Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Akvakulturutdanning Val videregående skole (Noen områder)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Akvakulturutdanning Val videregående skole (Noen områder)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Akvakulturutdanning Val videregående skole (Noen områder)
15. april 2008

2 Val videregående skole
Ligger i Nærøy kommune, Nord-Trøndelag Meget aktiv landbruks- og oppdrettsregion Privat vgs. Landsinntak Internat Flest elever N-T/Helgeland

3 Val vgs. 2008 Ca. 45 ansatte Ca. 90 elever
Kun utdanningsprogram naturbruk Vg1 naturbruk Vg2 landbruk og gartnerinæring Vg2 heste- og hovslagerfag Vg2 akvakultur VKII alls. landbruk VKII naturforv. m/studiekompetanse Praktisk opplæring sterkt vektlagt

4 Vg1 Naturbruk 37 elever skoleåret 2007 / 2008
Alle elevene har samme tilbud med to unntak: Prosjekt til fordypning (Bredt tilbud i dag, reduseres noe neste skoleår) Fordypning i naturbasert produksjon 167 timer felles tema (gruppedeling) 167 timer fordypning, for eksempel akvakultur. (12 elever har dette tilbudet i år.)

5 Vg2 Akvakultur 9 elever skoleåret 2007 / 2008
(Øker noe kommende skoleår jfr. innsøking) Programfag: Lokalt læreplanarbeid V-2007 endte opp i lokale emneplaner for de tre programfagene betraktes som ”prøveår” Fordeling teori / praktisk opplæring: Ca Grunnleggende praktisk opplæring på eget anlegg (matfiskanlegg). Utplassering på andre anlegg varierer sterkt ut fra bakgrunn / individuelle tilpasninger

6 Vg2 Akva forts. 3 obl. hele praksisuker inkl. PF. Resten av praksisen fordeles på 1-2 dager / uke resten av året. (Ønsker variasjon). Noe dagsutferder (settefiskanlegg, anlegg for marine arter, VESO Vikan med mer) Noen seminarer (fôr, fiskehelse, variasjon ut fra muligheter) FHL Midt Norge`s årskonferanse i mars (god sak) Retur fra ukes fagtur til Irland i dag 15. april (”andre arter”, godt faglig utbytte)

7 Praksisundervisning Klassisk utfordring; ”Svært stor variasjon i klassen / gruppen” Grunnleggende opplæring på eget anlegg Varierende gruppestørrelse, bør helst ikke være over 4-6 på eget anlegg Praktisk opplæring ivaretas av instruktører, røktere. Daglig leder har ansvaret for aktiviteten på anlegget

8 Utfordringer praksis eget anlegg
Kombinasjon av arbeidsoppgaver (elevene og daglig drift Økt fokus / tidsbruk opp mot myndighetskrav (IK Akvakultur, rapportering osv.)

9 Utfordringer utplassering
Logistikk / transport / avstander Overnatting Tid til kommunikasjon med vertene Forståelse for at en del av elevene er til dels umodne Har fått en del tilbakemeldinger på noe ensformig praksis på matfiskanlegg Gode praksisverter er verdifulle

10 Timeplaner Ukeplaner varierende fra uke til uke
Begrunnes i gruppedeling, varierende årstider og fleksibilitet (smoltmottak, avlusing osv.) Fellesfagene forsøkes lagt til samme tidspunkt hver uke (forutsigbarhet) Sterkt varierende arbeidsbelastning for lærerne fra uke til uke Elever og lærere finner tpl. på Fronter

11 Praktisk eksamen Skisse Vg2 akvakultur V-2008:
48 timer forberedelsesdel 4 – 5 kandidater på eksamensdagen, – 16.00 Gjennomføres på sjøen / oppdrettsanlegget Tverrfaglig mellom de tre programfagene Praktisk del og muntlige spm. Individuell ”Det er noe utfordrende å lage gode praktiske eksamensoppgaver” (variasjon, utstyr, personell etc.)

12 Val Akva Skolens oppdrettsanlegg for laks 780 t MTB
+195 t MTB (Pharmaq) Praktisk opplæring for egne elever Vektlegger praktiske basiskunnskaper Prod. noe over 1000 tonn laks pr år ”Visningsanlegg”, mye besøk

13 Akvakulturprosjekter
Skolen er involvert i prosjekter av kortere eller lengre varighet i samarbeid med div. partnere Aquareg som det siste store

14 Blåskjell Tungt involvert i utvikling av blåskjellnæringa
Kun basisopplæring for elevene innen skjelldyrking Leverer +/- 100 tonn blåskjell pr. år Sterk vekst i tiden fremover


Laste ned ppt "Akvakulturutdanning Val videregående skole (Noen områder)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google