Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tjenermaskiner SIF8076 Planlegging og drift av IT-systemer Anders Christensen, IDI.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tjenermaskiner SIF8076 Planlegging og drift av IT-systemer Anders Christensen, IDI."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tjenermaskiner SIF8076 Planlegging og drift av IT-systemer Anders Christensen, IDI

2 Definisjon En tjener er en datamaskin på hvilken tjenester som brukes av brukere eller andre maskin er implementert, slik at andre i større eller mindre grad er avhengig av tjenermaskinen.

3 Hva skiller klienter og tjenere?  Avhengighet; andre maskiner og brukere er avhengig av den  Kostnader; typisk større kostnader i innkjøp og i drift  Konfigurasjon; annerledes konfigurert en den vanlige klientmaskinen  Bruk; yter normalt felles tjenester

4 Valg av maskinvare 1. ”Standard” hyllevare • Billig! 2. Spesiell tjener-maskinvare • Pålitelig og med høy kvalitet • Redundante løsninger • Overvåkningsmuligheter • Feilkorrigering

5 Momenter ved maskinvalg  Romslig utvidbar maskinkasse  Kraftige CPU’er  Høy I/O-ytelse  Støtte for utvidelse/oppgrad  Monterbar i 19’’ rack  Tilgang fra bakside  Enkle  Kan stables i høyden  Kompakte  Ikke spesielt utvidbare  Støtte for fjerndrift

6 Vedlikeholdskontrakter  Pris; kontra hva det koster være uten  Responstid; for påbegynt service  Eskalering; hvis resultatløst  Onsite/offsite; kommer de til deg?  Reservedeler; hvem holder/betaler  Låne-ordninger; hva gjør du imens?

7 Vedlikeholdstrategier  Overkapasitet; etterbestilling av deler  Reservedeler; noen enkeltdeler  Reservekits; nesten komplett innmat  Reservemaskiner; komplette  Nærboende tekniker; løpende kontakt  Resident tekniker; kontor hos deg  Out-sourcing; sette bort hele jobben

8 Reaktiv og proaktiv vedlikehold Reaktivt • Servicekontakt • Reservedeler • Garantiordninger • Etterbestille deler • Reservemaskin • Backup/restore Proaktivt • Overkapasitet • Planlagt utfasing • Automatisk failover • Monitorering • Redundans • Diskspeiling

9 Sikkerhetmodell tj2 tj1 tj3 tj4 Viktige maskiner Kontormaskiner Hjemmemaskiner Eksterne maskiner

10 Momenter Backup; inneholder viktige data Plassering; ergonomi, kjøling, strøm, nett OS-valg; må være tilpasset bruken Fjerndrift; konsolltjenere Adgang; begrenset for uvedkommende Hotswap; HW-endringer under kjøring

11 Harddisker – servicestrategier  Monitorere loggdata  Tidvis speiling av viktige data  Kontinuerlig speiling  RAID-løsninger med feiltoleranse  Backup

12 Spesialtjenere (server appliances)  Fordeler: • Spesialkonfigurasjon • Fintunet til bestemt oppgave • Frigjør tid (fra å konfigurere egne spesialmaskiner) • Lite ekstra funksjonalitet/kompleksitet  Ulemper: • Øker antall platformer

13 Redundans Følgende dimensjoner finnes: 1. Kapasitet: ibruk/ekstra – speilende – av 2. Aktivisering: manuell – automatisk 3. Bytting: hotswap – reset – slå-av 4. Toleranse: enkeltfeil – dobbeltfeil – etc

14 Standard, billige tjenere  Bruk og kast dem  Redundans erstatter kvalitet  Fungerer greitt til CPU, men ikke I/O  Prisdifferansen minsker etterhvert

15 Tjenester SIF8076 Planlegging og drift av IT-systemer Anders Christensen, IDI

16 Definisjon Tjenester er kontinuerlig kjørende programmer som tilbyr en standardisert funksjonalitet, basert på en protokoll, overfor brukere eller klientprogrammer, ofte over nettverk.

