Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bergen Mannskor.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bergen Mannskor."— Utskrift av presentasjonen:

2 Bergen Mannskor

3 Med ny dirigent i vakre Øystese august 2006

4 Formålsparagraf Korets overordnede mål er å skape interesse for mannskorsang av høy kvalitet og å arbeide for musikalsk utvikling i et sosialt godt miljø

5 HANDLINGSPLAN Perioden

6 Dette mål søkes nådd gjennom:
Text Dette mål søkes nådd gjennom: god administrativ ledelse kort - og langsiktig planlegging god økonomisk styring skolering av sangere og dirigent(er) konserter PR-virksomhet kontakt med Norges Korforbund Hordaland kontakt med andre kor/musikkorg/kulturetaten

7 4 Hovedområder Organisasjonen Økonomi Sosialt fellesskap
Det musikkfaglige

8 4 Hovedområder Organisasjonen Økonomi Sosialt fellesskap Musikalsk

9 Organisasjonen Styret 2007 Formann:Thor Stabell Muri
Nestformann: Harry Odland Kasserer: Finn Iversen Sekretær: Harald Ulvøy Styremedlem: Magnus Spilde

10 Organisasjonen Musikkutvalg Nils Petter Morvik Tore Halland Gisle Vabø
Johny Mahlstrøm Styrets representant Dirigent

11 Organisasjonen Stemmeledere Norvald Morvik Inge Helgesen Bjørn Borgen
Rune Øvrebotten

12 Organisasjonen Rekrutteringskomite: Arne Petter Iversen Svein-Ove Bach

13 Organisasjonen Arrangementskomite: Terje Ottesen Alf Moss
Audun Sjøstrand Åge Kibsgård

14 Organisasjonen Noter: Eilif Andersen VO: Per Steinum
Uniformer/utstyr: Alf Moss

15 Organisasjonen Valgkomite : Norvald Morvik(2007) Bjørn Borgen
Revisorer : Inge Helgesen(2007) Eilif Andersen

16 Organisasjonen 10 års jubileumskomiteen 2008 Inge Helgesen
Arne Petter Iversen Kjell Skajaa

17 4 Hovedområder Organisasjonen Økonomi Sosialt fellesskap Musikalsk

18 Økonomi §2 c: “God økonomisk kontroll” Dette søkes sikret gjennom
kontingent tilskuddsordninger konserter opptredener med honorar sponsorer vinlotteri

19 Økonomi Vi prøver å øke medlemsmassen i venneforeningen.
Eget bilettsalg er viktig. Vi har tro på at når gnisten nå er kommet tilbake så vil også eget bilettsalg øke.

20 Okonomi Vi prøver å bli bedre på å søke offentlige støtteordninger og tilskudd fra banker, bedrifter etc. Vi prøver å få flere firmaer på sponsorlisten. Ønsker egen gruppe til å jobbe med sponsing.

21 Markedsføring Vi må bli bedre kjent.
Vi bør stille på sangerstevner i Hordaland for å få omtale lokalt Beste og billigste markedsføring er å være ute og bli sett/hørt der noe skjer. 17.mai, torgdag, nattåpent, gebursdager, firmafester, kjøpe-sentre etc Mindre grupper av sangere gir større kontaktflate fordi vi viser oss oftere.

22 Markedsføring Lage ”skryte/verveside” i konsert-progammene våre.
Bruke websiden aktivt.

23 4 Hovedområder Organisasjonen Økonomi Sosialt fellesskap Musikalsk

24 Det sosiale miljø… Informere godt,enten via epost, eller brev.
Allmannamøte 1 ganger pr halvår eller ved behov “Medarbeidersamtaler” Stemmeledere får utvidet ansvar for å lodde stemningen i gruppen, og melde tilbake til styret. Bergen Mannskor skal ha et godt omdøme, godt aktivitetsnivå og repertoar og gode sosiale forhold. Fadderrordning

25 Fadderordning Alle nye sangere skal ha fadder (6 mnd)
Fadderne skal sørge for at nye sangere føler seg hjemme i koret, og hjelpe til med notemateriell etc. Fadderne skal spesielt ta seg av de nye i pausene og i forbindelse med opptredener og reiser. (Sosial integrering) Rekrutteringskomiteen utnevner faddere. Det er viktig med god kommunikasjon mellom fadderne og rekrutteringskomiteen i fadderperioden.

26 Det sosiale miljø… Festlige lag…. Årsfest 1. lørdag i november
Fest / blåtur høst/vinter Sesongavslutnings-sammenkomst “Når noe skjer I byn” samles vi til hygge, sang og morro, og driver samtidig markedsføring og rekruttering

27 Det sosiale miljø… Ved dødsfall blant medlemmene, eller deres nærmeste familie….. Hovedregel: Planlagte konserter gjennomføres, men man foretar en markering før konserten.

