Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Diskusjonsforum www.abc-forum.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Diskusjonsforum www.abc-forum.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 Diskusjonsforum

2 Formål En arena for å utveksle faglige problemstillinger og erfaringer vedrørende kalkyleutfordringer, kostnadsdrivere og anvendelse av ABC-modeller Bidra til å øke medlemmenes kompetanse på anvendelse av ABC-metoden (aktivitetsbasert kostnadsallokering) Bidra til at ABC-metoden blir en ledende metode i lønnsomhetsstyring og forbedring av arbeidsprosesser i både privat og offentlig sektor

3 For hvem er forumet? Forumet tar sikte på å være bredt sammensatt med medlemmer fra følgende miljøer: Brukere i private og offentlige virksomheter Konsulenter Akademikere Leverandører Alle bør være opptatt av å tilegne seg og å formidle kunnskap/erfaring

4 Organisering Representanter fra DnB NOR, Telenor og Posten utgjør nåværende styret Styret har for tiden ingen leder, oppgavene løses løpende av styremedlemmene Affecto har sekretariatsfunksjonen Det er et mål å holde organiseringen av forumet på et lavt nivå Aktivitetene og antall medlemmer i forumet vil være førende for organiseringen

5 Finansiering Vi er en ikke-kommersiell nettverksorganisasjon, vi skal gå i null. Vi har ingen administrative honorarer. Det er et mål å unngå medlemsavgift evt. at medlemsavgiften er av symbolsk karakter. Videre er det et mål at aktivitetene har fokus på det faglige innholdet og blir gjennomført under enkle rammer for å unngå unødvendige kostnader. Prinsippet er at aktivitetene skal være selvfinansierende.

6 Aktiviteter Aktuelle aktiviteter i forumets regi vil være: Seminarer
Foredrag Medlemsmøter Månedens tema Diskusjonsforum Cases og White Papers Annet?

7 Annen nøkkelinformasjon
Hjemmeside: Sekretariat Postadresse: ABC kompetanseforum co/ Affecto Grev Wedels Plass 5 P.O. Box 324, Sentrum Oslo Mailadresse: Telefon: eller (Tore Levinsen)

8 Diskusjonsforum Forumets hensikt: Dette er er forsøk på nettopp dette
Ta opp og utveksle faglige problemstillinger og erfaringer med hverandre Dette er er forsøk på nettopp dette Vi har erfaring med denne typen erfaringsutveksling fra forrige samling: Vi fikk noen gode tilbakemeldinger, og vi har gjort noen endringer Gjennomføring: Vi har valgt noen tema Introduksjon til temaene ved Nils Kristian Felles diskusjon/erfaringer/innspill fra salen Ordstyrer Jarle Borgen Denne delen krever aktiv deltakelse

9 Diskusjonsforum - temaer
Hva er styrende for å gjennomføre ABC/M-prosjekter? ”Best Praksis” ved gjennomføring av ABC-prosjekter Hva gjør vi når aktiviteter drives av flere kostnadsdrivere? Praktisk håndtering av ledig kapasitet i ABM-kalkyler

10 Hva er styrende for å gjennomføre ABC/M-prosjekter
ABC arbeid trigges av behov for mer presis informasjon i relasjon til en gitt beslutningssituasjon ”Risikoen” ved å ikke ha ABC-data, vil da være styrende for hvorvidt et ABC-prosjekt skal initieres eller ikke Denne risikoen er en funksjon av flere faktorer vi helst bør mene noe om: Vurdere sannsynligheten for feil beslutning uten ABC – skala: stor-middel-liten Kalkulere kostnaden ved å ta feil beslutning – grove estimater – over/under XX NOK Kalkulere kostnadene ved å gjennomføre et ABC-prosjekt – kalkulere ressursbruk/kostnad Hvordan kan slike risikovurderinger/kost nytte beregninger i praksis gjennomføres? Hvilke erfaringer har salen med slike vurderinger/beregninger? Hva var styrende for å gjennomføre ABC i din bedrift?

11 ”Best Praksis” ved gjennomføring av ABC-prosjekter
Fase 1 Fase 2 Fase 3 Utvikle løsningsforslag Løsningsforslag Detaljert implementeringsplan Implementering Quick hits Prototype Evaluere 1. leveranse 2. leveranse 3. leveranse 4. leveranse System for forbedringer Mobilisere Designe Bygge Implementere Hva er de tre viktigst faktorene for å oppnå suksess? Hvorfor er disse faktorene så viktig? Hva er kritisk i de ulike fasene? Hvorfor er det kritisk?

12 Hva gjør vi når aktiviteter drives av flere kostnadsdrivere?
Det er kun unntaksvis at det kun er 1 årsak til ressursbruken på en aktivitet Ikke sjelden er det flere vesentlige drivere som forårsaker/ bestemmer ressursbruken Typisk utfordring i produkt- og kundekalkyler er forholdet mellom ”Produksjonsrelaterte” og ”Servicerelaterte” drivere Produksjonsrelatert – eks. volum/antall, format/kubikk, vekt/kg, tid/minutter, areal/kvm, strekning/km Servicerelaterte – eks. generelle kunde-/markedskrav – tilgjengelighet/åpningstider/landsdekkende/beredskap, fremsendingshastighet/tidsfrister/garantiordninger Det som er sikkert er at det blir feil å bare hensynta en driver, men hvordan løser vi utfordringen i praksis? Hvilke erfaringer har dere?

13 Praktisk håndtering av ledig kapasitet i ABM-kalkyler
I ABC-teorien kan vi lese at: ”Ubenyttet kapasitet” = ”Praktisk kapasitet” – ”Benyttet kapasitet” ”Praktisk kapasitet” er ikke lik ”Teoretisk kapasitet” ”Praktisk kapasitet” defineres også som ”Tilgjengelig kapasitet” Ubenyttet kapasitet må identifiseres Ubenyttet kapasitet fordeles ikke til kalkyleobjektet Sentrale tanker er: Ledig kapasitet kan benyttes til alternativ produksjon eller produksjon av større volumer av eksisterende produkter/tjenester eller bygges ned

14 Praktisk håndtering av ledig kapasitet i ABM-kalkyler
Men vi har fortsatt 4 utfordringer: Hvordan definerer vi ”Praktisk kapasitet”? Hvordan måler vi ”Benyttet kapasitet”? Hvordan håndterer vi ledig kapasitet i kalkylen? Hvordan kan vi være sikker på at ”Ubenyttet kapasitet” faktisk er ”Ledig kapasitet” og ikke noe annet? Har vi stilt spørsmålet: Hvorfor har vi den tilsynelatende ”ledige” kapasiteten? Årsakssammenhengene må klarlegges/synliggjøres!

15


Laste ned ppt "Diskusjonsforum www.abc-forum.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google