Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Måling og målerelaterte tjenester

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Måling og målerelaterte tjenester"— Utskrift av presentasjonen:

1 Måling og målerelaterte tjenester
Espen Karlsholmen – ista Norge AS

2 Historikk – Eierskap Nøkkeltall – 2011 ista International Omsetning € 700 mill. Ant leiligheter mill. Ansatte Land ista Norge Omsetning mill. Ant leiligheter Fast ansatte Deltidsansatte Representert i Oslo og Trondheim, samt agent i Kristiansand. Selskapets historie strekker seg tilbake til etableringen av CLORIUS og ISTA for over 100 år siden. De to selskapene, danske CLORIUS og tyske ISTA, står bak en rekke patenter innen måleutstyr og er i dag etablert i 25 land og er overlegen internasjonal markedsleder innen kjernevirksomheten måling og avregning av varme og varmt vann. I Norge ble virksomheten startet opp under navnet Clorius. ista er 100 % eid av investeringsselskapet Charterhouse Development Capital Ltd. Selskapet er ikke børsnotert, noe som gir rom for langsiktig planlegging og investering i kunder. Date ▪ Speaker ▪ Presentation title

3 Forretningsområder Trondheim og Oslo
”Metering” – Hovedsakelig tjenester rettet mot energiverk. Markedsleder på stikkprøvekontroller for e-verk og rapportering til Justervesenet Montasje og drift av fjernvarmemålere (eneleverandør til Statkraft Varme AS). Innsamling av målerverdier for norske e-verk Akkreditert (SWEDAC) laboratorium Feltkontroller på både varme og el. Avdekker feil og lukker avvik ”Sub-metering” – Hovedsakelig tjenester rettet mot sameier og borettslag. Markedsleder på individuell måling av varme og varmt vann Salg og installasjon av måleutstyr Drift, innsamling, utarbeidelse av varmeregnskap og support Date ▪ Speaker ▪ Presentation title

4 Individuell måling på den politiske dagsorden
• Kommunal- og regionalminister Liv Signe Narvasete, oppnevnte den en arbeidsgruppe som skulle gi innspill til en handlingsplan for energieffektive bygg innen 1 juli Overleveringen ble senere utsatt til 23 august 2010. • En av hovedkonklusjonene til arbeidsgruppen er å få på plass et nasjonalt måleverktøy for å følge utviklingen av energibruk til drift av bygg og effekten av igangsatte virkemidler for energieffektivitet. • Det ble også konkludert med at det skal innføres individuell måling i alle leiligheter og hos andre leietagere i nybygg og eksisterende bygg fra og med 2015. EED ble vedtatt i EU juni 2012 – det betyr at ytterligere 25 millioner leiligheter i Europa skal måles og avregnes. Målerne ista leverer er per i dag de eneste som er ”EED”-ready med nærmest online visning av dagsforbruk på varme og varmt/kaldt vann Kilde: KRDs arbeidsgruppe for energieffektivisering av bygg

5 Lokal kommunikasjon – individuell måling
Hovedmåler energi Radiatormåler GSM/GPRS konsentrator Vannmåler Date ▪ Speaker ▪ Presentation title

6 Global kommunikasjon – individuell måling
<?xml?> Date ▪ Speaker ▪ Presentation title

7 Fjernvarme Målere Kommunikasjon Tjenester

8 Varmemåler, leiligheter/boliger og fjernvarme
sensonic® II – mekanisk varmemåler med elektronisk regneverk. Avleses via radio, M-Bus eller håndterminal. 10 års batteri (+2 lager/reserve) ultego® 3 – ultralyd varmemåler ultego® 3 smart – Qn 0,6 – 2,5 kompositt ultego® 3 eco – Qn 0,6 - 2,5 Avleses via M-bus, radio, puls – 11 års batteri ultego® 3 perfect – Qn 0,6 – 60 Avleses via M-bus, radio, puls, analog – 11 års batteri eller 230 VAC Kamstrup – ultralyd varmemålere Multical 402 Multical 602 Mulitcal 801 Date ▪ Speaker ▪ Presentation title

9 Kommunikasjon – tradisjonell løsning
Hver enkelt fabrikant har eget innsamlingssystem Egen service/supportavtale på system Kostbart og krevende å operere med flere ulike innsamlingssystem Ulike system for driftsettelse av målere, egne PDA-løsninger, optisk øye osv. Innsamlingssystem Innsamlingssystem Radio (proprietær) M-Bus Wireless M-Bus Puls PLC GSM/GPRS Innsamlingssystem MVS/KIS/Fakturering Integrasjonsløsning Innsamlingssystem Date ▪ Speaker ▪ Presentation title Innsamlingssystem

10 Kommunikasjon Standariserte protokoller = fritt valg av målerfabrikat Avlesningsverdiene inneholder hele måleregisteret Lave kommunikasjonskostnader Systemet sitter i kommunikasjonsmodulen Man kan operere uten innsamlingssystem, direkte overførsel fra måler til avregningssystem Benyttes i dag av Statkraft Varme, Hafslund fjernvarme og Fortum fjernvarme M-Bus Wireless M-Bus GSM GPRS MVS/KIS/Fakturering Modulene programmeres via SMS eller e-post, ikke behov for programvare eller PDA. Overførsel av data via FTP, XML, GS2, tekstfil etc. Date ▪ Speaker ▪ Presentation title

11 Kommunikasjon - løsningen
Et fjernvarmeverk med 1000 målepunkter spredt over en by eller et større område. Kan kommunisere via eksisterende GSM/GPRS-infrastruktur. Fokus kan dermed ligge på installasjon av målere og ikke på planlegging og etablering av egen infrastruktur. Til målere fra Landis+Gyr, Itron (CF/ECHO) og ista ultego leverer vi moduler ferdig installert, eller moduler som passer direkte i måleren. Alle andre målertyper tilsuttes ekstern modul via M-bus utgang. Det eneste som kreves av måleren er standard M-Bus protokoll (2-leder) og tilgang til 230 VAC. En SMS til måleren er det som skal til for at den settes i drift. Installatøren mottar umiddelbart kvittering fra måleren at alt er ok. Integrerte terminaler fra ista kan håndtere opp til 8 M-Busslaver, eksterne håndterer 250. Det betyr at målere innenfor 1000 m fra installsjonsstedet kan leses av via samme enhet. Installasjon av terminalene utføres ved å sende en SMS til terminalen som automatiskt søker opp tilknyttede målere. Installationsinformasjon sendes til installatøren samt valgfrie mottakere via e-post, FTP eller HTTP. Installatøren kan forlate anlegget med god samvittighet og en bekreftelse på at systemet fungerer. Driftpersonell har god oversikt over hvilken installatør som har installert terminalen og status på måleren. Vår løsning er alene på markedet om å kunne levere ferdige exportfiler, uten kostbare insamlingssystem - direkte til måleverdisystem eller faktureringssystem i korrekt format.

12 Tjenester Dimensjonering av målere, salg av målere Installasjon Kurs for montører og driftspersonell Drift Innsamling og kvalitetssikring av målerverdier Lab- og feltkontroll av fjernvarmemålere FDV Track – kontrollsystem for målere i drift, 99 % markedsandel på el. 2.8 mill målere i basen Kl 1600 fortsetter vi med en mer detaljert gjennomgang av utstyr, FDV Track systemet og en nærmere beskrivelse av hvordan vi løser oppgaver for Statkraft Varme og Hafslund Fjernvarme.


Laste ned ppt "Måling og målerelaterte tjenester"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google