak og behandling Jarle Eknes

5 Tiltaks- og behandlingsbank
Utfordrende atferd - tiltak og behandling Tiltaks- og behandlingsbank 1. Tilrettelegging og forebygging proaktive strategier i forkant av problemene; forebygging redusere eller hindre utfordrende atferd 2. Situasjonshåndtering reaktive strategier samtidig og i etterkant av utfordrende atferd Legge mer vekt på å hindre branner enn å prøve å slukke dem -men begge deler nødvendig UA- tiltak og behandling Jarle Eknes

6 Proaktive strategier Tilrettelegging og forebygging
Utfordrende atferd - tiltak og behandling Proaktive strategier Tilrettelegging og forebygging Allment positive strategier Sjelden til plage for utviklingshemmede eller andre Tillater oss å eksperimentere og prøve oss frem uten fare for å krenke eller irritere UA- tiltak og behandling Jarle Eknes

7 Utfordrende atferd - tiltak og behandling
Gode relasjoner Påvirker selvbilde Varme, empati, ekthet Respektert og forstått Kvaliteten på hjelperelasjonen viktigere enn metoder og formelle kvalifikasjoner Motsatt: Unnvikende og kontrollerende relasjons stil Distansert, overfladisk UA- tiltak og behandling Jarle Eknes

8 Utfordrende atferd - tiltak og behandling
Å være glad i andre Overordnet! Engasjerer oss i den andre Liker og blir likt tilbake, mer tilfredsstillende arbeids/omsorgsituasjon for alle Omtale personen i positive vendinger Pene klær, pen leilighet Bli kjent med den andre, oppleve ting sammen UA- tiltak og behandling Jarle Eknes

9 Utfordrende atferd - tiltak og behandling
Min historie Fotoalbum / formidlingssystem Tekst / foto fortid, nåtid, betydningsfulle hendelser og personer liker, liker ikke Utelukkende positivt perspektiv Engasjerer pårørende og personale positivt i et felles prosjekt Suplement til “teknisk” informasjon og miljøregler Klarere kommunikasjon, idebank, god start for nytt personale UA- tiltak og behandling Jarle Eknes

10 Kommunikasjonsperspektiv
Utfordrende atferd - tiltak og behandling Kommunikasjonsperspektiv Forsøk på å kommunisere, eller frustrasjon over å ikke bli forstått Funksjonell kommunikasjonstrening lære personen andre, mindre problemskapende måter å oppnå det samme på alternativ atferd som er mer effektiv krevende, mye planlegging og koordinering UA- tiltak og behandling Jarle Eknes

11 Respektfull og tilpasset kommunikasjon
Utfordrende atferd - tiltak og behandling Respektfull og tilpasset kommunikasjon Ikke bare hva vi sier, men også hvordan Vansker med å forstå emosjonelle uttrykk vage (vanskelig å fortolke) ansiktsuttrykk --> utfordrende atferd UA- tiltak og behandling Jarle Eknes

12 Utfordrende atferd - tiltak og behandling
Orion metoden Etabler øyekontakt med personen, og følg hans eller hennes initiativ. Sett navn på og snakk på en aksepterende måte om det personen opplever eller er opptatt av. La kommunikasjonen få form av en dialog, hvor hver har sin tur til å uttrykke seg, ikke-verbalt eller med lyder og ord. Reager på ønskelig atferd ved å imitere den, rose den eller kommentere den med en aksepterende stemme og holdning. Bekreft ved reaksjoner at det personen har villet kommunisere, er oppfattet og forstått. Hjelp til med å skape en så god følelsesmessig atmosfære som mulig, slik at også glede og positive følelser kan formidles. UA- tiltak og behandling Jarle Eknes

13 Utfordrende atferd - tiltak og behandling
Samstemt samspill Oppmerksomhetsregulerende samspill utflytende oppmerksomhet, ensomme sammen med andre, tomhet, fortvilelse Tune oss inn på samme bølgelengde kroppslige uttrykk, bevegelse, tempo, intensitet, rytme, --> gjensidighet Viktig hva vi gjør sammen mindre viktig hva vi gjør hver for oss UA- tiltak og behandling Jarle Eknes

14 Utfordrende atferd - tiltak og behandling
Respekt Selv oppleve at de blir respektert, for å respektere andre Ikke personalet som er hovedpersoner Vår arbeidsplass eller deres hjem? Respekt vs. ettegivenhet mennesker vi respekterer, stiller vi krav til mennesker vi respekterer, får stille krav til oss UA- tiltak og behandling Jarle Eknes

