Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Øve til prøve Av Oskar Dønnum.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Øve til prøve Av Oskar Dønnum."— Utskrift av presentasjonen:

1 Øve til prøve Av Oskar Dønnum

2 Jorda

3 I begynnelsen var jorda en ildkule
4,5milioner år siden, lysende ildkule. Størknet Tyngste stoffer dannet kjernen Tynneste ble igjen på utsiden Mellomtunge dannet mantelen O2, CO2, Nitrogen ++ dannet astmofæren

4 Jorda blir også kalt den blå planeten
70% vann Ser ut som en blå kule fra verdensrommet

5 Jordskorpa under havet er forskjellig fra jordskorpa på land
Kontinentalskorpa og havskorpe Kontinental er tykkest (over vann) Havskorpe er tynnest (under vann) Den er tynnest langt uti havet og tykkest under fjellskjeder.

6 Temp. i jordskorpa øker Lenger ned jo varmere blir det
20-30 grader pr. 1 km Dette kalles jordvarme. Varme hus

7 Mantelen er fast, men formbar
2900km tykk. grader. Er fast men, kan formes Noen cm pr. år

8 Stein over 1000grader er ikke alltid smeltet
Trykket er høyt Smeltepunkt er avhengi av temp og trykk. Noen få lommer med stein nær jordskorpa

9 Kjernen består av et fast og et flytende lag
Lag til sammen 3500 km. Ytre kjerne er flytende mens indre er fast.

10 Jordskorpe

11 Ideen om at kontinentene en gang hang sammen, er gammel
1500-tallet oversikt over jorda Verdenskartet ble laget Ingen god forklaring Kontinentet fløt på plater

12 Jordskorpeplatene har tre bevegelser
Vulkaner og jordskjelv er i nær heten av to plater. 2mm-15cm vært år. Vanlig 5 cm Stein fra mantelen presser seg oppover, dannes det vulkaner.

13 Den urolige jordskorpa

14 Der to jordskorpeplater beveger seg fra hverandre blir en ny jordskorpe til
Kan stige opp til overflaten og lage ny jordskorpe. Grensen mellom to plater som beveger seg fra hverandre kalles midthavsrygg Det finnes andre liv under vann der rundt midthavsryggene

15 Der to jordskorpeplater kolliderer, dannes fjell
Selv om det skjer langsomt kan det være dramatiske endringer. I Norge er fjellene laget for flere år siden det var da Grønlands plater kolliderte med Norge.

16 I California venter de på det store skjelvet
Lang sprekk i nordvestlig retning, den ligger på to plater. Flytter seg 5cm året det har det gjort i 29 millioner år siden.

17 Verdenskartet forandrer seg

18 Det ser vanskelig å si hvordan verdenskartet ser ut i framtiden
Sju plater Grensene mellom dem er. I framtiden kan platene bli sprekket opp i flere små.

19 Strømminger i mantelen beveger jordskorpeplatene
Bevegelser i platen er mantelen som beveger seg Det skjer når stoffene varmes opp eller kjøles ned.

20 Jordas byggesteiner

21 Mineraler er naturlige, rene stoffer i fast form
Bygd opp av ulike atomer Uansett hvor mange biter du brekker dett opp i så vil det være det samme mineralet

22 De fleste mineraler er bygd opp av åtte ulike atomer
De finnes 92 ulike atomer Jordskorpa består av 99% mineralene Altså åtte ulike atomer.

23 Mineralene har ulike egenskaper
Ikke alltid like lett å skille mineralene fra hverandre. Ett sett med egenskaper som hjelper oss med å skille dem. Fargen, hardheten er noen egenskaper som kan testes/som vi ser.

24 Gråstein finnes ikke

25 Bergarter er en blanding av mineraler
Det er sjeldent og finne rene mineraler ute men, du kan finne blandede mineraler det kalles for bergarter. 25 vanligste mineralene lager over 200 forskjellige bergarter. 3-4 i hver bergart.

26 Bergarter blir til på tre måter
Vulkansk, sedimenter og omdannet er de tre gruppene bergarter deles inn i. De har vært gjennom forskjellige prosesser.

27 Vulkansk Smeltet stein fra jordas indre og blir til fast stein er vulkanske bergarter

28 Sedimentere Grus, sand og leire som samles opp i elver kittes sammen og blir til sedimentere bergarter Fossiler er sedimentere bergarter

29 Omdannet Utsatt for høyt trykk, varme eller begge deler blir etter vært omdannete bergarter. Omdannede bergarter må være flere millioner av år gamle fordi de må ha vært en bergart før den kan bli omdannet.

