Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KS Bedrift Eirik Gundersen og Espen Søntvedt, ID Capital

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KS Bedrift Eirik Gundersen og Espen Søntvedt, ID Capital"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 KS Bedrift Eirik Gundersen og Espen Søntvedt, ID Capital
Identitet og Omdømme KS Bedrift Eirik Gundersen og Espen Søntvedt, ID Capital

3 INNHOLD OM UNDERSØKELSEN ID– landskap ID-regnskap
Implementering av resultater - omdømmeprosess

4 Om undersøkelsen

5 Forfase med attributtgenerering
I arbeidet med å samle sammen så mange relevante attributter som mulig ble følgende benyttet: Egen fokusgruppe blant KS Bedrift ansatte Samtaler med enkeltpersoner Gjennomgang av kommunikasjonsmateriell Gjennomgang av hjemmesider til KS bedrift, HSH og NHO Attributtene ble delt i 4 kategorier: Egenskaper Personligheter Fordeler og Ulemper Følelser

6 567 utsendte e-post 34 % komplette svar

7 Antall svar pr. segment – totalt 410, 192 KS Bedrift, 61 HSH og 157 NHO

8 Hvem har svart? Antall svar Totalt=192 Antall Prosent Kjønn Mann 134
69,8 Kvinne 58 30,2 Alder 15-29 1 0,5 30-44 39 20,6 45-59 118 62,4 60+ 31 16,4 Antall ansatte 1-9 46 26,9 10-19 44 25,7 20-49 50-99 21 12,3 14 8,2 Stilling Administrerende direktør eller daglig leder 143 74,5 Personaldirektør/-sjef eller organisasjonsdirektør/-sjef 16 8,3 Lønnsmedarbeider 5 2,6 Annen stilling innen organisasjonsutvikling eller personal 3 1,6 Økonomidirektør/-sjef eller finansdirektør/-sjef 7 3,6 Annen stilling innen økonomi 6 3,1 Annen topplederstilling 4 2,1 Annen mellomlederstilling Styreformann Annen stilling 2 1,0 Bransje Energi 24,0 Avfall/VA og samferdsel 43 22,4 Kultur og Undervisning Helse og Velferd 18 9,4 Drift og Utvikling Annet 11 5,7

9 Analyse I segmenteringen er det sett på ulike former for analyser, blant annet: Korrespondanseanalyse: En statistisk analyse som finner strukturer i en kompleks datamatrise og presenterer strukturene visuelt i et plot. Dette gir oss et punktdiagram der attributter og aktører som er like hverandre eller inntreffer samtidig plasseres i nærheten av hverandre, mens attributter og aktører som er ulike hverandre plasseres langt fra hverandre. Driveranalyse: Brukes for å se hvilke attributter som påvirker hvorfor man er fornøyd med en leverandør. Faktoranalyse: Brukes for å samle attributter som likner på hverandre til en felles faktor. Dette reduserer materialet og gjør det enklere å bearbeide. Tabellanalyse: For å se på oppslutning rundt de ulike attributter og den enkelte aktør.

10 ID-landskapet

11 Et ID-landskap forklarer hvordan medlemmene ser på aktørene.

12 Hoveddimensjonene i medlemsmarkedet
UTVIKLE TJENESTETILBUD INNOVATIV/RISIKO RURAL/FOLKELIG URBAN/ELITISTISK OVERSIKTLIG/TRYGG MAKT/LOBBY KONSERVERE

13 Egenskaper Tjenestetilbud Innovativ/risiko Oversiktlig/trygg
UTVIKLE HSH Egenskaper for ansatte, for arb.giver, betingelser, generelle egenskaper og nettverk Sørger for gode pensjonsavtaler Har dyr kontingent Har mange medlemmer som oss Har kontingent tilpasset den enkelte bedrift og bransje Har toneangivende bedrifter som medlem RURAL/FOLKELIG URBAN/ELITISTISK KS Bedrift Sikrer lønns og arbeidsvilkår Har moderne avtaler Har sterke allianser Gir god informasjon om varsling (si fra om kritikkverdige forhold) Har stor forhandlingskraft Har rimelig kontingent Gir tilgang på personer i regjeringen NHO Har aktive lobbyister Gir tilgang på beslutningstagere inn mot EU/EØS Har gunstige priser på eksperter Nede til høyre finner vi ”høyre” – handlekraft, tilgang til makt og konservative. Nede til venstre finner vi den sterke hverdagshelten, lojalitenen også utenfor norges grenser. Oppe til venstre finner vi den tilpasningsdyktige og markedsorienterte som gir det kunden vil ha. KS: Solide kompetansetung og toneangivende. Handlekraftig og tilpasningsdyktig med et internasjonalt nettverk NHO: Moderne med politisk nasjonal innflytelse og makt. Spennende avtalestruktur. Gir tilgang på beslutningstagere høyt i det nasjonalpolitiske systemet Gir tilgang på beslutningstagere høyt i det lokalpolitiske systemet Har så rimelig kontingent at vi tviler på kvaliteten Oversiktlig/trygg KONSERVERE Makt/lobby

