Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Medlemsmøte 25.10.07. VM 2008  Hvor mange runder ?  Hvilke klasser ?  Lukket, åpent eller semiåpent ?  Krav til anlegg ?  Tidskval og heat som NC.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Medlemsmøte 25.10.07. VM 2008  Hvor mange runder ?  Hvilke klasser ?  Lukket, åpent eller semiåpent ?  Krav til anlegg ?  Tidskval og heat som NC."— Utskrift av presentasjonen:

1 Medlemsmøte 25.10.07

2 VM 2008  Hvor mange runder ?  Hvilke klasser ?  Lukket, åpent eller semiåpent ?  Krav til anlegg ?  Tidskval og heat som NC ?  ?

3 Vinteraktiviteter !  Fysisk trening på tirsdager ?  ”åpent hus” på torsdager ?  Prosjekter/delprosjekter ?  Andre forslag

4 Prosjekt ”sikker bane ” Bybergsanden Motocrossklubb har som mål å være på topp innen start av sesong 2008. Arbeidet vil bestå i å få banen 100% klar i kategori B. Følgende arbeid må utføres: Bredde på banen skal ikke være mindre enn 5 meter Sikre svinger med gjerde. Se på flaggposter Sikre motgående traseer med gjerde. Hovedbane og mellombane Lage nytt banedepot Ansvarlig: Helge Erga Navn 1: Navn 2: Navn 3: Navn 4:

5 Prosjekt ”depot/ny parkering” Som kjent har vi inngått leieavtale med en ny grunneier om et større parkeringsdepot på 2 mål. Dette vil vi sette i stand første halvdel av 2008, samtidig vil vi gjøre depoet vi har i dag klar til spyleanlegg + diverse andre ting. Her har vi behov for maskinfører kyndig person. Oppsynsmann: Ansvarlig Bygg & Anlegg Ansvarlig: Ole Petter Våge Medhjelper 1: Medhjelper 2: Medhjelper 3:

6 Prosjekt ”terasse/tribune/garasje” Dette har vi allerede planlagt og vil derfor sette det i drift. Arbeidet vil bestå i å lage fundament til søyler og sette opp terrassen. Videre skal det på plass en garasje mellom klubbhus og container. Ansvarlig: Eskil Sola, Alf Rune Byberg og Oddbjørn Hellestø. Medhjelper 1: Medhjelper 2: Medhjelper 3:

7 Prosjekt ”verksted/container”  Plassere containere på hensiktmessig måte, og tilrettelegge for optimal utnyttelse av disse, herunder verksted/diverse fasiliteter.  Ansvarlig Morten Heen Medhjelper 1: Medhjelper 2: Medhjelper 3:

8 Prosjekt ”vann”  Vurdere mulighetene for vann til spyleanlegg og vanningsvogn bane, prosjektere og kostnadsberegne valgt tiltak.  Ansvarlig: Medhjelper 1: Medhjelper 2:

9 Prosjekt ”mellombane”  Gjennomføre alle nødvendige sikringstiltak m.v. på mellombane. Vurdere mulighet for startgrinder, evnt. Etablere disse.  Ansvarlig: Medhjelper 1: Medhjelper 2: Medhjelper 3:

10 Prosjekt ”skilting”  Ev evaluere skiltingsbehov i/rundt depot, baneanlegg, klubbhus traseer etc., herunder søke om permanent tillatelse for skilting ved riksveg. Utforme, bestille og montere disse.  Ansvarlig: Medhjelper 1: Medhjelper 2:

11 Fremdrift vinterprosjekter  Hensikten er å fordele oppdrag i mindre overkommelige biter, herunder tilrettelegge for gjennomføring for eksempel ifm. ”åpent hus-kvelder”.  Målsetning er at alle prosjekt har status fullført innen 1.april.

12 Vårens dugnadsutfordring  Etablere spyleanlegget  Vinterprosjektene tilrettelegger for at alle ressurser kan settes koordinert inn i dette arbeidet.  Gjennomføring på èn helg ?

13 Utdanning  Stevnelederkurs på Stord 10. og 11.november.  Vi sender 2 interesserte – hvem ?  11. – 13.januar kjøres også kurs for teknisk kontrollant, stevneleder og evnt. Jury B.  Vi ønsker 2 tekn. kontrollant og 1 dommer minimum.

14 Motorsportkonferansen 2007  For første gang har vi meldt på 3 delegater: Rune Tønnessen, Helge Erga og Odd-Terje Heradstveit.  Inspill ?

15 Styret 2008  Styret har behov for noen nye personer som ønsker å engasjere seg i styret  Fullføre ”Turnaround 2008”  Videreføre landets kanskje beste MX- klubb og miljø

16 Sportslig satsing  Prinsipper for treningssamlinger etc.  Treningsgrupper, herunder nivårettede grupper  Hvilke muligheter har vi ?  Hvem kan være med hvor ?  Skal BSMX satse på egenutvikling av utøvere, eller skal vi vurdere formalisert samarbeid med Elgane – fordeler/ulemper ?

17


Laste ned ppt "Medlemsmøte 25.10.07. VM 2008  Hvor mange runder ?  Hvilke klasser ?  Lukket, åpent eller semiåpent ?  Krav til anlegg ?  Tidskval og heat som NC."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google