Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Seilflyging – klubben min! Del 1 Seilflykonferansen 2006 Hotel Central, Elverum 28.-29. oktober.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Seilflyging – klubben min! Del 1 Seilflykonferansen 2006 Hotel Central, Elverum 28.-29. oktober."— Utskrift av presentasjonen:

1 Seilflyging – klubben min! Del 1 Seilflykonferansen 2006 Hotel Central, Elverum 28.-29. oktober

2 Seilflyging – klubben min! Del 1 – lørdag 28. oktober •Innledning –Seksjonsleder Tom Erik Hole –Rekruttering og klubbutvikling -Hva har vi gjort tidligere -Konklusjoner •Norsk og nordisk seilflyging i tall –Fagsjef Steinar Øksenholt •Fra statistikk til klubbundersøkelse –Tom Erik Hole •Klubbundersøkelsen –Arne Wangsholm, Os Aero Klubb –Spørsmål / diskusjon

3 Seilflyging – klubben min! Del 2 – søndag 29. oktober •Drift med ulike startmetoder - Elverum SFK – vinsj - Tønsberg SFK – Fra flyslep til selvstart - Gauldal SFK – Selvstart med TMG og SLG •Seilflyging anno 1960 i 2006 –Debattinnlegg ved fagsjef Steinar Øksenholt –Målrettet rekruttering ved Endre Kristiansen, GSFK •Gruppearbeid

4 Innledning •Et faktum – Vi blir færre! •Tema klubbdrift, organisering og medlemskapsutvikling har vært tema på konferansen i 2003, 2005 og nå i 2006 –2003: Besøk fra Svævethy i Danmark - klubbutvikling –2005: Rekruttering –2006: Klubben min

5 SEILFLYKONFERANSEN 2005 Gruppearbeid: Hva skal besvares: 1. Har din klubb et rekrutteringsproblem / avtagende medlemsmasse? 2. Er dette et problem? 3. Hvem slutter / unnlater å starte? 4. Hva har din klubb gjort for å bøte på problemet? 5. Hjalp tiltakene? Hvis ikke, hvorfor ikke? 6. Hva kan din klubb gjøre i fremtiden for å bøte på situasjonen? 7. Hva kan S/NLF gjøre i fremtiden for å bøte på situasjonen? 8. Hva kan du gjøre i fremtiden for å bøte på situasjonen?

6 Innledning •Et faktum – Vi blir færre! •Tema klubbdrift, organisering og medlemskapsutvikling har vært tema på konferansen i 2003, 2005 og nå i 2006 –2003: Besøk fra Svævethy i Danmark - klubbutvikling –2005: Rekruttering –2006: Klubben min •Hva har vi gjort siden sist vi møttes –NLF har ansatt en aktivitetskonsulent, Tom Brien –NLF vil med dette satse mer på de unge (modellfly) –SMS kampanjen 1960, ca 500 registreringer –Fokus på tema gjennom artikler i Seilflysport –Tema på IK1/Skolesjefsamlingen i mars –Deltatt på Nordisk møte med samme team i 2005 og 2006 –S/NLF har engasjert Arne Wangsholm til en klubbundersøkelse –Klubbene???

7

8

9

10 Vår utfordringen Ikke å holde på, men rekruttere! •2000: 37 klubber, 150 nye elevbevis, 50 nye flygebevis og 10 nye instruktører •2006 27 klubber, 75 nye elevbevis, 15 nye flygebevis, 3 nye instruktører

11 Sverige

12 Danmark

13 Finland

14 Aldersfordeling Sverige

15 Aldersfordeling Danmark

16 Seilflyging – klubben min! Del 2 Seilflykonferansen 2006 Hotel Central, Elverum 28.-29. oktober

17 Er vi fortsatt i 1960 eller i 2006? •Spørsmålet stilte jeg første gang i Seilflysport 2/2006 •Noen vil kanskje huske min artikkel ”Seilflyklubb eller kun en skole •Mitt poeng var å peke på noen trekk ved vår fritidsaktivitet som ikke er moderne og tilpasset dagens samfunn

18 Status •Vi har levd i snart 15 år på ”beste glidetall” – toppen nådde vi tidlig på 90-tallet •Medlemstallet og aktiviteten faller •Vi mangler en generasjon – de unge! •De vi har blir stadig eldre •Små klubber kjemper (<50) •Store klubber har det bedre, men resultatene står kanskje ikke i stil med innsatsen

19 Den onde sirkel? •Akselererende prosess Members drop out More work to remaining members Ressource persons run out of steam More work to remaining members