14 Egenskaper Tjenestetilbud Innovativ/risiko Oversiktlig/trygg
UTVIKLE Konkurranseutsatte bedrifter HSH Innovasjon Egenskaper kompetanse Innkjøp og anskaffelser Store bedrifter Selskapsetablering Produktivitet og lønnsomhet Næringspolitikk Private bedrifter Revisjon RURAL/FOLKELIG URBAN/ELITISTISK Styrearbeid Kommunale bedrifter KS Bedrift Komplekse problemstillinger Små og mellomstore bedrifter Arbeidsrett Juridiske tjenester Ledelse Antikorrupsjon Hovedavtalen og hovedtariffavtalen Markedsforståelse Miljøvern Lønnsforhandlinger og lønnspolitikk Vår bransje teknisk sett Nyhetsovervåkning Eierskap NHO Etiske spørsmål Kompetanseutvikling Vårt marked Oppe til høyre kan vi se innovasjon, produktivitet, private bedrifter og kreativitet. Nede kan vi se kompetanse, det å løse komplekse problemstillinger, juridiske vinklinger og krisehåndtering. Oppe til venstre er preget av innovasjon og konkurranse – vi kan tenke oss av motsatsen nede vil venstre er saksbehandleren – den grunndige med ”fotformsko” og stappfull av kompetanse. KS: Tung kompetanse. Evnen til å løse kompliserte utfordringer. NHO: markedsorienterte, kompetente HSH: Innovative og nytenkende (”rebellen i klassen”) Krisehåndtering Oversiktlig/trygg KONSERVERE Makt/lobby

15 Egenskaper Tjenestetilbud Innovativ/risiko kommunikasjon og opplæring
UTVIKLE HSH Egenskaper kommunikasjon og opplæring Oppsøker hvert medlem Er serviceorientert De har gode løsninger på problemer som oppstår RURAL/FOLKELIG Har et godt skreddersydd kurs og konferanseopplegg URBAN/ELITISTISK Er enkle å forholde seg til på mail KS Bedrift Har jeg personlige møter med Har nyttige publikasjoner, veiledning og håndbøker Er enkelt å få tak i rett person Har gode nyhetsbrev Er enkle å forholde seg til på telefon Har gode hjemmesider Har et godt standardisert kurs og konferanseopplegg NHO Gir god personlig oppfølging KS: Åpen kommunikasjon, enkel å forstå, flat og oversiktlig organisasjon NHO: Personlig HSH: Proaktiv Oversiktlig/trygg KONSERVERE Makt/lobby

16 Leverer alltid som avtalt Har fagforeningsbakgrunn
Tjenestetilbud Innovativ/risiko UTVIKLE HSH Selgere Type Ansatte/ Personlighet Visjonære Leverer alltid som avtalt Er konstruktive Grundige Har integritet Kundeorienterte Har fagforeningsbakgrunn Urbane Snakker vårt språk RURAL/FOLKELIG Løsningsorienterte Har ledererfaring Erfarne Jordnære URBAN/ELITISTISK Lette å like Byråkrater Moderne KS Bedrift Hyggelige Er ærlige Omsorgsfulle Ukompliserte Kan uttrykke seg Aktive Har tydelige meninger NHO Er engasjerte Er de flinkeste Oppe i kartet finner vi det visjonære. Nede i kartet finner vi det jordnære – ærlig, ukomomplisert og engasjert. Ute til høyre ser vi det urbane og kompetente. Dette er motsatsen til den mer kundeorienterte og hyggelige. Det kan da tyde på en litt ”ikke forstyrr”-kultur ut mot høyre – i Oslo har vi ikke tid til hva som helst. KS: Språk som medlemmene forstår, ærlig og ukompliserte NHO: Flinke og tydlige HSH: Selgende og Innovative Oversiktlig/trygg KONSERVERE Makt/lobby