15 Forutsigbarhet og tilrettelegging
Utfordrende atferd - tiltak og behandling Forutsigbarhet og tilrettelegging Strukturert oversikt over dagen noen: også om de kjenner aktivitetene og kan redegjøre for dem muntlig Noen tåler langsiktig oversikt, andre bare det som skal skje om kort tid Visuell fremstilling ord, konkreter, pictogrammer, bilder motiverende rekkefølge (kjedlig - attraktiv - kjedlig - attraktiv...) Sosialt adekvat, attraktiv og praktisk status (f.eks. filofax), tilgjengelig, valgmuligheter UA- tiltak og behandling Jarle Eknes

16 Utfordrende atferd - tiltak og behandling
Redusere venting Uro ved venting opmerksomhetsforstyrrelser, ADHD Unngå overraskende pauser planlegge ha små oppgaver / aktiviteter parat til å fylle tiden med Unngå tidsbegrep som forvirrer selektiv med informasjon klokke / visuell fremstilling puslespill UA- tiltak og behandling Jarle Eknes

17 Stimulering og kontakt
Utfordrende atferd - tiltak og behandling Stimulering og kontakt Økning av stimulering / kontakt --> forbedring i utvikling Godt, stimulerende miljø er kilde til trivsel, glede og utvikling Unngå at personer må gjøre seg fortjent til sosial kontakt Bryte negativ sirkel med positive virkemidler UA- tiltak og behandling Jarle Eknes

18 Utfordrende atferd - tiltak og behandling
Trivsel og verdighet Tiltak skal ikke være i konflikt med verdighet Omgangsformen vår skal understreke verdighet Fysiske omgivelser skal understreke verdighet lekre gardiner, bilder på veggene, friske blomster, stilige klær, tøff hårsveis osv. UA- tiltak og behandling Jarle Eknes

19 Bevegelse, fysisk aktivitet
Utfordrende atferd - tiltak og behandling Bevegelse, fysisk aktivitet Reduserer psykiske vansker f.eks. mindre psykotiske symptomer på dager med trening Retter oppmerksomheten utover, og vekk fra indre psykotiske og andre plagsomme tanker Bedre selvfølelse Økt toleranse for kroppslige reaksjoner bivirkninger, nevrologiske tilstander, stress, angstsymptomer Fortrinnsvis fysisk aktivitet sammen med noen (ikke ergometersykkel alene eller med “vokter”!) UA- tiltak og behandling Jarle Eknes

20 Unngå problemskapende situasjoner
Utfordrende atferd - tiltak og behandling Unngå problemskapende situasjoner Unngå / tilrettelegge når det er kjent at bestemte situasjoner øker sannsynlighet for utfordrende atferd gjøre ting sammen, flere valgmuligheter, mer attraktiv, bytte roller Stille spørsmål med viktigheten må personen vaske gulvet sitt selv? Hvorfor? tåle at personen gjør andre valg / prioriteringer enn vi selv Kan slippe unna noe, men ikke alt -fører til passivitet og andre problemer på sikt UA- tiltak og behandling Jarle Eknes

21 Riktig krav til riktig tid
Utfordrende atferd - tiltak og behandling Riktig krav til riktig tid Utfordrende atferd når kravene er større en mestringsevnen Fleksibelt ambisjonsnivå tilpasse krav til dagsform, evner og lyster legge inn pauser, dele opp oppgavene gjøre ting sammen / gjøre ting diskret for personen UA- tiltak og behandling Jarle Eknes

22 Utfordrende atferd - tiltak og behandling
Aggresjonsmestring Kognitiv atferdsmodell for aggresjons- og stress mestring Betsey Benson, tilpasset modell av Raymond Novaco 6-8 gruppemedlemmer lett / moderat pu godt språk, motivert, erkjent / opplevd at de har problemer praktiske hjemmeoppgaver, diskuterer erfaringer og fremgang, gir hverandre tilbakemeldinger, rollespill UA- tiltak og behandling Jarle Eknes

23 Se alternativer / toleranse
Utfordrende atferd - tiltak og behandling Se alternativer / toleranse Ikke et mål at person skal slutte å være sint men at han / hun mestrer sine egne følelser bedre gjenkjenne vanskelige situasjoner / følelser reagere i tide, reagere adekvat differensiere mellom å bli forbannet, skuffet, irritert, lei seg, fortvilet hovedpersonen utvikle toleranse (telle til 10..., se stort på det...) personalet utvikler toleranse, tåler hovedpersonens uttrykk for vanskelige følelser UA- tiltak og behandling Jarle Eknes