20 Vi kan være stolte av •Det sosiale og evne vi har til å samarbeide i felles flokk •Den store frivillige, ulønnede innsatsen som mange yter •Entusiasmen som vises •Godt skoleprogram •Fasiliteter og materiell

21 Hva er vår utfordring? •Vår organisasjon •Vårt krav til tid •Vilje og evne til å tilpasse oss

22 Vår organisasjon •Vi har ofte nok med oss selv –Ser kun vår egen navle •Vi er seilflyskoler og ikke klubber •Vi lever av frivillige for frivillige •Seilflyging er for billig –Seilflyging er fortsatt luftsport for de fattige •Vi sliter på ressursene •Det er for mye administrasjon, arbeid, dugnad og for lite FLYGING – GØY – OPPLEVELSER!

23 Det sosiale Det administrative Det sportslige

24 Vårt krav til tid Tidsklemma – vårt problem? •Golf tar 4-5 timer, 18 hull + trening i forkant. •Hvor mange hadde spilt golf om det kun var mulig å spille i helgen, du måtte møte kl 9, vaske klubbhuset, klargjøre banen, spille golf, klippe gresset og samle inn baller på treningsfeltet før du fikk gå hjem kl 20.

25 Vilje og evne til å tilpasse oss •Vi driver stort sett seilflyklubben i dag som vi gjorde på 1950-tallet. •Militært inspirert •Luftsport med fly har endret seg lite •Vi forsvarer det gamle og aviser det nye •Slipper vi til de nye?

26 SKOLE ELLER KLUBB? Betyr det noe?

27 Seilflyskolen anno 2006 Rekrutterende eller ekskluderende?

28 Hva er vi gode på? •Vi har verdens beste skoleprogram •Vi er kanskje best i verden på ballanserorsbremsen •Vi har bra materiell (150) •Vi har mange gode instruktører (160) •Vi har en god havari og hendelsesstatistikk

29 Hva er vi ikke fullt så gode på? •Videregående skoling •Livet etter utstedet flygebevis •Livet etter første solo •Vi rekrutterer mindre •Vi blir eldre •Ungdommen svikter oss

30 2010 •Hva kan og bør vi endre i vår organisering? –Klubbene –Skolene –Skoleprogrammet

31 Klubbene •Rasjonalisering og samarbeid •Tilrettelegging for ikke-flygende •Rekruttering – Hvordan tar vi imot nye medlemmer •Alle kategorier bør være velkommene •Mer attraktive for nåværende flygere (flytilgang, differensierte priser, mer familievennlig) •”Resirkulering” – hente inn gamle seilflygere som har sluttet. •Rekruttere fra modellfly

32 Skolene •Utfordring – Hvordan øke elevens progresjon •Kom – fly – gå hjem Hvem skal gjøre arbeidet? Økonomisk komp for nøkkelpersonell? Økte priser? •Bedre tilbudet mht videregående kurs •Viktig å gjøre det lettere mht tid •Anskaffe TMG – får vi bedre tid? •Tilrettelegge for dagens ”marked” •”Ansette” slepeflygere og instruktører •Motiverende tiltak (sosialt, turer, møter og fadderordning) •Samarbeide mer på tvers av klubber (fly og instruktører)

33 Skoleprogrammet •Gr.skolingen er bra, men på det videregående er vi dårlig •Er teorikravet for høyt? •Grunnopplæring på motorglider Grunnleggende flytrening Vente med ”formasjonsflyging” (flyslep) Samle solotid til flygebevis •Tar for lang tid Inneffektivt Frafall 3-4 år frem til flygebevis

34 Seilflyging – en sport for fremtiden? Ender Kristiansen, GSFK Seilflykonferansen 2006 Hotel Central, Elverum 28.-29. oktober

35 Hvorfor slutter så mange å fly seilfly? •Naturlig frafall •”Tidsklemma” (Endring i livssituasjon?) •Mangel på utfordringer og videreutvikling •Andre årsaker •Slutter egentlig så mange å fly?

36 Hva kan vi gjøre? •Tilrettelegge for flest mulig, gjennom barnepass, familieuker osv... •Begrense tidsforbruket på flyplassen og øke tilgjengeligheten •Innføre, formalisere og utvikle trenerrollen –Alle trenger en trener –Følge opp piloter etter solo og seilflybevis –Sette mål for hver enkelt (Flytimer  VM-tittel) –La oss lære av andre idrettsmiljøer, og bruke ressursene vi har tilgjengelig!