17 Eksempler på tjenester  DNS – navnetjenester  Lpd – utskrift over nettet  DHCP – fildeling og utskrift fra Windows  NIS – autorisasjon og annet  Web-tjener  Ftp – deling av filer over nettet

18 I dette kapitlet  Brukers/kundes/SAs behov  Arkitekturvalg  Pålitelighet og kompleksitet  Navnevalg  Skalerbarhet  Monitorering  Brukerstøtte

19 Samle data om brukers behov  Hvordan skal det brukes  Viktig vs nyttig funksjonalitet  Hvem er brukerne  Hvor kritisk er funksjonaliteten  Behov for tilgjengelighet  Behov for support

20 Behov for en SLA?  Liste tjenester  Spesifisere hver tjenestes nivå • Tilgjengelighet • Ytelse • Brukersupport  Reponstid for ulike problemer  Eskaleringsregler  Bøter, priser, ekstra arbeid

21 Operative behov  Administrative grensesnitt  Interoperabilitet og integrerbarehet  Skalerbarhet  Oppgraderbarhet  Implementerbarhet av pålitelighet  Nettverksmomenter (latenstid og båndbredde)  Budsjettering

22 Arkitekturvalg Oppgrad Kompati- bilitet Kommite Protokoll Statisk Utvidelser Dynamisk Produkt

23 Kompleksitet og pålitelighet Funksjon- alitet Kompleksitet Brukers behov? Bugs (pålitelighet) Bredde i bruk

24 Navnevalg Maskin- navn Generiske navn Hardware- navn Tung rekonfig Enkel dynamikk mail.idi.ntnu.no zevs.idi.ntnu.nos/n 2163726091

25 Plassering av tjenestemaskiner  Plassering på maskinrom • Sikring mot innbrudd og tyveri • Bedre nettverkstilgang • Synliggjøre avhengighetene • UPS, kjøling og annen infrastruktur  Plassering på kontor • Bekvemmelig • Billig

26 Fjerninnlogging Mulig innlogging Aktiviserer ”bugs” Aktivitet Kompleks bruk Dvs minst mulig fjerninnlogging på tjenestemaskiner Fyller loggene Avlytting? ”Støy”

27 En eller flere tjenestemaskiner  En tjener per service • Gir en enkel situasjon på hver maskin • Men kan ligge på samme hvis tett kobling • HW er en del av tjenesten  En tjener for alt • Spesielt for duplikate tjenester • Gir færre maskiner • Kan følge regionale/organisastorisk grenser

28 Ytelsesplanlegging  Estimer ressursbruk (initielt og full bruk)  Test for å kunne estimere skalering  Skaff nok ressurser  Skaff nok kompetanse  Gjør det skikkelig fra starten!

29 Monitorering  Monitorer for følgende: • Snikende ytelsesdegradering • Tilgjengelighet • Alvorlige feilmeldinger • Kapasitetsproblemer • Brukers subjektive oppfatning • Omfang og mønster av bruk

30 Tjenesteutrulling  Gjør det rett første gang (førsteinntrykk)  Ha ekstra ressurser i starten  Rull ut litt om gangen (hvis mulig)  Gjør utrulling sømfri hvis mulig  Ta ned gamle løsninger pent  Overlever til drift  Fullfør (eller avvikle) utrullingen!

31 Feller ifm skalerbarhet  Inkrementell utvikling istedetfor inkr. utrulling  Manglende ressursutnyttelse  For lite ressurser  For lite utvidbarhet

32 Overfasing til ny maskin Gammel tjeneste Ny tjeneste Bruker Monitorering Begge tjenester operative en stund

33 Avhengigheter  Tjeneste som mest avhenger av: DNS  Tjeneste som flest av henger av (bl.a): • Utskrift • Fildeling • E-mail  Kjenn til avhengighetene!


Laste ned ppt "Tjenermaskiner SIF8076 Planlegging og drift av IT-systemer Anders Christensen, IDI."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google