24 Selvfølelse og selvhevdelse
Utfordrende atferd - tiltak og behandling Selvfølelse og selvhevdelse Svakt selvbilde kan gi liten toleranse for frustrasjon Styrke personen på egne evner, rett til å si fra, markere seg, personlig vekst Verdsatte roller oppleve at de betyr noe, kontroll og invirkning på eget liv til glede for andre, oppriktig satt pris på Ta på alvor tilsynelatende “uskyldige” morsomheter kan være sårende Terapi og selvutvikling UA- tiltak og behandling Jarle Eknes

25 Utfordrende atferd - tiltak og behandling
Oppmerksomhet Øke positiv oppmerksomhet slippe å bruke utfordrende atferd for å bli synlig litt oppmerksomhet ved ua, mer oppmerksomhet når ikke viser ua oppleve at de er i en vennlig verden - smil, og verden smiler tilbake... Øke positive opplevelser lite positive opplevelser --> fortvilelse, sinne, utfordrende atferd --> lite positive opplevelser SNU vond sirkel sikre positive opplevelser, uavhengig av ua Utkonkurrere vanskelige tanker med aktiviteter og opplevelser UA- tiltak og behandling Jarle Eknes

26 Utfordrende atferd - tiltak og behandling
Belønne fravær av problemer DRO - diferensiell forsterkning av annen atferd tidsintervaller ulemper: krevende, kan bli lei, fokus på klokken i stedet for person Uforenelig atferd DRI - diferensiell forsterkning av uforenelig atferd bruke hendene i arbeid uforenelig med å slå seg i hodet UA- tiltak og behandling Jarle Eknes

27 Forventninger, ressurser
Utfordrende atferd - tiltak og behandling Forventninger, ressurser Forventer vi utfordrende atferd, er det lett å leve opp til det påvirker også hva vi legger merke til, fortolkning av situasjonen Se ressursene, se personen Unngå negative merkelapper; “han er sint”, “hun er umulig”, “de er farlig” Gjerne positive merkelapper; “han er egentlig veldig snill”, “hun er så følsom og sårbar” UA- tiltak og behandling Jarle Eknes

28 Utfordrende atferd - tiltak og behandling
Muligheter og grenser Tydeliggjøre muligheter og grenser Forutsigbare, likeverdige, rettferdige grenser Felles, samordnet, konkret Mild, fast, ikke i utide! Fornuften må seire over reglene. 60-78 % av aggresiv atferd på voldelige spesialenhet / psykiatrisk inst. ifm grensesetting Måten vi formidler grenser + kvaliteten i innholdet Lage regler sammen Rollespill (hovedpersonen som ekspert og veileder) UA- tiltak og behandling Jarle Eknes

29 Utfordrende atferd - tiltak og behandling
Skifte beite Flytte problemene kan “sitte i veggene” Få nye omsorgspersoner dårlig kjemi, liker ikke hverandre, sterke negative opplevelser sammen retten til å velge UA- tiltak og behandling Jarle Eknes

30 Utfordrende atferd - tiltak og behandling
Beskyttelse Hjelm, mekaniske hjelpemidler, polstring av vegger, votter, fjerning av gjenstander Frihetsberøvelse er skummelt! Selvbeskyttelse hender i lommen, låsing av armer bak på ryggen, knytte hendene, holde gjenstand i hendene både reell og symbolsk selvbeskyttelse UA- tiltak og behandling Jarle Eknes

31 Utfordrende atferd - tiltak og behandling
Helse Fokus på fysiske og psykiske plager organiske skader, svulster, ryggsmerter, magesmerter, medikamentell forgiftning, menstruasjonssmerter, tannsmerter, alergiske reaksjoner, matintoleranse osv. UA- tiltak og behandling Jarle Eknes

32 Medikamentell behandling
Utfordrende atferd - tiltak og behandling Medikamentell behandling Noen ganger effektivt men mindre effektivt enn omfanget av bruk skulle tilsi Kun supplement til andre strategier men noen ganger nødvendig supplement riktig bruk forutsetter fokus ikke bare på hva en person gjør (topografi) , men også hvorfor (funksjon) ikke ta utgangspunkt i utfordrende atferd, men plager som ligger bak utfordrende atferd diagnostisering er viktig UA- tiltak og behandling Jarle Eknes

