Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Registrering av kulturminner i Melhus kommune Line Annie Solbakken

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Registrering av kulturminner i Melhus kommune Line Annie Solbakken"— Utskrift av presentasjonen:

1 Registrering av kulturminner i Melhus kommune Line Annie Solbakken

2 Tre langsiktige prosjekt relatert til kulturminner
1.Registrering Hva har vi? Kartfeste og legge inn i databaser. Tekst og bilder. Vi ønsker likevekt på materielle (faste og løse kulturminner) og immaterielle kulturminner. 2.Forvaltning Representativt utvalg, og plan for ivaretaking . Samle informasjon om støtteordninger og tilskudd, kompetanse på restaurering, bygningsvern osv. 3.Formidling Overordnet plan for formidling av materielle og immaterielle kulturminner. Eks: Løfte museene i kommunen Materiell og info beregnet direkte på skoler, turisme osv. Bruke kulturminner i regional og nasjonal profilering av kommunen Finne felles identitet i Melhus kommune.

3 Tre faser i prosjekt 1: Registrering
1.Soneinndeling, status og prognoser 2. Registrering (feltarbeid) 3. Utvalg, renskriving, og kartfesting

4 Organisasjon Riksantikvar Studenter fra NTNU NTNU Lag og foreninger
Melhus kommune, kultur og fritid Prosjektleder Riksantikvar NTNU Fylkeskommune Sverresborg Trøndelag Folkemuseum Andre avdelinger innen kommunen Lokale ressurspersoner Lag og foreninger Studenter fra NTNU

5 Suksessfaktorer Ha en plan Engasjement lek og humor Skap stolthet
Samarbeid Involver Kunnskap og nysgjerrighet Engasjement lek og humor Skap stolthet

6 Økonomi Tidsramme Finn aktuelle samarbeidspartnere Sett opp en prosjektorganisasjon med ansvarsfordeling og kommuniser denne!!! Finn kilder til kunnskap Hvordan skape oppmerksomhet rundt prosjektet Hvordan skape engasjement og eierskap til prosjektet Å ha en plan betyr hos oss ikke nødvendigvis at vi vet alle trekk i prosjektet, men at vi gjør oss tanker rundt:

7 Utfordringer i første fase
Få og små stillinger skal dekke et vell av områder innen kultur Vanskelig å få god progresjon i store prosjekt. Vi trenger penger til å øke kulturkonsulentstillingen i en prosjektperiode. Enheten Kultur og fritid skal dekke mange fagfelt Vanskelig å ha fagkompetanse på alle felt. Vi bruker mye tid på å sette oss inn i fagfeltet kulturminner, og på å finne en form på prosjektet. Vi må nå tak i kunnskapen hos lokalbefolkningen Vi er avhengig av pressedekning for å nå ut til alle, og for å få hjelp til å belyse og engasjere. Delte meninger om hensikten med å ta vare på kulturminner Vi tror det er viktig å formidle kunnskap til politikere og kollegaer på andre enheter. Dette bruker vi tid på.


Laste ned ppt "Registrering av kulturminner i Melhus kommune Line Annie Solbakken"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google