17 Fordeler Tjenestetilbud Innovativ/risiko Oversiktlig/trygg Makt/lobby
UTVIKLE HSH Fordeler Vi styrker vår konkurranseevne Det sikrer god balanse mellom samfunnsansvar og lønnsomhet Jeg kan identifisere meg med det de står for Jeg blir hørt Jeg kan få alt på ett sted Leverer tjenester som samfunnet trenger Det bli bedre å følge opp sine arbeidsgiverforpliktelser RURAL/FOLKELIG Gir medlemmene bedre omdømme URBAN/ELITISTISK KS Bedrift Jeg får en kompetent støttespiller Jeg får god hjelp Jeg sparer tid Jeg kan alltid få tak i dem Vi blir oppdaterte Jeg forstår det jeg blir tilbudt Jeg kan møte likesinnede NHO Min hverdag blir enklere Det er et sikkert valg Det gir mye for pengene Fordelene nede er kompetanse, god hjelp, flinke og trygge – noe som gir ”valuta for pengene” Fordelene opp er konkurranseevne, innovatet og god balanse mellom samfunnsansvar og lønnsomhet. Oppe : lønnsomheten driver utviklingen Nede: Saken, innholdet og den faglige stolthet driver utviklingen. KS: Riktig kompetanse, en treffende agenda og engasjerte medarbeidere NHO: Gjennkjennede og lønnsomt å være medlem HSH: Gode på ”business” Oversiktlig/trygg KONSERVERE Makt/lobby

18 Følelser Tjenestetilbud Innovativ/risiko Oversiktlig/trygg Makt/lobby
UTVIKLE HSH Følelser Utviklet RURAL/FOLKELIG Ansvarlig URBAN/ELITISTISK Verdsatt KS Bedrift Tatt på alvor Fornuftig Trygg Forstått Komfortabel Inspirert NHO Nede til venstre kan vi se de som løser hverdagsproblemer og som vi er trygge på. Oppe til høyre er utfordreren – de som tøyer grensene – mens nede til venstre har vi de flinke, stabile som blir forstått. KS: Tryggesen NHO: Flinkesen HSH: Utfordreren Oversiktlig/trygg KONSERVERE Makt/lobby

19 Tjenestetilbud Innovativ/risiko Oversiktlig/trygg Makt/lobby
UTVIKLE HSH RURAL/FOLKELIG URBAN/ELITISTISK KS Bedrift Med disse bildene har vi forsøkt å få frem essensen i hvordan medlemmene ser på aktørene. Vi har også forsøkt å eksemplifisere hvordan ulike medlemsbedrifter kan kjenne seg hjemme. Hafslund kjenner seg igjen i og identifiserer seg med det elitistiske og urbane. Innherad Renovasjon identifiserer seg langt mer med det jordnære (rurale) – KS Bedrift. NHO Oversiktlig/trygg KONSERVERE Makt/lobby

20 ID-regnskap forklaring

21 ID – regnskap FORKLARING
ID-regnskapet består av en Identitet – hvem man er og Omdømme – hvordan man oppleves. Identiteten har en faktaside (rasjonell) og en personlighetsside (emosjonell). Omdømmet har en fordel/ulempeside (rasjonell) og en følelsesside (emosjonell) Dersom man har en sterk Identitet og denne omdannes/kommuniseres til et sterkt omdømme, får man sterk relasjon/merkevare. Fordeler/Ulemper Fakta IDENTITET Relasjon OMDØMME Personlighet Følelser Skriv på relativ viktighet

22 ID-Relasjonsstyrke™ Bygger på Claes Fornells modell for relasjonsscore/kundetilfredshet som kan sammenlignes med Norsk Kundebarometer Nivåer: <60: Misfornøyd 60-70: Likegyldig, verken fornøyd eller misfornøyd Vi bruker en 5 punkts skala i våre spørsmål, svarer snittet av respondentene 3 på alle spørsmålene gir dette en relasjonsscore på 50, tilsvarende vil 4 i snitt gi 75 og svarer alle 5 som er topp gir det en score på 100, men det er selvfølgelig svært urealistisk. Relasjonsscoren vi har funnet i denne undersøkelsen varierer fra svært misfornøyd til svært fornøyd. >70: Fornøyd (>80: Svært fornøyd)

