Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Aktuelt fra Norge NORDRED-konferansen juni 2009 Vasa

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Aktuelt fra Norge NORDRED-konferansen juni 2009 Vasa"— Utskrift av presentasjonen:

1 Aktuelt fra Norge NORDRED-konferansen juni 2009 Vasa
Presentere meg selv. Norsk organisering av redningstjenesten. Hvilke ressurser vi disponerer luft sjø Sjøredning – Nordatlanteren Landredning – Barentsregionen Øvelse Barents Rescue 2009 Avdelingsdirektør Ole Hafnor Justis- og politidepartementet

2

3 Nye lokaler for Hovedredningssentralen Nord-Norge
Åpnet juni 2006 Nye moderne lokaler Inkluderende byggeprosess Samlokalisert med Kystradio

4 Stortingsmelding om samfunnssikkerhet
Når hver fugl slår med vingene, skaper den et løft for fuglen bak seg. Ved å fly i en V-formasjon kan flokken fly 71% lenger enn om hver fugl flyr alene……

5 Tilbakeføring av Telenor Maritim Radio til Staten?
5 bemannede kystradiostasjoner 2 samlokalisert med Hovedredningssentralene Kystradio – kritisk samfunnsfunksjon Tilbakeføring til Staten?

6 Prosessen med redningshelikopteranskaffelse
12 Sea King redningshelikoptre anskaffet på 70-tallet Vedlikeholdskrevende Nye krav til rekkevidde og kapasitet Omfattende anskaffelsesprosess Kvalitetssikringskonsept

7 Dagens rekkevidde for Sea King rednings-helikopter Radius med 1 nødstedt (200 Nm)
Regjeringen arbeider for å skaffe nye redningshelikoptre. Sentrale krav: Lang rekkevidde Stort antall nødstedte Er nå inne i en anskaffelsesprosess hvor kravene legges til grunn, men hvor man er nødt til å ha en viss fleksibilitet i forhold til de helikoptrene som skal kunne leveres. Strekker oss etter 25 nødstedte på ca nm.

8 Hvorfor nytt nødnett Behov for samband som er: felles robust
avlyttings-sikkert moderne bruker- vennlig Slike oppslag kommer stadig vekk – dette er knyttet til helseradionettet og er det siste vi har funnet. Tilsvarende oppslag kommer også innen de andre etatene. Det var bl.a. en rekke oppslag knyttet til sambandsproblemer i politiet etter Øvelse Oslo. Dersom det ikke kommer et nytt nødnett, må: Helseradionettet må skiftes ut De enkelte kommunene vil starte utskiftning av branns samband hver for seg Politiet må kryptere sitt analoge nett, ref Datatilsynets pålegg Dagens helseradionett er en påbygning på OLT-nettet. Utbyggingen av OLT-nettet startet i OLT-nettet ble nedlagt i Å videreutvikle dette gamle systemet til et system som tilfredsstiller Datatilsynets krav til informasjonsikring og samtidig har et rimelig tilfredsstillende funksjonalitetsnivå vil være et rent utviklingsprosjekt med stor innebygget usikkerhet. Utklipp fra VG, 21. november 2006: ”For femte uke på rad virker ikke helseradionettet i Karasjok” ”Sambandet er så gammelt at det er vanskelig å finne reparatører og reservedeler”

9 Nødnettet bygges i 2 trinn
radioer ( i trinn 1) Radionettverk basert på TETRA: nærmere 2000 basestasjoner Drift- og vedlikehold Trinn 1 Kommunikasjonssentraler i nødetatene Politi: 27 operasjonssentraler (6 i trinn 1) + særorgan Brann: 24 alarmsentraler (5 i trinn 1) Helse: 23 (3) AMK 89 (21) akuttmottak 165 (22) legevaktsentraler