33 Utfordrende atferd - tiltak og behandling
Felles mål Dra i samme retning Overordnede mål respekt, verdighet, livskvalitet, selvbilde, anerkjennelse i tillegg: presise, avgrensede mål Diskusjoner, refleksjoner og debatt åpen og konstruktiv alle ansvar for å skape åpenhet, komme frem med viktige synspunkter Lojal til vedtatte mål og virkemidler når ikke i målsettingene eller virkemidlene i vesentlig grad er etisk betenkelige UA- tiltak og behandling Jarle Eknes

34 Utfordrende atferd - tiltak og behandling
Tid og overskudd Krevende utfordringer Tid - en nødvendig vekstbetingelse sette av tid til refleksjon, utarbeide planer m.m. tid alene (skrivearbeid, faglig oppdatering) tid sammen (overlapping, diskusjoner, formidling) unngå stressende og tettpakkede arbeidsdager -over tid tilrettelegge for at alle skal få overskudd til å tenke positivt og orke å forstå, i stedet for bare å reagere. --> mer hensiktsmessige reaksjoner UA- tiltak og behandling Jarle Eknes

35 Situasjonshåndtering Reaktive strategier
Utfordrende atferd - tiltak og behandling Situasjonshåndtering Reaktive strategier Hvordan vi forholder oss til f.eks. utfordrende atferd i det eller rett etter at det har oppstått Målet er å begrense skadeomfanget og sannsynligheten for at problemene skal oppstå igjen Vi tvinges til å reagere på en eller annen måte Når vi forstår hvordan våre reaksjoner påvirker personens atferd, kan vi motvirke reaksjoner som opprettholder eller forsterker ua 1. unngå belønning / attraktivt 2. tilføre ubehag (reaksjoner som er tankevekkende, konfronterende, eller også nedverdigende, fysisk ubehag m.m.) UA- tiltak og behandling Jarle Eknes

36 Utfordrende atferd - tiltak og behandling
Straff Samle kategori av metoder og reaksjonsformer ulike definisjoner / forståelse kompliserer debatten Prosessdefinisjon (virkning) reduksjon i målatferd vannsprut i ansiktet i ettekant av ua ikke straffende, hvis ikke ua reduseres (tilslørende) Prosedyredefinisjon (hva vi gjør) hva som vanligvis er nedverdigende, ubehagelig i vår kultur, samt spesifikk kjenskap til personens preferanser, væremåte og sårbarhet (mykere, med gode sikkerhetsmarginer) UA- tiltak og behandling Jarle Eknes

37 Utfordrende atferd - tiltak og behandling
Utbredelse / effekt Straff utbredt i alle kulturer / dagliglivet omfanget større enn nytteverdien umiddelbar effekt (kortvarig) -reduseres eller får andre uttrykk opplever at vi har gjort noe konkret (mangel på alternativer) utløp for eget sinne og frustrasjon (sliten, fortvilet, hjelpeløs) Straff virker men ikke alltid etter hensikten Bivirkninger økt utagering / selvskading gråt, tristhet, nedstemthet, depresjon unngå situasjoner og personer involvert i straff Nytteverdi forutsetter miljø som i hovedsak er preget av positive strategier, i samspill preget av respekt, interesse og trivsel kun liten, supplerende rolle valide, oppfattes som normale / adekvate / rimelige UA- tiltak og behandling Jarle Eknes

38 Bryte fastlåst situasjon
Utfordrende atferd - tiltak og behandling Bryte fastlåst situasjon Utagering som vedvarer, har ofte låst seg. Hoverperson og personalet fortsetter å gjøre mer av det samme viktig å bryte sirkelen. personalets stahet og maktkamp i en slik situasjon kan bidra til å videreutvikle utageringen. Viktig å "vinne" kampen mot den pu? Faglig innsats må ikke forveksles med kampsport. Vi opptrer på en omsorgsarena UA- tiltak og behandling Jarle Eknes