23 ID – regnskap FORKLARING
Faktiske egenskaper Fordeler og ulemper ID skaper Personlighet Følelser ID skaper I denne firkanten står egenskapene medlemsorganisasjonene kjennetegnes ved. Det er på de konkrete egenskaper hvordan man er å forholde seg til, hvilken tilgang man får til nettverk og strategisk makt, hvilken kompetanse man besitter, hvordan man er på opplæring osv. I denne firkanten ser vi hvilke fordeler medlemmet opplever ved den enkelte organisasjon. IDENTITET OMDØMME I denne firkanten ser vi hvem medlemmer tror jobber i den enkelte organisasjon, dvs hvem man kan identifisere seg med. De som faktisk jobber der påvirker dette, men også merkenavn, kommunikasjonsform og mediehåndtering vil påvirke dette. Her ser vi hvilke følelsesstemning medlemmet kommer i etter å ha blitt eksponert for medlemsorganisasjonen.

24 ID – regnskap - forklaring
Her se vi faktorene i rangert (etter relativ viktighet, dvs. 100 er viktigst) rekkefølge. Negativt fortegn betyr at det svekker relasjonen til leser/bruker Faktiske egenskaper Fordeler og ulemper ID skaper Personlighet Følelser ID skaper 81 Enkle å forholde seg til 78 Tilgang til strategisk makt 73 Avtaler og jus 61 God virtuell og personlig opplæring 58 Tilgang til operativ makt 55 Eierskap og overvåkning 100 Den beste hjelpen 96 Gjør meg effektiv 46 Value for money 45 Gir oss gjennomslag 42 Tilbud som passer meg IDENTITET OMDØMME 87 Problemløsere 77 Oppriktig interessert 54 Pålitelige selgere -43 Byråkratiske -34 Oslo 73 Forstått 70 Smart 43 Inspirert Tall fra 0 – 100, relativ påvirkning på relasjon. Negativt fortegn betyr negativ påvirkning.

25 ID – regnskap - forklaring
Bak hver faktor står flere enkelt-attributter. Faktoranalyse gjøres for å redusere antallet forklaringsvariable fra over hundre til noen få. Vi ser at mange attributter sier omtrent det samme og disse danner dermed en faktor. Er enkle å forholde seg til på telefon Er enkelt å få tak i rett person Er enkle å forholde seg til på mail Gir god personlig oppfølging Er serviceorientert Faktiske egenskaper Fordeler og ulemper ID skaper Personlighet Følelser ID skaper 81 Enkle å forholde seg til 78 Tilgang til strategisk makt 73 Avtaler og jus 61 God virtuell og personlig opplæring 58 Tilgang til operativ makt 55 Eierskap og overvåkning 100 Den beste hjelpen 96 Gjør meg effektiv 46 Value for money 45 Gir oss gjennomslag 42 Tilbud som passer meg IDENTITET OMDØMME 87 Problemløsere 77 Oppriktig interessert 54 Pålitelige selgere -43 Byråkratiske -34 Oslo 73 Forstått 70 Smart 43 Inspirert Tall fra 0 – 100, relativ påvirkning på relasjon. Negativt fortegn betyr negativ påvirkning.

26 ID-regnskap – aktørene KS Bedrift, NHO og HSH

27 Faktorers forklaring i enkeltattributter - egenskaper
Er enkle å forholde seg til på telefon Er enkelt å få tak i rett person Er enkle å forholde seg til på mail Gir god personlig oppfølging Er serviceorientert Gir tilgang på beslutningstagere høyt i det nasjonalpolitiske systemet Gir tilgang på beslutningstagere inn mot EU/EØS Hovedavtalen og hovedtariffavtalen Lønnsforhandlinger og lønnspolitikk Kommunale bedrifter Arbeidsrett Juridiske tjenester 81 Enkle å forholde seg til 78 Tilgang til strategisk makt 73 Avtaler og jus 61 God virtuell og personlig opplæring 58 Tilgang til operativ makt 55 Eierskap og overvåkning Har gode hjemmesider Har et godt skreddersydd kurs og konferanseopplegg Har et godt standardisert kurs og konferanseopplegg De har gode løsninger på problemer som oppstår Har nyttige publikasjoner, veiledning og håndbøker Gir tilgang på personer i regjeringen Har aktive lobbyister Gir tilgang på beslutningstagere høyt i det lokalpolitiske systemet Har moderne avtaler Har stor forhandlingskraft Har gunstige priser på eksperter Har sterke allianser Bak hver faktor står som tidligere forklart enkelt-forhold (attributter). Over ser vi hvilke som bygger hver egenskaps-faktor. Eierskap Nyhetsovervåkning

