Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kjell Arne Skagemo Miljørådgiver i Sarpsborg kommune 3. april 2017

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kjell Arne Skagemo Miljørådgiver i Sarpsborg kommune 3. april 2017"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kjell Arne Skagemo Miljørådgiver i Sarpsborg kommune 3. april 2017
TILSYN I PRAKSIS Kommunens tilsyn med skadedyrbekjempere Kjell Arne Skagemo Miljørådgiver i Sarpsborg kommune 3. april 2017

2 Mål Vite litt om Sarpsborg kommune
Vite hvordan miljørettet helsevern er organisert i Sarpsborg Vite hvordan vi planlegger og gjennomfører vårt tilsyn generelt Kjenne til våre erfaringer etter tilsyn med skadedyrbekjempere

3 Sarpsborg kommune Sarpsborg

4 Historien om Sarpsborg by
Flest helleristninger i Norge Grunnlagt av Olav den Hellige i 1016 ved Sarpsfossen Byen ble herjet og brent av svenskene i 1567 Ny bystatus 1839 Storkommune fra i 1992 1. Norges 3. Eldste by. Olav den Hellige brukte byen som hovedstad frerm til Har spor tilbake til de aller første som slo seg ned her etter istiden. Den kommunen med flest helleristninger. Rødfargen på presentasjoenen skal symbolisere helleristningene. 2. Nedbrent av svenskene i Borgerne flyttet nedover elva og bygde opp en ny by: Fredrikstad (noe Fredrikstadfolk ikke liker å snakke om; at de er en avlegger av Sarpsborg). Sarpsborg fikk ny bystatus 1839

5 Sarpsfossen Fossen er byens hjerte og grunnlag for byens industri

6 Sarpsborg kommune i tall
Areal: 427,8 km2 Årsverk: 2 510 Ansatte: 3 223 Innbyggere: 50 436 ( ) Total omsetning på 2,2 milliarder kroner Sarpsborg Rådhus

7 Organisasjon

8 Seksjon helse, miljø og forebygging
Miljørettet helsevern Kvalitet helse og sosial Psykisk helse Folkehelse Seksjonsleder/ helsesjef Administrasjon Økonomi Plan og utvikling Rus/ rusforebygging Barne- og Familieteamet Prosjekt rus, psykiatri og bostedsløse Helsekilden Smittevern Legevakt Fastleger

9 Hvorfor tilsyn – vårt mål
Kvalitetssikring Kompetanseheving Forbedringspotensialer Erfaringsoverføring Sikre innbyggere/kunder trygge og gode tjenester Å bli best mulig er alles mål

10 Hvorfor tilsyn - formelt
Kommunen skal ha tilsyn med de faktorer som er nevnt i khl § 4a-1 Kommunen skal føre systematisk tilsyn med at regelverket overholdes (feks skadedyrforskriften 5-2) Nasjonale mål og hovedprioriteringer: (Shdir IS-1/2007 Føre tilsyn med at virksomheter og eiendommer drives på en helsemessig tilfredsstillende måte Kommunene skal i 2007 følge opp virksomheter som etter lov og forskrift er meldepliktige virksomheter Oversikt og tilsyn med miljøfaktorer Kommunestyret skal ha tilsyn med de faktorer som er nevnt i khl § 4a-1

11 Risiko- basert tilsyn

12 Tilsynsplan

13 Hvordan gjennomføres tilsyn
Systemrevisjoner Inspeksjoner Befaringer Rapporteringer Registretring av hendelser

14 Systemrevisjon Innhold i systemrevisjon Revisjonsvarsel
Dokumnetgjennomgang Intervjuer Verifikasjoner Avvik og anmerkninger Rapport Verifikasjon: Undersøkelse, kontroll, stikkprøve for å bekrefte at utsagn i intervju eller dokument stemmer med virkeligheten

15 Systemrevisjon – Agenda
Agenda for dagen Formøte Åpningsmøte Intervjuer Befaring/verifikasjon og samtaler Oppsummering Sluttmøte

16 Intervjuer Skape god atmosfære Revisjonsteam velger intervjuobjekter
Intervjuer flere, en om gangen Sjekklister God atmosfære er viktig, men ikke bli for selskapelig – vær litt formell

17 Internkontroll Internkontrollen er grunnlaget for en systemrevisjon
Skadedyrbekjempere skal føre internkontroll Internkontrollen skal dokumenteres Dokumnetasjon = skriftlig Dokumneteres i et tilpasset omfang for virksomhetens størrelse/aktivitet o.l Internkontrollsystemet viktig ved kommuens tilsyn, for vi bruker systemrevisjonsmetoden. Dilbertstripe: Internkontroll består blant annet av prosedyrer (nedskrevne rutiner). Sjefen snakker her med Jølle.

18 Læringshjulet Ved tilsynet fokuserer vi på forståelse og bruk av læringshjulet og at hjulet brukes ved utarbeidelse av internkontroll

19 Oppfølging etter tilsynet
Rapport Lukking av avvik Tilbakemeldinger Purring Vedtak Tvangsmulkt

20 Database tilsyn

21 Database tilsyn forts…

22 Avvik - internkontroll
IK finnes, men virksomhet mangler forståelse/vilje IK mangler helt sps i enmannsforetak Mangler deler, feks: mål kartlegging av farer avvikshåndtering dokumentstyring internrevisjon Under avvikshåndtering – nevn åteboks som velter, granulat velter ut. Avvikshåntering er å sette opp boksen igjen, men denne velter stadig – ble så lei av å sette opp boksen – ble så mange avviksmeldinger at de til slutt sluttet å skrive avvik.

23 Dilbert

24 Avvik - praktiske Manglende nabovarsel Mangelfull protokoll
resultat type skadedyr nabovarsel (vurdering/begrunnelse) eventuelle skader Mangelfull skilting Behandling for sikkerhetsskyld Merking kjemikalier Mangler HMS-datablad Substitusjonsprinsippet brukes ikke få/ingen alternative behandlingsmåter dårlig oppdatert på kjemikalier overlater vurderinger til leverandør

25 Tips Samarbeid med nabokommuner om tilsyn Dobbelttilsyn
skadedyrbekjemper følger ikke kommunegrenser Dobbelttilsyn skadedyrbekjemper + virksomhet/eiendom der skadedyrbekjemper har oppdrag trenger en praktisk jobb for god verifikasjon husk å varsle tilsynet til den andre virksomheten/eiendom

26 Tilsyn med eiendommer Eksempel på eiendom der rydding og rotteutrydding er nødvendig

27 Lykke til med tilsynet Kjell Arne Skagemo
miljørådgiver i Sarpsborg kommune tlf.: mob.: e-post:


Laste ned ppt "Kjell Arne Skagemo Miljørådgiver i Sarpsborg kommune 3. april 2017"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google