30 Jordas hemmeligheter

31 Jordskjelv bølger kan fortelle oss om jordas indre
Dypeste mennesker har klart å borre er 15km. For å finne ut ting om jordas indre bruker mange forskere å studere svingninger og bølger fra jordskjelv. Seismograf kan registrere disse bølgene. Etter mange nok undersøkelser finner forskerne ut ting om jordas indre.

32 Bergartbiter i lava og meteoritter kan fortelle om jordas indre.
I størknet lava finner man biter fra den nederste jordskorpa disse kalles for xenolitter. Da kan forskere finne ut ting om den nedre jordskorpa. Geologene tror at meteorittene er satt sammen likt som jorda. Meteorittene er bygd opp av jern og nikkel. Det finnes også lenger nede i jordskorpa.

33 Selv om geologer har studert jorda i mange hundre år, er det mye som er usikkert
Studert hvordan den har blitt til , hvordan den utvikler seg og hvordan den er bygd opp. Mange teorier etter å ha studert fossiler, mineraler og bergarter.

34 Ut på tur

35 Velg en geotop Dette er et område utenfor skolen, hjemmet ditt der du gjør geologiske studier Det bør være lett å komme dit så du kan besøke den flere ganger.

36 Et geologisk kart kan fortelle deg om hvilke bergarter du kan finne.
Forbrede deg godt Ha med et geologisk kart fordi det kan være vanskelig og vite hvilken bergart du har funnet men, på kartet er det forskjellige farger som kan hjelpe deg med å finne ut hvilken gruppe bergarten hører til.

37 Sjekk en steinhåndbok hvordan en bergart ser ut
Når du har funnet ut hvilke bergarter som finnes i ditt område kan du sjekke hvordan den ser ut, der kan du også lese mer om hvordan den ser ut. Du kan lese om det er en vulkansk, sedimenter eller omdannet bergart

38 Det er lurt å studere berggrunnene tidelig om våren
Berggrunnskart viser bare oversikten til fast fjell. Så før du skal lete etter en bergart kan det være lurt å se på kartet først. Det kan være lurt å lette etter bergartene stikker opp fra bakken, på en høyde eller kanskje du til og med må grave litt Gjør det tidelig om våren før plantene har begynt å spire.

39 Utstyr som kan være lurt å ha med seg når du skal studer en geotop
I sekken gammel avis, tung hammer, en slager og verne briller, meisel, fortynnet saltsyre, kniv, magnet, geologisk kart, små papir lapper, steinhåndbok, blyant og en notis bok du må ikke ha med alle tingene men, de kan være lurt.

40 Alfred Wegener

41 Wegener forslo at kontinentene en gang hang sammen
Alfred Wegener presenterte i 1912 sin teori om at kontinentene hang sammen Han kom over en artikkel der det sto at det var funnet fossiler av samme dyr på både Afrika og Sør-Amerika. Han kalte kontinentet for Pangea det var da alle kontinentene var et.

42 Wegener hadde flere bevis for teorien sin
Kyst linjen i Afrika og Sør-Amerika passet sammen. Kontinentalsokkelen passet sammen som et puslespill Det er også flere bevis

43 Få trodde på Wegeners teori
For 100år siden trodde de fleste på at det så ut som nå. Dessuten var de kritiske til om det fantes slike krefter som kunne drive de store kontinentene Men en ekspedisjon på Grønland viste at Grønland hadde flyttet på seg 36 m på et år. Men senere fant de ut at teorien var feil så i 1930 var han på ny på Grønland for å finne bevis men han døde av kulden under forsøket.

44 Geologifaget blir til

45 Marie Tharp børstet støv av Wegeners teori
Det var når Marie Tharp i 1955 målte havbunnens topografi at Wegeners teori ble aktuell igjen Etter vært som hun fikk flere målinger som viste disse dalene ble hun mer og mer overbevist om at det hun så var en riftdal. Hun viste funnene sine til sjefen sin men, han trodde ikke noe på henne. Hun oppdagede at jordskjelvene var i nerheten av hennes riftdal. Heezen tok all æren for arbeidet men, i 1999 fik Maria Tharp ærespris for sin forskning.

46 Først i 1965 ble ideen om Wegner akseptert
Noen fortsatt usikre Først i 1965 at en artikkel om kontinent bevegelse ble mottatt positivt. Geofysikeren Wilson presenterte en ny Versjon av Wegener teorien I 1966 ble forskere som forsket på hav bunnen kalt inn til et møte der de la fram sine resultater.

47 Endelig fikk geologene en teori som smalet faget
Platektonikkteorien ble en revolusjon innenfor geologifaget. Forklarer mange forskjellige geologiske prosesser samtidig

48 Kilder Naturfagsboka: Eureka 8

49 Av Oskar Dønnum


Laste ned ppt "Øve til prøve Av Oskar Dønnum."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google