28 Faktorers forklaring i enkeltattributter – type ansatte
Er konstruktive Har ledererfaring Løsningsorienterte Har integritet Grundige Kundeorienterte Aktive Er engasjerte Hyggelige 87 Problemløsere 77 Oppriktig interessert 54 Pålitelige Pålitelige selgere -43 Byråkratiske -34 Oslo Leverer alltid som avtalt Pålitelige selgere Byråkrater Har fagforeningsbakgrunn fotnote med relativ viktighet Moderne Urbane Kan uttrykke seg Har tydelige meninger

29 Faktorers forklaring i enkeltattributter – fordeler
Jeg får en kompetent støttespiller Jeg får god hjelp Det bli bedre å følge opp sine arbeidsgiverforpliktelser Jeg kan alltid få tak i dem Min hverdag blir enklere Jeg sparer tid 100 Den beste hjelpen 96 Gjør meg effektiv 46 Value for money 45 Gir oss gjennomslag 42 Tilbud som passer meg Det gir mye for pengene Får gjennomslag for våre synspunkter Vi styrker vår konkurranseevne fotnote med relativ viktighet Jeg forstår det jeg blir tilbudt Jeg kan identifisere meg med det de står for Jeg kan møte likesinnede Leverer tjenester som samfunnet trenger

30 Faktorers forklaring i enkeltattributter – følelser
Forstått Tatt på alvor 73 Forstått 70 Smart 43 Inspirert Fornuftig Ansvarlig Trygg Komfortabel Inspirert Utviklet fotnote med relativ viktighet

31 ?? ID – budsjett – den ideelle medlemsorganisasjon IDENTITET OMDØMME
Relativ viktighet Faktiske egenskaper Fordeler og ulemper ID skaper Personlighet Følelser ID skaper 81 Enkle å forholde seg til 78 Tilgang til strategisk makt 73 Avtaler og jus 61 God virtuell og personlig opplæring 58 Tilgang til operativ makt 55 Eierskap og overvåkning 100 Den beste hjelpen 96 Gjør meg effektiv 46 Value for money 45 Gir oss gjennomslag 42 Tilbud som passer meg ?? IDENTITET OMDØMME 87 Problemløsere 77 Oppriktig interessert 54 Pålitelige selgere -43 Byråkratiske -34 Oslo 73 Forstått 70 Smart 43 Inspirert Tall fra 0 – 100, relativ påvirkning på relasjon. Negativt fortegn betyr negativ påvirkning.

