Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Psykoseforståelse i psykisk helsevern og barn og unge: Oppdager vi psykotisk fungering tidlig nok? Innlegg på TIPS arbeidskonferanse i Haugesund 2. og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Psykoseforståelse i psykisk helsevern og barn og unge: Oppdager vi psykotisk fungering tidlig nok? Innlegg på TIPS arbeidskonferanse i Haugesund 2. og."— Utskrift av presentasjonen:

1 Psykoseforståelse i psykisk helsevern og barn og unge: Oppdager vi psykotisk fungering tidlig nok? Innlegg på TIPS arbeidskonferanse i Haugesund 2. og 3 september 2008 Ved avdelingssjef /sjefpsykolog Håkon Ruud BUP Oslo Syd Ullevål universitetssykehus

2 Hva skal jeg snakke om? Et faglig ledelsesperspektiv på tema vårt
Altså ikke et direkte faglig bidrag

3 Disposisjon Hvorfor er jeg opptatt av psykose og UHR ift ledelse av BUP? Organisering av polikliniske tilbud til ungdommer med UHR eller psykose og til deres familie

4 Bakgrunn for å være opptatt av dette
Faglig administrativ poliklinikk leder for etablering og drift av BUP Bogerud Hederlig faglig standard Utmerkede tilbakemeldinger på brukerundersøkelser Framgang for de aller fleste av pasientene våre Men - det var noen ….

5 Bakgrunn for å være opptatt av dette (forts)
Det var noen … Det var noen relativt få ungdommer (og barn) som jeg var urolig for Som leder hadde jeg sørget for et system der jeg skulle få orientering om alle alvorlige/vanskelige kliniske utredninger/behandlinger Det var nesten alltid noen svært få jeg var urolig for

6 Bakgrunn for å være opptatt av dette (forts)
Tenker ikke på den uroen jeg kunne ha ift de suicidale Nei, tenker på disse med vage litt underlige symptom Litt vegrende, tilbaketrekkende, rullegardina på rommet nede, vanskelig å vurdere kontaktforholdet Asperger? Tvang? Traume/PTSD? Dissosiasjon? Psykose? Bare sær? Eller?

7 Bakgrunn for å være opptatt av dette (forts)
Hva hadde jeg som faglig leder å tilby mine medarbeider ift disse pasientene og medarbeidernes angst?

8 Bakgrunn for å være opptatt av dette (forts)
Lite utover: Her måtte jeg tåle min egen usikkerhet og bevare min ro, slik at terapeuten i sin tur kunne gjøre det samme i sin kontakt med pasient og familie ”Denne pasienten må vi holde på og fortløpende vurdere” ”Her må vi avvente til vi forstår mer” ”Her må vi bygge et rom av kommunikasjon, kontakt, relasjon og tillit” ”Bare kom og drøft saken igjen, når du måtte ha behov og skulle du ønske det, kan jeg bli med på et hjemmebesøk”

9 Organisering av polikliniske tilbud til ungdommer med UHR eller psykose og deres familie
Ullevål reorganiserte sitt BUP tilbud i 2005: 3 tidligere poliklinikker ble slått sammen og gjenoppsto som 3 enheter i en poliklinikk: BUP Oslo Syd Avdelingssjefsstillingen med administrativt og faglig ledelses- og resultatansvar

10

11 BUP har ansvar for et økende spekter av pasienter med komplekse livssituasjoner, tilstander og lidelser Det er et lederansvar å legge til rette for et tilstrekkelig bredt, spesialisert og fleksibelt tilbud

12

13 Organisering av poliklinisk UHR og psykosetilbud (forts)
BUP Oslo Syd Enhet Nordstrand Enhet Søndre Nordstrand Enhet Østensjø Et distrikt med over innbyggere, hvorav over barn og unge Kvalitetsutvikling og spissede tilbud på tvers av enhetene/bydelene

14 BUP Oslo Syd, Enhet Nordstrand

15 Poliklinikk Syd, Østensjø

16 BUP Oslo Syd, Enhet Søndre Nordstrand

17 Organisering av poliklinisk UHR og psykosetilbud (forts)
BUP Oslo Syd, Enhet Søndre Nordstrand Almenpoliklinisk team (hovedteam) Ungdomspsykiatrisk nettverksteam (UPNT) Enhetsleder/sjefpsykolog Jørn Brugård og ass.enhetsleder spesialpsykolog Åse Nilssen (UPNT) ga … Håkon hjelp for hans uro

18 Organisering av poliklinisk UHR og psykosetilbud (forts)
Ungdomspsykiatrisk nettverksteam Et ambulant team med flere målgrupper: Komplekse tilstander, innvandrere, psykose Ønsket å konsentrerte seg om en (to) av dem: Barn/ungdom med UHR Barn/ungdom med psykose Ønsket å utvikle strukturert evidensbasert utredning, oppfølging og behandling av begge gruppene Ønsket å gi opplæring av lærere og 1. linje for tidlig identifikasjon

19

20 ”You dont need an engine when you have wind in your sails”
”Du trenger ingen motor når du har fagfolk som sørger for vinden i seilene dine”

21 Organisering av poliklinisk UHR og psykosetilbud Ungdomspsykiatrisk nettverksteam (forts)
Ledergrep: Ja til å konsentrere seg om barn/ungdom med UHR og barn/ungdom med psykose, Ja til utvikling av strukturert evidensbasert tilbud, Ja til opplæring av lærere, helsestasjonene, 1. linje og fastleger Nei til å beholde kun Søndre Nordstrand bydel som opptaksområde. Vel barn og unge i distrikt er for lite for denne målgruppen Forutsetning å utvide distriktet til alle de 3 bydelene i BUP Oslo Syd ( /30.000)

22 Organisering av poliklinisk UHR og psykosetilbud Ungdomspsykiatrisk nettverksteam (forts)
Ledergrep (forts): Poliklinikkens ledergruppe er styringsgruppe for UPNT og teamets utvikling av tilbudet til alle 3 enheter/bydeler

23 Hva er fordelene med en poliklinisk basert psykosetilbud til barn og unge?
Mulighet for høy tilgjengelighet Mulighet for reell lavterskel: Vi må blåse i retningslinjer om henvisninger og henvisningsmonopol, dette kan vi ordne etterpå Nærhet til 1. linjen. Det er et av BUP poliklinikkens primære oppdrag å kjenne sin bydel/kommune, dens ressurser og ”tomrom” Øket mulighet for tidlig oppdagelse av UHR, forebygging og kort VUP Mulighet for reell kontinuitet i relasjoner Kompetansespredning til hele det polikliniske teamet

24 Hva er vanskene? Sikre et tilstrekkelig robust og stabilt fagmiljø Få til godt samarbeid mellom de involverte teamene/enhetene Dette er arbeidskrevende! En av forutsetningene er å ha en kompetent døgnenhet for psykose i ryggen, og det har vi: Enhet for psykose!

25 Ullevåls siste ledergrep:
BUP Oslo Syd ble fra nå mandag 1/9/08 tillagt en poliklinisk enhet til: Poliklinikk Nord (i Nydalen), slik at poliklinikken nå har 4 enheter Dermed er befolkningsgrunnlaget øket til nesten , hvorav barn og unge

26

27 og vi har fått nye muligheter for spisset poliklinisk fag- og tilbudsutvikling! Hva skal vi bruke disse mulighetene til? Gleder meg!


Laste ned ppt "Psykoseforståelse i psykisk helsevern og barn og unge: Oppdager vi psykotisk fungering tidlig nok? Innlegg på TIPS arbeidskonferanse i Haugesund 2. og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google