Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oddgeir TrytiOslo 7 juni 2012 Verdiskapning i anskaffelser.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oddgeir TrytiOslo 7 juni 2012 Verdiskapning i anskaffelser."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oddgeir TrytiOslo 7 juni 2012 Verdiskapning i anskaffelser

2 Framtidsvisjon !? • En fortsatt stor offentlig sektor må ha større fokus på verdiskapning (eksternt fokus) • Brukerne (bedre ytelser) • Betalere (skatteytere) • Forretningsprosesser (internt fokus) • Fra korrekte utbetalinger til verdiskapning • Rammeverk • Gjøre ting riktigformalia • Gjøre de riktige tingeneverdiskapning

3 Forutsetninger • Distansering vs involvering • ”play the market” (administrere anskaffelser) • Kritiske anskaffelser (lederskap) • Kjøperen må være attraktiv • Skal du få noe godt, må du gi noe godt • Skape verdier, ikke slåss om marginene • Anskaffelsesfunksjonene tar styringen • Ledelsesforankring/tverrgaglige prosesser • Organisatorisk forankring • Teknisk forankring ”….from back-room to board-room...”

4 BAKGRUNN

5 Hva er utgangspunktet • Innkjøpsandel (1) • Departementer ca 25 % • Staten ca 40 % • Staten (m/sykehus)ca 55 % • JBVca 70 % • Statens Vegvesenca 80 % • Virksomhetens egenart • Produksjon vs forvatning/politikk (1) estimater

6 Nøkkeltall Samlet utbetaling3 600 mill Varekjøp 1 440 mill (40%) Tjenester1 080 mill (30%) Entreprise 720 mill (20%) Øvrig kjøp og leie 360 mill (10%) Hvor stor del av samlet verdiskapning er kjøp? Antall aktive leverandører Leverandør info: – Hvem er de 100 største –Konsern og avdeling – Hvem er de mest kritiske –Pr avd –Transaksjonsvolum

7 Innkjøpsregelverket • Godt verktøy for det som dekkes • Svakheter • Regelverket ivaretar EUs strategi om åpen økonomi • Ikke virksomhets fokusert • Dekker ikke tidligfase, analyse, beslutning • Dekker i liten grad kontraktsgjennomføring • Dekker ikke mottak og overlevering Anskaffelsesprosessen mye mer enn regleverk. Anskaffelsesfunksjonen må ha spesiell fokus på det regelverket ikke dekker.

8 STRATEGI

9 Forsyningsstrategi • Understøtte virksomhetens strategier og hovedmål • Forankring i ledelsen • Sikre at det blir laget anskaffelsesplaner • Differensierte forsyningskanaler • Sikre at det blir foretatt prioriteringer • Lage arenaer for tverrfaglig avveining

10 Understøtte strategiene Utfordringer for anskaffelsesfunksjonen: • Sette ut oppdrag • Utvikle leverandørindustrien regionalt • Tettere samarbeid • Standardisering av arbeidsprosesser • Turnkey løsninger • Omstilling internt • Omstilling eksternt Årsmelding: Utbyggingsdirektør

11 OPERATIVT

12 Verdiskapning (internt fokus) • Tildelingskriterier • Mindre fokus på pris • Større fokus på ”verdiskapning” • Setter større krav til tverrfaglighet • Setter krav til at tildelingskriteriene kan kvantifiseres • Setter større krav til organisasjonens kompetanse • LOA §5 • Kontrakter • En kontraktseier med mange deleiere • Krever tverrfaglig prosesser

13 Utfordringer • Regelverk må integreres i verdiskapningstankegangen • Utvelgelse og tildelingskriterier • ”ligger dypt forankret i … verdiskapningsprosessen” • ”Kilden til kriteriene er interne, men framkommer som frittstående tildelingskriterier i konkurransegrunnlaget”

14 Analysefase • Planfase • Definere alle rammer tilnærmet ferdig • Lage en overordnet plan • Markedsundersøkelse • Lag en overordnet presentasjon • Inviter deg til de mest kompetente i markedet • Spør om råd og erfaringer

15 Markedsundersøkelse • Spør markedet • Hva har du gjort • Hva er dine erfaringer • Hva vurderer du til å være risikoene • Hva er utfordringene i driftsfasen • Utfordringer mht SHA, miljø, ”omdøme” • Hva er det som er kritisk • Hva kan vi gjøre for at oppdraget blir attraktivt • Hva er det vi vil • Kompetansebygging og sikre oppmerksomhet • Attraktiv kjøper

16 Anskaffelsesprosessen Innkjøp Anskaffelser Forsynings- ledelse Spec/Kontrakt Behov Anskaffels- strategi Gjennomføring Beslutning 1-3 % > 15 % 10 – 5 % Levering/betaling Økt verdi

17 Anskaffelsesprosessen Innkjøp Anskaffelser Forsynings- ledelse Spec/Kontrakt Behov Anskaffels- strategi Gjennomføring Beslutning 1-3 % > 15 % 10 – 5 % Levering/betaling Økt verdi

18 Anskaffelsesprosessen Innkjøp Anskaffelser Forsynings- ledelse Spec/Kontrakt Behov Anskaffels- strategi Gjennomføring Beslutning 1-3 % > 15 % 10 – 5 % Levering/betaling Økt verdi Loa/Foa

19 Artikler •Innkjøpskompetanse er mer enn EØS-regelverk –http://www.magma.no/innkjopskompetanse-er-mer-enn-eos-regelverkhttp://www.magma.no/innkjopskompetanse-er-mer-enn-eos-regelverk •Offentlige anskaffelser - overregulert uten styring? –http://www.magma.no/offentlige-anskaffelser-overregulert-uten-styringhttp://www.magma.no/offentlige-anskaffelser-overregulert-uten-styring •Verdivalg ved anskaffelser, fra policy til handling –http://www.magma.no/verdivalg-ved-anskaffelser-fra-policy-til-handlinghttp://www.magma.no/verdivalg-ved-anskaffelser-fra-policy-til-handling •Ukeavisen ledelse 11 mai 2012 –Innkjøpsledelse, mer ledelse enn innkjøp (vedlegg) •Innlegg 5 jan 12 DN –Overregulert, men uten styring (vedlegg)

20 Takk for meg…. Oddgeir.tryti@dovregroup.com Tlf 916 55058


Laste ned ppt "Oddgeir TrytiOslo 7 juni 2012 Verdiskapning i anskaffelser."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google