32 61 ID – regnskap – KS Bedrift IDENTITET OMDØMME Indeks og (rang)
Faktiske egenskaper Fordeler og ulemper ID skaper Personlighet Følelser ID skaper 123 (1) Enkle å forholde seg til 97 (2) Tilgang til strategisk makt 157 (1) Avtaler og jus (vinner suverent) 112 (1) God virtuell og personlig opplæring 66 (2) Tilgang til operativ makt (langt bak NHO) 66 (2) Eierskap og overvåkning 156 (1) Den beste hjelpen 92 (2) Gjør meg effektiv 76 (3) Value for money (langt bak NHO) 98 (2) Gir oss gjennomslag 107 (1) Tilbud som passer meg 61 IDENTITET OMDØMME 139 (1) Problemløsere 130 (1) Oppriktig interessert 69 (3) Pålitelige selgere (langt bak HSH) 107 (2) Byråkratiske 72 (3) Oslo 126 (1) Forstått (vinner klart) 145 (1) Smart (vinner klart) 81 (3) Inspirert KS Bedrift scorer høyere på det som er viktig. Men siden forventningene er høyere, gir ikke det seg utslag i sterkere relasjon. Enten ønsker de å uttrykke noe fordi de vet at KS Bedrift står bak. Eller så skyldes det at vi har spurt om kjerneområdet til KS Bedrift, ikke NHO eller HSH. Forventningene til de 2 sistnevnte er dermed annerledes. Undersøkelsen avdekker uansett hvordan de to konkurrentene lykkes på KS Bedrifts hjemmebane. EGENSKAPER: KS Bedrift har de sterkeste allianser, men alliansene svekkes av svakere lobbyister, tilgang på mennesker i regjeringen og det faktum at de toneangivende medlemmene er andre steder. KS Bedrifts kjerne er de små og mellomstore bedrifter. Her gir man de beste råd om styrearbeid og jus, spesielt hoved- og tariffavtale. Man mangler kunnskap om det som skal gjøre en bedrift mer konkurransedyktig – dette er innovasjon, forhold om lønnsomhet og markedsføring/-forståelse. Også på mer komplekse problemstillinger oppsøker man andre som partnere. KS Bedrift er en drøm å forholde seg til – kurs, tilgjengelighet på telefon, mail, publikasjoner og nyhetsbrev har en tone som uttrykker servicevilje og tilgjengelighet. Her er KS Bedrift overlegne. KS er en medlemsstyrt organisasjon og tar selv samfunnsansvar på alvor. KS Bedrift er en stor hjelp i hverdagen. Til de mer strategiske og kompliserte oppgaver vil man kunne oppsøke andre miljøer. PERSONLIGHET: Medlemmene i KS Bedrift opplever at de ansatte er både løsningsorienterte og grundige. Sammen med en hyggelig fremtoning, gjør det at man opplever at de er oppriktig interessert i medlemmet. De er ukompliserte i sin kommunikasjonsform og har ledererfaring som støtter rådene. Man ser på de ansatte som mindre moderne og urbane og dermed også mindre kompetente enn de hos HSH og NHO. De oppleves heller ikke som særlig selgende. Dette er ikke nødvendigvis negativt. Medlemmene søker nemlig ikke ”Oslo” og de litt elitistiske menneskene i NHO. Og selgerne fra HSH har de heller ikke nødvendigvis tillit til. FORDELER: Hos KS Bedrift får du ganske enkelt den beste hjelpen. Her får du en tilstrekkelig kompetent støttespiller og man blir oppdatert slik at man kan ivareta sine arbeidsgiverforpliktelser – det som kommer er også enkelt å forstå. Og ikke minst – man får tak i hjelp når man trenger det. Kontingenten oppleves som dyr (taktisk?) – det gir en svakere opplevelse av value for money. FØLELSER: Jeg som medlem føler meg alltid tatt på alvor – det er både trygt og fornuftig. Jeg føler meg ikke i samme grad utviklet eller inspirert og her ligger kanskje hovedutfordringen?

33 61 ID – regnskap for KS Bedrift – områder man vinner og taper
Positive fakta Negative fakta Fordeler for leseren Ulemper for leseren Kunnskap om avtaler (hoved- og tariff), kommunale bedrifter, arb. rett og styrearbeid Sikrer lønns og arb. vilkår. Enkle å forholde seg til Gode nyhetsbrev og publikasjoner Innovasjon Lønnsomhet Store og private bedrifter Komplekse problemstillinger Marked Miljøvern Proaktiv Kompetent støttespiller Blir oppdatert Kan følge opp arb.giver forpliktelse Mye for pengene Gjennomslag for synspunkter Styrker konkurranseevne 61 IDENTITET OMDØMME + - + Hva slags type mennesker Hva slags type mennesker - Får meg til å føle meg.... Løsningsorienterte Hyggelige Grundige Kundeorienterte Flinke Urbane Pålitelige selgere Tatt på alvor Ansvarlig Fornuftig Trygg Forstått Inspirert Utviklet Foilen viser hvilke enkeltattributter KS Bedrift vinner og taper. Ved å studere dette, kan vi få et tydelig bilde av identiteten og omdømme.