39 Skadehemming og beskyttelse
Utfordrende atferd - tiltak og behandling Skadehemming og beskyttelse Stoppe slag, biting og andre forsøk på å skade. Fysisk holde personen; barn eller voksen, sterk eller svak Praktisk lettere å holde personen slik at han eller hun ikke skader seg selv, enn å holde på en slik måte at ikke vi eller andre blir skadet. Beskyttelses / stoppteknikk F.eks. ved forsøk på biting å holde barnets hånd fraskilt fra munnen Fra 3 sekunder (Harris, 1996; Barton m.fl., 1985) til 15 minutter (Matson & Keyes, 1988). Singh m.fl. (1981) fant at 1 minutt hadde bedre effekt enn 3 minutter, og Luiselli (1981) fant at så kort tid som 3 sekunder var effektivt. For lenge kan bidra til å skape irritasjon og sinne som personen i utgangspunktet ikke hadde. Holding over lang tid bærer ofte mer preg av straff enn beskyttelse / stopp teknikk. Holde personen så kort tid som mulig, men lenge nok til at det virkelig er til hjelp UA- tiltak og behandling Jarle Eknes

40 Mekanisk beskyttelsesutstyr
Utfordrende atferd - tiltak og behandling Mekanisk beskyttelsesutstyr Hjelm, ansiktsmaske og spesiallagde klær Enkle å bruke, kan kommer i konflikt med personens verdighet. Kompensere på andre områder med virkemidler som kan bidra til økt verdighet. For eksempel bør en person som bruker hjelm være ekstra stilig og moteriktig i resten av antrekket. Effekten avhenge av hva årsaken til selvskading er Kan skade seg tilsvarende mer på andre måter, for eksempel for å skape bestemte reaksjoner i miljøet. UA- tiltak og behandling Jarle Eknes

41 Utfordrende atferd - tiltak og behandling
Slippe unna UA opprettholdes av at personen ved for eksempel å slå seg selv eller andre kommer seg ut av en situasjon. Lære personen at han eller hun aldri oppnår annet enn en viss utsettelse, og at krav opprettholdes. forståelig og rimelig at personer tillates å slippe unna våre krav og prioriteringer. Gjøre oss gode refleksjoner om når det er rimelig at personen slipper unna, og når det er rimelig at vi tilrettelegger for og påvirker personen til å gjennomføre aktiviteter. "Hvor hardt må personen slå før vi hører på ham?", "Hvor mange glass må hun knuse før hun slipper å ta oppvasken?". Ved å la personen slippe unna, eller i hvert fall få en pause ved liten utagering, unngår vi kanskje større utagering. UA- tiltak og behandling Jarle Eknes

42 Utfordrende atferd - tiltak og behandling
Ignorering Dersom utfordrende atferd er opprettholdt av våre reaksjoner, kan vi ha som strategi å ikke gi reaksjoner ved slik atferd. Teoretisk meget godt tiltak Sannsynligvis vil vi av og til måtte gripe inn opprettholdes og blir ekstra motstandsdyktig mot forsøk på å ignorere. Kan tro at vi ignorerer Ignorering handler i praksis ofte ikke om å la være å gi en reaksjon, men å dempe reaksjoner de tidligere har gitt. Ignorering er en strategi som i seg selv ikke dekker personens grunnleggende behov, og kan derfor ikke stå alene som strategi, men kan utgjøre et supplement. UA- tiltak og behandling Jarle Eknes

43 Utfordrende atferd - tiltak og behandling
Sosial oppmerksomhet Når problemer opprettholdes eller forsterkes av sosial oppmerksomhet, kan man forsøke å gi mindre oppmerksomhet når personen viser utfordrende atferd enn ellers. forutsetter at vi møter personens behov for oppmerksomhet ved andre anledninger. Personen uttrykker ved sine problemer et behov for å bli sett, og fortjener å være i sentrum for andres oppmerksomhet og interesse i andre sammenhenger. UA- tiltak og behandling Jarle Eknes

44 Utfordrende atferd - tiltak og behandling
Ordne opp etter seg River personen ned planter og bilder, skal personen selv rydde dette på plass. Ofte effektivt, ofte helt uten positiv effekt Verdt å gjøre noe annet, gjerne det motsatte av det som likevel ikke har hatt effekt. For noen er selve forsoningen etter å ha utagert attraktiv, og bidrar til å opprettholde problemene. UA- tiltak og behandling Jarle Eknes

45 Utfordrende atferd - tiltak og behandling
Fjerne goder Respons cost. Svekkingsprosedyre viser at “det straffer seg” å gjøre bestemte ting. utbredt strategi i de fleste kulturer. Effekten av respons cost er vanligvis større ved stort enn ved lite tap. Immun, lavt selvbilde, straffende miljø uforenelig med godt samspill og gode relasjoner. Konsekvensene må også stå i forhold til “forseelsen”. De må også være forutsigbare og preget av fornuft, ikke affekt. UA- tiltak og behandling Jarle Eknes

