Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sørlandet Grimstad, Arendal, Tvedestrand, Froland, Lillesand, Birkenes, Kristiansand, Søgne, Mandal, Vennesla, Songdalen, Marnardal, Audnedal, Lindesnes.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sørlandet Grimstad, Arendal, Tvedestrand, Froland, Lillesand, Birkenes, Kristiansand, Søgne, Mandal, Vennesla, Songdalen, Marnardal, Audnedal, Lindesnes."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sørlandet Grimstad, Arendal, Tvedestrand, Froland, Lillesand, Birkenes, Kristiansand, Søgne, Mandal, Vennesla, Songdalen, Marnardal, Audnedal, Lindesnes

2 Regional dokumentasjon
Kompetanse: Høyere utdanning Ansatte i kunnskapsintensive næringer Hovedkontorer store foretak Internasjonal orientering: Innvandrerbakgrunn Flybevegelser til/fra utlandet Internett Nyskapingsevne: Antall nyetableringer Endring i antall sysselsatte Fou-investeringer Befolkning og levekår og livskvalitet: Befolkningsutvikling Andel arbeidsføre Husholdningsstruktur Familiestruktur Flytting Bruttoinntekt Levekårsproblemer Kultur og fritid Barnehagedekning Innovasjons- drevet regional nærings- utvikling Nærings-klynge A Nærings-klynge B

3 NYSKAPINGSEVNE: Nyetableringer pr. 1000 innb.

4 Nyetableringer i storbyregionene

5 Næringslivets FoU-utgifter pr. innbygger

6 Næringslivets FoU-utgifter pr. innbygger, etter fylke

7 Andel av bedrifter med FoU

8 Samlet nyskapingsevne

9 KOMPETANSE: Andel med høyere utdanning

10 Andel med høyere utdanning i de ulike storbyregionene

11 Andel ansatte i kunnskapsintensive næringer

12 Andel ansatte i kunnskapsintensive næringer i storbyregionene

13 INTERNASJONAL ORIENTERING: Innvandrerbakgrunn (% av bef.)

14 Innvandrerbakgrunn (% av bef.) i storbyregionene

15 Antall flybevegelser til/fra utlandet i rutetrafikk

16 BEFOLKNING OG LEVEKÅR: Befolkningssammensetning, alder

17 Andel 0-24 år, inkl. fremskriving

18 Andel arbeidsføre (25-69 år), inkl. framskriving

19 Andel 70 år og over, inkl. framskriving

20 Netto flytting i promille av befolkningen

21 Bruttoinntekt Gjennomsnittlig bruttoinntekt for bosatte personer 17 år og over

22 Bruttoinntekt i storbyregionene

23 Levekårsproblemer Sosialhjelp, dødelighet, uførepensjonister, attføringspengetilfeller, voldskriminalitet, arbeidsledige, overgangsstønad, lav utdanning

24 Levekårsproblemer i storbyregionene

25 Barnehagedekning

26 Sammenfattende om drivkreftene for verdiskaping i storbyregionene:

27 drevet regional nærings-
Hovedinntrykk: Kompetanse: Høyere utdanning: DÅRLIG Ansatte i kunnskapsintensive næringer: Internasjonal orientering: Innvandrerbakgrunn: BRA Flybevegelser til/fra utlandet: NEGATIV TREND Nyskapingsevne: Antall nyetableringer: BRA Fou-investeringer: LAVE INVESTERINGER, MEN HØYT ANTALL BEDRIFTER Befolkning og levekår og livskvalitet: Befolkningsutvikling: FÆRRE UNGE Andel arbeidsføre: BÅDE OG Flytting: NEGATIV TREND Bruttoinntekt: RELATIVT LAVERE Levekårsproblemer RELATIVT STORE Barnehagedekning Innovasjons- drevet regional nærings- utvikling Nærings-klynge A Nærings-klynge B


Laste ned ppt "Sørlandet Grimstad, Arendal, Tvedestrand, Froland, Lillesand, Birkenes, Kristiansand, Søgne, Mandal, Vennesla, Songdalen, Marnardal, Audnedal, Lindesnes."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google