34 59 ID – regnskap – HSH IDENTITET OMDØMME Indeks og (rang)
Faktiske egenskaper Fordeler og ulemper ID skaper Personlighet Følelser ID skaper 64 (3) Enkle å forholde seg til 124 (1) Tilgang til strategisk makt 0 (3) Avtaler og jus 89 (2) God virtuell og personlig opplæring 64 (3) Tilgang til operativ makt 53 (3) Eierskap og overvåkning 38 (3) Den beste hjelpen 84 (3) Gjør meg effektiv 108 (2) Value for money 184 (1) Gir oss gjennomslag 70 (3) Tilbud som passer meg 59 IDENTITET OMDØMME 91 (2) Problemløsere 47 (3) Oppriktig interessert 182 (1) Pålitelige selgere 112 (1) Byråkratiske 108 (2) Oslo 66 (3) Forstått 40 (3) Smart 113 (2) Inspirert HSH brukes i andre situasjoner enn KS Bedrift – dette er hvordan HSH fungerer på KS Bedrifts hjemmebane. HSH Skiller seg vesentlig ut fra KS bedrift og NHO på type ansatte og profil. Det kan se ut som om de visjonære litt forover lente selgerne tiltrekkes av miljøet i HSH, og at HSH har klart å videreformidle dette til sine medlemmer. De score nødvendigvis ikke så høyt på de kjerneområdene vi har spurt om – men der de scorer høyt oppfatter medlemmene som viktig. EGENSKAPER: Produktivitet, lønnsomhet og innovasjon er stikkord som medlemmene forbinder med HSH. De er flinke i grensesnittet med store tunge konkurranseutsatte private bedrifter og etableringer. HSH sine ansatte- og kommunikasjonsform gir dem tillit og anerkjennelse som den innovative aktøren. Medlemmene yter ikke den samme tillit når det gjelder å forhandle frem lønn, lønnspolitikk eller juridiske tjenester. Med HSH portefølje oppfatter medlemmene dem som politisk innflytelsesrike med gjennomslag på de viktige sakene. PERSONLIGHET: Medlemmene vurdere HSH som kompliserte litt umodne og til tider litt ute av kurs sett i forhold til hva medlemmene forventer. Tydelighet rundt organisasjonens reelle fagkompetanse kan bli overdøvet av den noe mer innovative og velutviklede salgskulturen. Tross dette så kan personligheten hente seg inn ved et urbant ”Oslo” miljø som mange medlemmer setter pris på og som de gjenkjenner seg med. FORDELER: HSH er drevet av store selskaper rundt maktsenterne med Innovasjon resultater og handling som fremtredende faktorer. Medlemmene mener de får den nødvendige tilgangen på strategisk makt, bidrag til å styrke egen konkurranseevne og de kan identifisere seg med den fremtoning organisasjonen har. HSH leverer. FØLELSER: Fornuftig, trygg og komfortabel er ikke den følelsen medlemmene har av HSHM. Men de leverer. Dette henger sammen med det å bli sett, verdsatt og inspirert. HSH klarer på en måte å ha fokus på emosjonelle og entusiastiske. Dette kan ha sammenheng med forventinger og organisasjonens evner til å innovativt verdsette seg selv.

35 59 ID – regnskap for HSH– områder man vinner og taper IDENTITET
Positive fakta Negative fakta Fordeler for leseren Ulemper for leseren Oppsøker hvert medlem Har mange medlemmer som oss Store bedrifter Konkurranseutsatte bedrifter Selskapsetablering Produktivitet og lønnsomhet Næringspolitikk Private bedrifter Innkjøp og anskaffelser Innovasjon Arbeidsrett Små og mellomstore bedrifter Kompetanseutvikling Kommunale bedrifter Vår bransje teknisk sett Hovedavtalen og hovedtariffavtalen Har nyttige publikasjoner, veiledning og håndbøker Har gode hjemmesider Har et godt standardisert kurs og konferanseopplegg Tar selv samfunnsansvar på alvor Det sikrer god balanse mellom samfunnsansvar og lønnsomhet Får gjennomslag for våre synspunkter Vi styrker vår konkurranseevne Leverer tjenester som samfunnet trenger Jeg får god hjelp Jeg kan alltid få tak i dem Det gir mye for pengene Det er et sikkert valg 59 IDENTITET OMDØMME + - + Hva slags type mennesker Hva slags type mennesker - Får meg til å føle meg.... Leverer alltid som avtalt Jordnære Pålitelige selgere Snakker vårt språk Urbane Lette å like Hyggelige Ukompliserte Er engasjerte Aktive Utviklet Verdsatt Komfortabel Tatt på alvor