10 Felles nødnummer og felles nødsentraler?
Norge har i dag tre nødnumre (110, 112 og 113) og til sammen 69 nødsentraler Regjeringen tar sikte på å innføre ett felles nødnummer og etablere felles nødmeldesentraler for brann, helse og politi Arbeidsgruppe utreder hvordan dette kan gjennomføres. Rapport 15. juni Arbeidsgruppen har sett på og vurdert ordningene i alle de nordiske land

11 De frivillige organisasjoner i redningstjenesten
Meget viktig element i norsk redningstjeneste ”Dugnadsånd” Flere store og små organisasjoner medlemmer Doblet økonomisk tilskudd i 2008 Yrkesskadeforsikring Refundert faktiske utgifter What If

12 Nasjonalt redningsfaglig råd
Nytt råd som etableres 5. juni 2009 Sentrale aktører innen redningstjeneste Mandat – gi råd og veiledning Oppgaver til rådet? Styrke og utvikle samvirket mellom frivillige, offentlige og profesjonelle aktører

13 St.meld. om brannsikkerhet
Hovedinnhold i meldingen Styrket satsing på forebygging Bedre beredskap og håndteringsevne Nye nasjonale mål Færre omkomne i brann Unngå tap av uerstattelige kulturhistoriske verdier Unngå branner som lammer kritiske samfunnsfunksjoner Styrket beredskap og håndteringsevne Mindre tap av materielle verdier Den grunnleggende målsettingen er en nullvisjon, at ingen skal omkomme i brann

14 RITS – Redningsinnsats til sjøs
3. april 2017 RITS – Redningsinnsats til sjøs Den primære brannberedskap – skipets eget ansvar Lovpålagt bistandsplikt for alle landets brannvesen Landbasert forsterkning – RITS 4 brannvesen med RITS-beredskap Oslo, Larvik, Bergen og Salten Utvidelse til Stavanger, Ålesund og Tromsø i 2009 Banak Tromsø Bodø - Salten Ørlandet Ålesund Florø Redningshelikopter Eksisterende RITS-brannvesen Nytt RITS-brannvesen Bergen Oslo Rygge Larvik Sola / Sør-Rogaland 14

15 NARRE – Nasjonalt ressursregister for redning og beredskap
Pilotprosjekt i Hordaland Nasjonalt ressursregister for redning og beredskapsressurser Etablering og vedlikehold av data – eier av ressurser er ansvarlig Positive erfaringer

16 Sivilforsvaret Statlig forsterkningsressurs I dag omfattende oppgaver
Endringer i styrkestruktur er besluttet Behov for å anskaffe nytt materiell

17 Skogbrannen i Froland Skogbrann i juni 2008
Største i Norge i nyere tid Arbeidsgruppe for å evaluere skogbrannberedskapen og håndtering Anbefalinger høst 2008 Styrking av Fylkesmannes arbeid med tilsyn Lovfesting av kommunal beredskapsplikt Innføring av enhetlig innsatsledelse (EIS) Større grad av interkommunalt samarbeid

18 Rasulykken i Ålesund Rasulykke mars 2008 Flere omkomne
Ålesundsutvalget foretok gjennomgang av ulykken Egen rapport som fremhever tiltak som kan iverksettes for å redusere lignende hendelser i fremtiden Endret regelverk særlig relatert til gassanlegg i boliger

19 Litt om internasjonale saker…
En aktiv nordområdepolitikk Regjeringen ser Nordområdene som Norges viktigste strategiske satsingsområde i årene som kommer. - styrke samarbeidet med Russland …. styrke Barentssamarbeidet … fremme arbeidet i Arktisk Råd

20 Undertegning av redningsavtale for Barentsregionen

21 Øvelse Barents Rescue 2009 - planlegging
Russland har invitert Norge, Sverige og Finland til å delta i øvelsen, samt planleggingsprosessen. Initial Planning Conference i Murmansk oktober 2008. Main planning conference i mars 2009 i Murmansk. Final planning conference i mai 2009 i Bodø. Øve redningsavtalen – grensepasseringsproblematikken

22 Redningssamarbeid i Arktis

23 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Aktuelt fra Norge NORDRED-konferansen juni 2009 Vasa"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google