Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Johannes Kolnes Spesialrådgiver, Helse Bergen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Johannes Kolnes Spesialrådgiver, Helse Bergen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Johannes Kolnes Spesialrådgiver, Helse Bergen
IKT som støtte for bruk av kunnskapsbasert medisin og standardiserte forløp. Johannes Kolnes Spesialrådgiver, Helse Bergen

2 Kommunikasjon mellom Helsefag og IKTfag er ikke lett….
Windows XP Flora Windows XP LINUX MS-SQL Jordsmonn UNIX SYBASE ORACLE MS-SQL Grunnfjell

3 IKT skal være innovativt
Inneholde løsninger på Kjente behov Skjulte behov Skjulte potensialer

4 Erkjennelse av kjente behov

5 Hvilke behov har brukerne av/i helsevesenet?
Fra pasientens synspunkt Forutsigbart Korrekt Rett tidig Fra fagfolkenes ståsted Skreddersydd grensesnitt mot IKT og MTU Beslutningsstøtte Mulighet for kontinuerlig kvalitetssikring og kontroll Forskningspotensiale

6 Hvordan få det beste ut av HUS?
Prehospitale tjenester D2 Mottaksklinikken Hotell D2 Spesialavdelinger: Sykehjem D3

7 Pasientflyt T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 TID Rtg Orbit Dips Dips Lab Dips
Portør-tjeneste Diagnostikk (rtg/lab/mm) Akutt sykdom/ skade Primærvurdering lege/legevakt Primærvurd. ambulanse Primærvurdering akuttmottak Diagn./ beh fagenhet Videre forløp Melding AMK Epikrise Kirurgi/prosedyrer T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 TID Rtg Orbit Luftambulanse AMK-data Akuttdatabase Lege-vakt Dips Dips Lab Dips Ambulanse-data Primærlege Folkeregister PortørCOM Kvalitetsregister TH mars 2010

8 Hvorfor har vi kommet i en slik situasjon?
Skreddersydde løsninger for den enkelte profesjonens arbeidssituasjon Ingen felles strukturelle krav Ingen integrasjonskrav Meldingene mellom aktørene I akuttkjeden går per telefon

9 IKT utvikling - kortversjonen
Utviklet primært fra legens brukergrensesnitt Utviklet av kunnskapsrike/IKT kompetente leger Systemkrav fra administrasjonen omfattet stort sett Betalingsmåte og antall pasienter behandlet Konfidensialitet - Løsningen på dette har vært en mengde proprietære, stand alone løsninger

10 Avdekke skjulte behov

11 Kunnskapsbasert medisin – hva trenges?
Logistikk støtte Rett tidig behandling Riktige sekvenser Automatisering Kompensasjon for delte ressurser Beslutningsstøtte Kompetanse

12 Nye behov ved kjent sykdom
Hjerteinfarkt Tidligere: Forebygging av fatale arrytmier Nå: Forebygging av koronar celledød og sekundære følgesykdommer Hjerneslag Tidligere: Avventende tilnærming med fokus på rehabilitering med tidlig mobilisering, Nå: Forebygging av cerebral celledød

13 Pasientlogistikk er for disse sykdommene vårt viktigste ”Medisinsk Tekniske Utstyr”

14 En modell for automatisering
Alle repetitive elementer må automatiseres Systematisk beslutningsstøtte Integrert med et booking system Integrert med et ressurs styringssystem Integrert med EPJ

15 Avdekke skjulte potensial

16 Helsetjenesten er og vil bli arbeidsintensiv
Manuelle rutiner Økende arbeidsbyrde Dårlig “Compliance” I forhold til kunnskapsbasert medisin Begrenset kognitiv kapasitet Delte ressurser Økende knapphet på helsepersonell - Vi kan lett komme i en ond sirkel

17 Arbeidsmåten vår, vist med flow chart...
Alt.1 Klinisk undersøkelse Lab Radiologi Endoskopi Alt.2 Beslutnings punkt Beslutnings punkt

18 Beslutningsstøtte Blodprøver: Hb WCC Krea Na,K,Cl Spesial tester
Radiologiske undersøkelser Visualisert lydbilde 24t målinger

19 Arbeidsmåten vår, vist med flow chart......
Feed forward booking/bestilling Alt.1 Klinisk undersøkelse Lab Radiologi Endoskopi Alt.2 Beslutnings punkt Beslutnings punkt Feed back/ evaluering

20 Eksempel: Automatisering av medisinering
Manuelle rutiner for medisinering på sengeposterkrever 64 forskjellige steg Håndholdt PC , software og endosepakking kan redusere dette til 2 steg: Forordning og utdeling Den frigjorte ressursen kan brukes til beste for pasientene gjennom å vurdere Interaksjoner Vekt Alder Lever/nyrefunksjon Informasjon to pasienten om forventede effekter Mulige bivirkninger

21 Videre utvikling mot en autopilot
Forced funksjoner Definerte sekvenser Definerte intervaller mellom intervensjoner Automatisert bestilling Automatisert booking NB! Autopiloten overstyres alltid av klinisk vurdering.

22

23 Hvilke generelle systemkrav bør alltid stilles til IKT systemer i Helsetjenesten?

24 Generelle systemkrav Modulært design Standard grensesnitt Skalerbare
Modulerbare Gradert sikkerhet Filterfunksjoner

25 Ressurskrav: Minimale krav til opplæring
Krav til maskinkapasitet begrenset


Laste ned ppt "Johannes Kolnes Spesialrådgiver, Helse Bergen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google