Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

H E L G E L A N D – D E R D U H Ø R E R H J E M M E LOKALBANKEN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "H E L G E L A N D – D E R D U H Ø R E R H J E M M E LOKALBANKEN."— Utskrift av presentasjonen:

1 H E L G E L A N D – D E R D U H Ø R E R H J E M M E LOKALBANKEN

2 H E L G E L A N D – D E R D U H Ø R E R H J E M M E

3 Lokal beslutningsmyndighet Lokal beslutningsmyndighet  Helgeland Sparebank styres og ledes fra Helgeland  Dette gjør oss i stand til å gi raske tilbakemeldinger på lånesøknader  Vi har lokalkunnskap som gir oss gode grunnlag for våre beslutninger  Kan gjøre lokale individuelle tilpasninger fordi vi kjenner lokalmarkedet

4 H E L G E L A N D – D E R D U H Ø R E R H J E M M E Total leverandør:  Eget Investeringssenter  Eget forsikringssenter  Egen eiendomsmegler  Det største rådgivermiljøet på Helgeland

5 H E L G E L A N D – D E R D U H Ø R E R H J E M M E Hvordan vi er med på Næringsutvikling  Sponsing av kompetanseutviklende tiltak  Finansiering av bedrifter  Leverandør av finansielle tjenester  Rådgivning

6 H E L G E L A N D – D E R D U H Ø R E R H J E M M E Utfordringene på Helgeland Helgeland vokser både i befolkning og verdiskaping Veksten trues av den nye globale finanskrisen Veksten trues av den voksende eldrebølgen Framtida kan være olje/gass, men vi må også trygge matproduksjonen Helgeland må møte kunnskapsutfordringen

7 H E L G E L A N D – D E R D U H Ø R E R H J E M M E Den globale matutfordringen I år 2050 vil det være 9 milliarder mennesker på jorda – matproduksjonen må øke med 70 % for å sikre nok mat I Norge er selvforsyningsgraden for landsbruksprodukter i dag på 50 % – kun 3 % av arealet er jordbruksareal

8 H E L G E L A N D – D E R D U H Ø R E R H J E M M E Landbruket på Helgeland Helgeland er preget av optimisme i landbruket – spesielt innen svine- og melkeproduksjon Antallet aktive bønder i regionen er om lag 1.300 – relativt stor låneetterspørsel på nybyggfinansiering Utskarpen Vega

9 H E L G E L A N D – D E R D U H Ø R E R H J E M M E Landbruket på Helgeland ”Mens svinenæringen er på defensiven andre plasser i Norge, peker alt innen næringen oppover på Helgeland, sier Asbjørn Schjerve som er organisasjons- sjef i Norsvin. Offensive personer som tenker framover leder an, og det gir ringvirkninger som påvirker næringen. Distriktet har også banker som forstår næringen, noe som også hjelper på.” Helgeland Arbeiderblad – 04.01.12

10 H E L G E L A N D – D E R D U H Ø R E R H J E M M E Norge og Helgeland – utlånsveksten i næringslivet

11 H E L G E L A N D – D E R D U H Ø R E R H J E M M E Helgeland – utlånsfordelingen i næringslivet Utlånsfordeling Totalt17,8 MRD Husholdningene11,2 MRD Næringslivet 6,6 MRD Landbruket (80 %) 1,2 MRD

12 H E L G E L A N D – D E R D U H Ø R E R H J E M M E Helgeland – kapitaltilgangen fra bankene ”I en stadig mer kapitalintensiv landbruks- næring med store investeringsbehov, er inntekter og kapitaltilgang avgjørende for om vi har en konkurransekraftig næring på lengre sikt.” Landbruksmeldingen

13 H E L G E L A N D – D E R D U H Ø R E R H J E M M E

14 Vi skal være en drivkraft for vekst på Helgeland


Laste ned ppt "H E L G E L A N D – D E R D U H Ø R E R H J E M M E LOKALBANKEN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google