46 Utfordrende atferd - tiltak og behandling
Tegnøkomomi Tjene seg opp goder Mister oppsparte goder ved “uønsket atferd” (respons cost) Utelukkende la tegnøkonomi tjene oppgaven som et system for å styrke ønsket atferd. UA- tiltak og behandling Jarle Eknes

47 Time-out tid vekke fra forsterkning
Utfordrende atferd - tiltak og behandling Time-out tid vekke fra forsterkning Samlebetegnelse for en rekke svekkingsprosedyrer. Fjerne personen fra en situasjon, og henvise denne til et annet rom eller sted, fjerne tallerken, fjerne blikk osv Noen praktiserer time-out med varighet i noen sekunder, mens andre praktiserer flere timers “fravær fra forsterker”. Mange har erfart at perioder på mellom ½ og 5 minutter er optimalt, men dette vil variere ut fra situasjons- og person faktorer. UA- tiltak og behandling Jarle Eknes

48 Utfordrende atferd - tiltak og behandling
Overkorreksjon Betegnelse som omfatter flere tiltak (reduksjonsprosedyrer) som de fleste fagpersoner og andre vurderer som uetiske og unødvendige. Kategorien inneholder to strategier som brukes hver for seg eller sammen (Horne & Øyen, 1994). Som oftest nedverdigende og provoserende tiltak. Restitusjon handler gjerne om å rette opp de skader eller forstyrrelser han eller hun har forårsaket. Opprettingen skal gjøres så grundig at omgivelsene blir forbedret etter en slik prosedyre. Positiv praksis innebærer at personen gjentatte ganger utførerer en atferd han eller hun kunne ha utført i stedet for det som er definert som problem. En person som tisser i buksen, må gå til toalettet, sette seg ned, reise seg igjen og så gå tilbake til der uhellet skjedde (Fox & Azrin, 1973). En som slår seg i hodet med hendene, må utføre en rekke bevegelser med hendene som er uforenelig med å slå seg. UA- tiltak og behandling Jarle Eknes

49 Godt ment, men dårlig gjort
Utfordrende atferd - tiltak og behandling Godt ment, men dårlig gjort Straffende tiltak (omfattende, systematisk i faglig regi) ikke hatt stor utbredelse historisk, men sentral i enkelte miljøer Intensjonene har vanligvis vært de beste, I lys av nyere forskning og kulturell utvikling vil denne typen strategier sjelden eller aldri bli valgt. De aller fleste behandlingsmiljø hvor man har satset på en viss faglighet, er først og fremst preget av god innsats og omsorg, og holdninger som er uforenelig med det man vanligvis i vår kultur oppfatter som betenkelig bruk av makt, tvang og straff. UA- tiltak og behandling Jarle Eknes

50 Utfordrende atferd - tiltak og behandling
Realistiske mål Vanskelig å behandle når det har pågått over år og blitt en integrert del av en persons reaksjons mønster. Spesielt langvarig selvskading Mange når en topp i vanskelighetsgrad, behandlingsmessig sett, etter noen få år Sternberg m.fl. (1994): behandlingsresultatene for selvskading som hadde vart over 10 år var ikke dårligere enn for selvskading som "bare" hadde vart noen få år. Type selvskading liten betydning for behandlingspotensialet. Årsakene viktigere God porsjon behandlingsoptimisme, kombineres med behandlings realisme. Ambisjonsnivået må stå i forhold til mulighetene, og det er viktig å ha blikk også for de små forskjellene. UA- tiltak og behandling Jarle Eknes

51 Utfordrende atferd - tiltak og behandling
Helhetlig innsats Utfordrende atferd har aldri bare en årsak Respekt, empati, omsorg og anerkjennelse av personen bak den utfordrende atferden. Først og fremst bør strategiene være forebyggende, hvor vi tilrettelegger for gode relasjoner, trivsel, anerkjennelse og glede. I en viss utstrekning må vi også supplere med gjennomtenkte reaksjoner i situasjoner hvor utfordrende atferd forekommer, Ivaretakelse av personalet UA- tiltak og behandling Jarle Eknes


Laste ned ppt "Utfordrende atferd Tiltak og behandling"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google