37 Hjelper det? •Kortsiktige tiltak –Skadebegrensende, for å stoppe lekkasjen –Angår kun oss i det eksisterende miljøet –Helt nødvendig, for å redde sporten vår –Forholdsvis enkelt å gjennomføre, dersom det er vilje! –Men, de bringer oss ikke inn i fremtiden •Fremtiden avhenger av rekruttering! –Trenger ”unge” piloter og ressurspersoner for å dra sporten videre –Hvordan åpne dette ”markedet”? •Er tiden inne for....

38 The Extreme (Sport) Makeover...? •Bevisst satsing på utvalgte målgrupper –En ny og yngre generasjon må dra sporten inn i fremtiden •”Yngre”, aktive er en voksende gruppe –God økonomi og mye fritid –Potensielle ressurspersoner –Aktivitetsnivået er høyt –Friluft og ”ekstremsport” er i vekst i gruppen

39 Er seilflyging en ekstremsport? Wikipedia: An extreme sport is any sport featuring speed, height, danger, a high level of physical exertion, highly specialized gear, or spectacular stunts. A feature of such activities in the view of some is their alleged capacity to induce a so-called adrenaline rush in participants (a misnomer, since often the rush or high obtained is a product of increased levels of dopamine endorphins and serotonin). Another characteristic of activities so labeled is they tend to be individual rather than team sports. Extreme sports can include both competitive and non-competitive activities Aggressive skating Airsoft BASE jumping Barefoot skiing BMX freestyle Bodyboarding Bouldering Buildering Bungee jumping Cave diving Caving Climbing Drag racing Extreme skiing Freebording Free-diving Freestyle Motocross Hang gliding Ice climbing Kite Landboarding Kitesurfing/Kiteboarding Kneeboarding Mountain biking Mountain boarding Mountaineering Paintball Paragliding Paramotoring Parkour Poweriser Rock climbing Roller derby Scuba diving Skateboarding Skiboarding Skydiving Skysurfing Slamball Snakeboarding Snowboarding Snowskating Storm chasing Street luge Stunt pogo Surfing Tricking Unicycling Urban kayaking Wakeboarding Water skiing Whitewater kayaking Whitewater rafting Windsports Windsurfing Zorbing •Seilflyging inneholder alle elementer som inngår i definisjonen av en ekstremsport •La oss ikke være redd for å innrømme det, og profilere oss deretter! •De fleste uten erfaring vil oppleve en strekk- eller acrotur i seilfly som ren galskap...! •Sikkerheten må og skal selvsagt alltid være i høysetet, men risikoen er reell

40 Hvordan treffe målgruppen? •”Image” –Hvordan fremstår vi? •Utad og førsteinntrykket på plassen (Eldre piloter og instruktører med vaskehatt...) •Fremheve det sportslige (Seilflyging er faktisk en sport!) •Profilering i utvalgte miljøer og medier –Skape historier og profiler som blir lagt merke til

41 Skape attraktive miljøer •Skape nye miljøer med likesinnede –Trekkes mot miljøer vi identifiserer oss med –Alder, kjønnsfordeling –Tiden utenom flyging er viktigst •Flyinteressen er kanskje ikke brennende –Ønsker først og fremst en fritidsaktivitet og et nytt miljø –”Tilfeldig” valg av aktivitet –Styres av venner –Forholdsvis høyt frafall i starten –Veien til målet må bli kortere

42 Hva vil det kreve av oss? •Endringsvilje •Bevisst satsing og hardt arbeid gjennom mange år fremover! •Tiden er knapp, så la oss sette i gang!!

43 Hvor skal vi? Skal vi kjøre videre i samme spor? Eller styre utvikling? Skal vi kommersialisere utdannelse og/eller drift? Skal vi samarbeide med andre former for fritidsflyging – og i så fall hvordan? Eller kanskje noe helt annet…..?

44 Hva vil dette kreve? •Utviklingsplan •Visjon og idegrunnlag •Strategier •Konkrete mål En levende plan for klubber, seksjon og forbund! S pesifikke M ålbare A kseptable R ealistiske T idsbestemte MÅL

45 Hvordan kommer vi dit?

46 Spørsmål vi bør stille oss i dag 1)Er det samsvar mellom det vi tilbyr og det potensielle medlemmer ønsker? –Hva er det vi ønsker å ”selge”? –Leverer vi hva vi selger?

47 Elvenes Seilflyklubb Skal nå etableres som ny klubb Hvilke råd gir vi denne klubben?


Laste ned ppt "Seilflyging – klubben min! Del 1 Seilflykonferansen 2006 Hotel Central, Elverum 28.-29. oktober."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google