Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Prosjekt 2004 Nye grenser – muligheter og trusler Lillestrøm 7 Oktober 2004 Petter Eiken, Skanska Norge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Prosjekt 2004 Nye grenser – muligheter og trusler Lillestrøm 7 Oktober 2004 Petter Eiken, Skanska Norge."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Prosjekt 2004 Nye grenser – muligheter og trusler Lillestrøm 7 Oktober 2004 Petter Eiken, Skanska Norge

2 2 Facts about Skanska AB •Skanska is the world's leading company in construction services and project development •Revenue 2003: SEK 133 billion in 2002 •4 000 recurring customers •70 000 employees •Eleven primary markets 2

3 3 Local market – global strength

4

5 5 Entreprenørers erfaring i utlandet •Norsk perspektiv: Økonomisk hadde det vært billigere å sende de ansatte ut med Tjæreborg…. •Noe har vært økonomisk meget bra, men innimellom har vi hatt katastrofer •Skanska International Project •Suksess gjennom mange år •Stor variasjon i enkeltprosjekter •Hva kreves av kompetanse ? •Designkompetanse •Utførelseskompetanse •Ressurser og erfaring •Forretningskompetanse •Forståelse for den lokale forretningskultur

6 6 Skanskas strategi •Vi har trukket oss ut av områder hvor vår Code of Conduct er vanskelig å gjennomføre •Vi gjennomfører bare prosjekter i land hvor vi har en lokal etablering •Erfaring har vist at det er uhyre krevende å forstå den lokale forretningskultur. •Center of excellence gjør at prøver å bruke lokal spisskompetanse i et ”globalt nettverk” •Norge •Arbeider i hardt fjell •Marine arbeider

7 7 Forutsetninger for å delta internasjonalt •Vi må være best hjemme før vi kan gå ut. •Vi må ha rammebetingelser hjemme som setter oss i stand til å bidra internasjonalt. •Vi må ha tilstrekkelig nettverk og kompetanse til å gå ut

8 8 Eksempel på ”gjenbrukbar kompetanse” •PFI UK – (Private Financed Initiative) •Engelske myndigheter har utviklet bransjen ved stadig å dele ut større oppgaver – denne prosessen har pågått i 20 år •Bygging – vedlikehold – og tjenesteyting (og eierskap) •Infrastruktur •Sykehus •Fengsler •Andre offentlige bygg •Vi utnytter nå denne kompetansen i Norden •Marine arbeider •Arbeid med offshoreindustrien på en lang Norsk kyst har utviklet kompetanse som har vært anvendt i hele verden

9 9 Uddevalla - Sverige

10 10 Cooper River - USA

11 11 Import av varer og tjenester •Arbeidsmoralen i Polen er høy •Sikkerhetsfokus er høy (H-verdi 7,5) •Timelønnen er lav for håndverkere •40-50 kr/time •Lønnsnivået for ledelse er ikke vesentlig forskjellig •Norge er et lite land med en upraktisk beliggenhet •Aktivitetsnivået i Polen er på vei opp. •Landene i Baltikum har ikke en arbeidsstokk som kan ”revolusjonere” de nordiske markeder •Russland er noe helt annet….

12 12 Hva kan vi forvente oss fra Øst •Noe import av arbeidskraft •Men vi må ha vårt norske håndverk intakt når dette tar slutt. •Import av tjenesteproduksjon •Spesialprodukter •Import av byggevarer – der hvor eksisterende konkurranse er for lav •Økende grad av modulproduksjon

13 13 ”Trusselen fra øst” er mindre enn hva mange frykter Vi bør søke løsninger i øst for å redusere kostnader Dette skaper et press på produktivitetsutvikling her hjemme

14 14 Hvordan bli bedre hjemme? •Utfordringer: •Innovasjon •Kompetanse Krever nye samarbeidsformer i verdikjeden

15 15 Produktivitetsutfordring Utviklingen i produktiviteten pr. sysselsatt i byggevirksomheten og samlet for privat næringsvirksomhet i Norge 1988-2003. Indekser, 1988=1

16 16 Hvorfor synker produktiviteten ? •Mangel på kontinuitet og erfaring •I Norge forsvant 60.000 fra bransjen på 3 år… •Fragmentert verdikjede •Lite læring fra prosjekt til prosjekt •Vanskelige grensesnitt mellom kontrakter •Kunnskapen forsvinner når prosjektet er avsluttet •Kontraktene inviterer ikke til innovasjon •Kreativitet belønnes ikke, særlig i offentlige kontrakter

17 17 Dialogutfordringen Eller – hvordan stimulere hverandre til å bli bedre….

18 18 Vi ønsker oss kunder – ikke byggherrer Fordi vi i et kunde – leverandørforhold vil utvikle tilbud og etterspørsel basert på rasjonelle valg uten for mange regler for samliv

19 19 Den ideelle kunde •Stimulerer til innovasjon •Deler ut oppgaver som stimulerer kreativitet •Tar sikkerhet på alvor •Motivasjon, ikke straff •Er opptatt av samspill •Fokuserer på sluttkost, ikke anbudskost •Verdsetter gjennomføringsevne •Bruker aktivt tidligere erfaringer med leverandør •Setter etikk i høysetet •Både hos seg selv og hos sine samarbeidspartnere •Tenker langsiktig •Bruker erfaring på nytt

20 20 Den ideelle leverandør •Bruker tiden sammen med kundene •Lærer •Forteller kunden hva som skal til for å utvikle leverandøren •Skaffer seg fortrinn i forhold til konkurrentene •Finner nisjer •Finner samarbeidspartnere •Bygger spesialkompetanse •Premierer innovasjon hos sine leverandører

21 21 Hva trenger vi ? (1) •”Bestiller-kompetanse” og dialog i verdikjeden •Adferd som stimulerer læring og utvikling •Motivasjons – kontrakter •Men også konsekvens ved manglende innfrielse av forventning •Clustersamarbeid •Gjenbruk av relasjoner •Samtidig som konkurransen er tilstede •Kundefokus fra leverandørene

22 22 Hva trenger vi ? (2) •Kulturendringer •Bryt ned de autoritære hierarkiene •Motiver for læring •Bygg opp organisasjoner med bred kompetanse •Utdannelse •Personsammensetning •Vi er enda preget av ”machokultur” – som frastøter ny kompetanse

23 23


Laste ned ppt "1 Prosjekt 2004 Nye grenser – muligheter og trusler Lillestrøm 7 Oktober 2004 Petter Eiken, Skanska Norge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google