Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Det første leveåret” – fagseminar om barn og foreldreskap Avdelingsdirektør Liv Ragnhild Teig 3. februar 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Det første leveåret” – fagseminar om barn og foreldreskap Avdelingsdirektør Liv Ragnhild Teig 3. februar 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Det første leveåret” – fagseminar om barn og foreldreskap Avdelingsdirektør Liv Ragnhild Teig 3. februar 2009

2 Norges formue = kompetente mennesker i arbeid Kilde: Statistisk sentralbyrå: Humankapital: 77 pst, realkapital: 12 pst, olje og gass: 12 pst. Realkapital Olje og gassreserver Humankapital

3

4 ”Det grådige arbeidslivet” AFI-rapport 2/2008 •”Når informantene skal gjøre rede for årsaken til at de tror arbeidsgiver kvier seg for å gi permisjonen de ønsker seg, er det en forklaring som særlig går igjen; Arbeidskraften og kompetansen deres er viktig for arbeidsplassen, og i dagens pressede arbeidsmarked er det vanskelig for arbeidsgiver å miste en ansatts arbeidsinnsats, helt eller delvis.” Fra rapporten ”.. Graviditet og uttak av foreldrepermisjon i norsk arbeidsliv

5 Fleksibelt uttak av foreldrepenger FORELDREPENGER •44 uker full stønad, eller •54 uker 80 % stønad •9 uker er forbeholdt mor –3 før og 6 etter fødsel •6 uker er forbeholdt far –Fedrekvoten bortfaller som hovedregel hvis far ikke benytter den •Lønn inntil 6G (kr 421.536) Delvis arbeid kan kombineres med delvis uttak av foreldrepenger • både mor og far • samtidig eller hver for seg Når 9 uker forbeholdt mor er trukket ut, gjenstår til fordeling; • 35 uker med full stønad, eller • 45 uker med 80 prosent stønad Inntil barnet fyller 3 år Både far og mor må ha vært i inntektsgivende arbeid i minst 6 av de 10 siste månedene

6 6 Livspuslespillet Mindre •Husarbeid •Rutineoppgaver Mer •Personlig fritid/hobby ”Tidstyvene” •Sure mennesker •Møter •Mail.no Ingen sammenheng barn- ikke barn (84 - 16 %) Kilde: ”Balanse arbeid – familie” – AFI v/Nina Amble

7


Laste ned ppt "”Det første leveåret” – fagseminar om barn og foreldreskap Avdelingsdirektør Liv Ragnhild Teig 3. februar 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google