Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gründer Camp hvorfor og hvordan? Doing Good – Doing Well !

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gründer Camp hvorfor og hvordan? Doing Good – Doing Well !"— Utskrift av presentasjonen:

1 Gründer Camp hvorfor og hvordan? Doing Good – Doing Well !
Jorid Grimeland, prosjektkoordinator for emnet International Public Health, HF, HiOA Desember2011

2 Social Entrepreneurship and Societal Transformation:
Social entrepreneurs are focused on social problems in different ways to: emphasize social entrepreneurship as innovating for social impact. have consequences for social problems, often with relatively little attention to economic viability by ordinary business criteria (e.g., Dees, 1998). create innovative initiatives, build new social arrangements, and mobilize resources in response to those problems rather than market criteria. catalyze social transformations well beyond solutions to the initial problems. create small changes in the short term that reverberate through existing systems to catalyze large changes in the longer term (Ashoka Innovators, 2000). understand not only immediate problems but also the larger social system and its interdependencies, so they can introduce new paradigms at critical leverage points that lead to cascades of mutually reinforcing changes in social arrangements. achieve sustainable social transformations include the innovations for social impacts and the concern for mobilizing resources that characterize the first two perspectives—and they lead to shifts in the societal context within which the original problem is embedded and sustained. Sarah H. Alvord, L. David Brown and Christine W. Letts Journal of Applied Behavioral Science 2004; 40;

3 Universitets- og høyskoleloven
§ 1-3. Institusjonenes virksomhet Universiteter og høyskoler skal arbeide for å fremme lovens formål ved å: e) bidra til innovasjon og verdiskapning basert på resultater fra forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid. f) legge til rette for at institusjonens ansatte og studenter kan delta i samfunnsdebatten. i) tilby etter- og videreutdanning innenfor institusjonens virkeområde.

4 Høgre Utdanning Informasjon til studentene:
Utdanningene har en plikt til å utdanne en ny generasjon helsepersonell til å bli innovative og løsningsfokuserte i inter- og transprofesjonelt samarbeid.

5 Emnet International Public Health (15 sp)
Public health work is: society’s organized effort to maintain, improve, promote and reduce risk factors in the population’s health, both locally and globally. to reduce health inequalities through work on equity, accessibility and quality of services. to intervene directly towards factors that contribute to better health and factors that might represent a health risk. concerned with an increase in disease rates, long term conditions and lifestyle illnesses expected in the future as a consequence of demographic changes and a result of people’s health behavior. having competence in inter-professional collaboration in both public and private sectors are crucial when meeting challenges.

6 Hvorfor innovasjon? Stortingsmelding nr. 7 (2008-2009)
Et nyskapende og bærekraftig Norge Norge og andre land har store utfordringer framover: Befolkningens helsetilstand Behovet for helsetjenester Begrenset tilgang på helsepersonell Ineffektive tiltak og organisering som må bli effektive Større fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid som fremmer folkehelsa

7 Eksempler på innovative tilnærminger i helse
Utvikle bedre produkter for alle Tilgjengelighet for alle Helsetjenester via mobil og sosiale medier Utvikle medisisnk utstyr Forskning Utvikling av nye medisiner Utvilke bedre råd om deltakelse og partnerskap med pasienter Utvikle god folkehelsetilnærming for å oppnå partnerskap med befokninger Bedre informasjon til innbyggerne

8 Hvordan? 1. Etabler arbeidsgruppe tidlig med leder, relevante fagfolk og administrasjonen 2. Starte planlegging tidlig (6-8 måneder) 3. Lag en framdriftsplan/gjøreplan 4. Lokaler for plenum oppstart, rom til gruppearbeid, presentasjon av forretningsplan, juriens arbeid, plenum og grand finale 5. Finne oppdragsgiver 6. Finne prosess-, fag- og forretningsplan veiledere 7. Premier til vinner(e). 8. Presanger til hvem? 9. Evaluering

9 Eksempel på oppgave: “Create a concept, service or product with the purpose of preventing drug addiction”

10 En gründer camp er en trenings situasjon for problemløsning
Les mer: Bager, T. (2008) The Camp Model – An Innovative Way of Teaching Entrepreneurship Paper to IntEnt Conference in Ohio, USA Alvord, S.H., Brown, L.D., Letts, C.W. (2004). Social Entrepreneurship and Societal Transformation: An Exploratory Study The Journal of Applied Behavioral Science 40;

11 Få ideer: WHO (2003).(Ed.) Wilkinson, R. & Marmot, M.
Social Determinants of Health Solid Facts, Denmark. .pdf WHO (2008). Closing the gap in a generation Health iquity through action on the social deteminants on health, Geneva. Stortingsmelding nr. 7 ( ) Et nyskapende og bærekraftig Norge 2009/stmeld-nr html NOU 2011: 11Innovasjon i omsorg 11.html?id=646812

12 Takk for meg!


Laste ned ppt "Gründer Camp hvorfor og hvordan? Doing Good – Doing Well !"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google