28 Hva er dine plikter i koret?
Arbeid aktivt for å nå korets målsettning. Prioriter koret når du planlegger din fritid. Møt frem, presis, alltid! Still forberedt. Øv hjemme. Møteplikt på seminarer. ( 1 seminar = 12 øvinger) Vær positiv til tillitsverv

29 Hva er dine plikter i koret?
Bidra aktivt til personlig utvikling (faglig og organisatorisk) Medvirk til god disiplin på øvingene. Bidra positivt til et godt miljø i koret Støtte opp om handlingsplanen og styrets arbeid

30 Hva er dine plikter i koret?
Fravær øker tiden for innlæring av nyte sanger. Fravær går ut over de som stiller, som må terpe ting de kan. Fravær koster koret penger

31 Ved stort fravær….. Vi har hatt i snitt 7 – 8 medlemmer som har mer enn 25% fravær de siste sesonger. Vi mister tilskudd ved under 75% fremmøte. (ca. 500 kr pr medlem) Når vi når 50 medlemmer kan de som har størst fravær bli bedt om å gi plass til nye, mer aktive medlemmer.

32 4 Hovedområder Organisasjonen Økonomi Sosialt Musikkfaglig

33 Musikkfaglig ledelse Dirigent Belinda Lerøy Annsatt fra 0108-2006
Kontrakt til sommerferie 2009.

34 Musikkfaglig: Ledelse
Visedirigent: Gisle Vabø faglig utvikling (dirigentkurs NKH) Økonomisk kompensasjon (p.t. kr ,- pr. år) Repetitør / instuktør (etter behov)

35 Musikkfaglig: Ledelse
Dirigenten sammen med musikkutvalg/styret setter opp planer for sesongen(e). Langtidsplaner skisserer hovedtrekk for de neste 3 år. Hvilke store prosjekter skal vi begynne på. Korttidsplaner for den kommende sesong. Nytt stoff må vere klart i god tid før det skal brukes

36 Musikkfaglig: Heving av kvalitet
Stemmeprøve: utføres etter vedtektene, ved første fremmøte, eller slik dirigent ønsker. dirigenten vurderer flytting på stemmene etter behov Vi må bli tryggere, må kunne synge i små grupper. Helt ned til en pr stemme. Øvingskasetter / CD / Webside: Dette er gode hjelpemidler som vi må ta mer I bruk

37 Musikkfaglig: Rekruttering
Strategi ideell størrelse: 50 sangere Aldersgruppe nye sangere: år Praktisere opptaksreglene (se vedtektene) Rekrutteringskomite 4 pers. Vi prioriterer 1.tenor, de andre stemmene er for tiden bra oppfylt. Positivt signal at vi har venteliste

38 Hvordan rekrutere….. Potensielle medlemmer må oppsøkes – koret må ut til folket for å få folk inn i koret. – Kjøpesentrene er den nye møteplassen. Vi må være der! Mange har lyst til å begynne i kor, men tør ikke. Dørstokkmila Vi må få frem hvorfor folk skal velge Bergen Mannskor. Topp kvalitet. Et kor som fornyer seg. Et kor å satse på for fremtiden. Vi må ta spesielt godt vare på de nye. Prøvetid uten kontingent i 3 mnd. Fadderordning for de nye.

39 Hvordan rekrutere….. Viktig at alle nye føler seg hjemme. Rekrutteringskomiteen utpeker faddere. Arbeide med media – spesielt Åsane Tidende og Bergens Tidende. Rekruteringsfest?

40 Hvordan rekrutere… Bruk aktivt vår nye brosjyre
Nytt repertoar med moderne sanger(?) Delvis sponse nye klær og reisevirksomhet, Planlegge utenlandsturer i god tid (økonomisk)

41 Musikkfaglig: Seminarer
minst 1 seminarer hvert semester (møteplikt). Dirigent og musikkutvalg legger årsplaner for repertoar og innhold på seminarene. seminaravgift inkludert i kontingent med kr 100,- per seminar Sangpedagog: styret i samråd med dirigent avgjør bruken av SP.

42 Kjøreplan vårsesong 2008 Januar Nyttårskonsert 13. Januar
CD innspillig 26 og 27/1 April Jubileumskonsert Domkirken 13/4 CD innspilling resten 19/4 Jubileumstur til Skottland / Færøyane 26/4 til 4/5. Mai Synge i Domkirken 17.mai morgenmesse kl 0900 Juni Mannskorfestivalen I Bergen 11/6 – 13/6 Syng for oss 12/6 – 13/6

43 Kjøreplan høstsong 2007 August Tall Ship Race 9 – 12 aug
Vi starter øving mandag 18/8 Seminar 30 og 31 aug. September Oktober Kulturfestivalen 19/10 Seminar jul + festprogram 25 og 26 okt. November Jubileumsfest Haakonshallen / SAShotellet 1/11 Desember Julekonserter Domkirken? Austevoll? Åsane Gamle/Nye?

44 Grieg Internationale Korfestival
2009 Konkurranser? Festivaler? Grieg Internationale Korfestival Sangerstevner ? Turer? Konserter?

45 2010 Alle må gjerne komme med forslag til program langt frem i tid. Når man hører om noe som skal skje, så meld det inn til styret slik at det kan legges inn i langtidsplanen.


Laste ned ppt "Bergen Mannskor."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google