36 60 ID – regnskap – NHO IDENTITET OMDØMME Indeks og (rang)
Faktiske egenskaper Fordeler og ulemper ID skaper Personlighet Følelser ID skaper 80 (2) Enkle å forholde seg til 96 (3) Tilgang til strategisk makt 62 (2) Avtaler og jus 88 (3) God virtuell og personlig opplæring 159 (1) Tilgang til operativ makt 162 (1) Eierskap og overvåkning 43 (2) Den beste hjelpen 117 (1) Gjør meg effektiv 131 (1) Value for money 75 (3) Gir oss gjennomslag 100 (2) Tilbud som passer meg 60 IDENTITET OMDØMME 50 (3) Problemløsere 77 (2) Oppriktig interessert 115 (2) Pålitelige selgere 86 (3) Byråkratiske 136 (1) Oslo 76 (2) Forstått 58 (2) Smart 121 (1) Inspirert NHO: Det trygge valget. Krisehåndtering, korrupsjon og forståelse for de komplekse problemstillinger. Organisasjonen hvor man er stolt av å bli sett – hvor man kan utvikle relasjoner med likesinnede i maktens sentrum. Markedsorienterte avtaler som gir mye for penga. EGENSKAPER: Toneangivende – er der det skjer med tilgang til maktens korridorer hvor medlemmene oppfater de som flinke til å påvirke operative makten. NHO er ærlige, engasjerte og kan uttrykke seg. NHO tar standpunkt med tydelige meninger og de er ”flinkesen”. Derimot kan organisasjonen bære preg av litt ”gubbete” holdninger til nyvinning, innovativ tenkning og fornyelse av kompetanse. PERSONLIGHET: Medlemmene oppfatter NHO som litt arrogante hvor kundeorientering og det å møte medlemmene på deres premisser kan være et stort potensial. En forventing fra medlemmene kan være en litt mer spenstig, visjonær holdning hvor innlevelse og den faktiske problemstillingen blir tatt på alvor. Dette i kombinasjon med at det er flinke ”folk” gjør NHO til et spennende maktsentrum med litt uklar profil. FORDELER: Ærlige, tydelige hardt arbeidende organisasjon som har tilgang til beslutningstagere høyt oppe i det nasjonal politiske system – noe som gir stor handlekraft og sterke allianser. Gode problemløsere, sterke forhandlere og strategiske lobbister i kombinasjon med at de vet hva medlemmene har behov for gjør at NHO gir en god følelse når kontingenten skal betales. FØLELSER: Som medlem føler jeg med både forstått og inspirert, men organisasjonen gir meg også en følelse av en fraværende distansert og noe upersonlig fremtoning. En følelse at de snakker litt ”over” mine begreper. Men så kan jo disse ”gutta” ordlegge seg også…

37 60 ID – regnskap for NHO – områder man vinner og taper IDENTITET
Positive fakta Negative fakta Fordeler for leseren Ulemper for leseren Har aktive lobbyister Har stor forhandlingskraft Gir tilgang på beslutningstagere høyt Ledelse Eierskap Moderne avtaler Lønnsforhandlinger og lønnspolitikk Nyhetsovervåkning Etiske spørsmål Miljøvern Krisehåndtering Juridiske tjenester Kompetanseutvikling De har gode løsninger på problemer som oppstår Har et godt skreddersydd kurs og konferanseopplegg Er serviceorientert Min hverdag blir enklere Jeg kan møte likesinnede Jeg sparer tid Det er et sikkert valg Det gir mye for pengene Jeg kan få alt på ett sted Vi styrker vår konkurranseevne Det bli bedre å følge opp sine arbeidsgiverforpliktelser 60 IDENTITET OMDØMME + - + Hva slags type mennesker Hva slags type mennesker - Får meg til å føle meg.... Har tydelige meninger Strategisk Er uavhengige Er ærlige Kan uttrykke seg Er engasjerte Omsorgsfulle Aktive Er de flinkeste Er konstruktive Visjonære Kundeorienterte Forstått Inspirert Ansvarlig

38 Implementering av resultater - omdømmeprosess

39 ID Capitals og AFFs erfaring:
70% av all implementering av omdømme mislykkes. KS Bedrift ønsker en prosess i 2009 som sikrer at medlemmenes innspill får konkrete konsekvenser. Styret, Bransjeutvalg og

40 1. IKKE NOK MOBILISERING 2. USIKKER PÅ HVORDAN ELLER HVOR FRISTENDE FREMTIDEN ER 3. IKKE VILLIGE TIL Å GJØRE VALGET 4. HVERDAGS-SPREKK ”Integritet hver uke. Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag”

41 Alle må bidra KS Bedrift sentralt Avdelinger Leder Medarbeidere

42 4 1 HVERDAG MOBILISERING VALG TRO 3 2


Laste ned ppt "KS Bedrift Eirik Gundersen og Espen Søntvedt, ID Capital"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google