Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nyutdannet lærer – ressurs eller reservedel?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nyutdannet lærer – ressurs eller reservedel?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nyutdannet lærer – ressurs eller reservedel?
Elisabeth Udnes Johannessen Lektorutdanning i språk og samfunnsfag ved UIT

2 Mitt møte med lektorutdanninga
Oppfølging Omsorg Engasjement Faglig utbytte Fleksibilitet Velfungerende ”reserveløsninger” Teori i praksis

3 Blir jeg en ressurs eller en reservedel?
Ny kunnskap basert på nyeste forskning Oppgraderer skolemaskineriet med flere hestekrefter Åpne for nye ideer, metoder og skoleutvikling Reservedel ”Sånn gjør vi det her (og sånn har det alltid vært!).” Erstatter en del i et gammelt maskineri eller treskeverk Samme gamle tralten

4 JA (ressurs) NEI (reservedel)
Nyutdannet – hva nå? Studenten skal kunne vurdere og utvikle egen praksis og bidra til kollegial fornyelse, både faglig, didaktisk og organisatorisk Er det rom for dette? JA (ressurs) NEI (reservedel)

5 Studenten skal kunne bidra til profesjonelt lærerfellesskap med tanke på videreutvikling av god praksis og yrkesetisk plattform Åpenhet rundt skoleutvikling? JA (ressurs) NEI (reservedel)

6 Hva er fremtidens skole?
Studenten skal inneha en endrings- og utviklingskompetanse som grunnlag for å møte framtidens skole Hva er fremtidens skole?

7

8 Hva er fremtidens min fremtidige skole?
Rom for å sette teori ut i praksis? Blir jeg hørt? Meningsatlet eller veggpryd? Samarbeider de på team/trinn? Følger og håndhever de ordensreglementet? Jobbes det aktivt med skolemiljøet? Er elevene i fokus? Handlingskraft eller handlingsvegring i ledelsen?

9 Praksissjokket Min definisjon: når en går inn i læreryrket og bastant forventer at skolen (sam)arbeider og fungerer slik vi har lært på studiet, da disse metodene og strategiene er forankret i forskning, og som det er bevist at skaper et godt psykososialt skole- og læringsmiljø for elever og ansatte

10 Mine praksissjokk Ingen tilrettelegging for teamsamarbeid/fagsamarbeid
Oppvarmet svømmebasseng – utdaterte læreverk Inspektør som lar elever bryte ordensreglene Bare kvinnelige lærere (flukten fra hønsegården) Ingen pedagogisk plattform, ordensregler, anti-mobbeplan eller trivselsprogram Rektor satte stopp for bekymringsmelding til barnevernet

11 Utdanner dere ressurser eller reservedeler?
Fremtidens skole Engasjement i egen utdanning? Rom for (kritiske) spørsmål og debatt? Lærerstudentene – fremtidens skole? Studentinkludering Hvilke krav stiller dere til studentene? Oppmøte Faglig tyngde Frister Engasjement, innsats og aktivitet


Laste ned ppt "Nyutdannet lærer – ressurs eller reservedel?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google