Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidsoppgaver og nye utfordringer for Nasjonalt fagskoleråd Helge Halvorsen NHO/avdeling Kompetanse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidsoppgaver og nye utfordringer for Nasjonalt fagskoleråd Helge Halvorsen NHO/avdeling Kompetanse."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidsoppgaver og nye utfordringer for Nasjonalt fagskoleråd Helge Halvorsen NHO/avdeling Kompetanse

2 Mandat  Fagskolerådet skal  Ivareta den enkeltes, virksomhetenes og samfunnets behov for yrkesrettet kompetanse og livslang læring  Fremme fagskolenes samlede interesser som selvstendig del av utdanningssystemet  Arbeide for å fremme samarbeidet mellom de forskjellige aktørene på utdanningsområdet  Arbeide overfor regionale og sentrale myndigheter for å sikre fagskolene forutsigbare og tilfredsstillende rammebetingelser  Samarbeide om en god sammenheng mellom utdanningsnivåene  Bidra til synliggjøring av fagskoleutdanningen Årskonferansen for fylkeskommunale fagskoler 2012Årskonferansen for fylkeskommunale fagskoler 2012

3 Årskonferansen for fylkeskommunale fagskoler 2012Årskonferansen for fylkeskommunale fagskoler 2012 Hvor er vi? Vi er ved et tidsskille for fagskolesektoren!  Aldri har fagskolen fått så mye politisk oppmerksomhet som nå  Fagskolen har fått en tydeligere plassering i det norske utdanningslandskapet  Etterspørselen etter yrkesrettet og jobbrelevant utdanning øker  Vi har fått på plass en organisering som gir større slagkraft Men  Vi har et mangfold som gir store utfordringer  Vi har store forvaltningsutfordringer  Vi har store kvalitetsutfordringer og  Vi har store finansieringsutfordringer

4 Årskonferansen for fylkeskommunale fagskoler 2012Årskonferansen for fylkeskommunale fagskoler 2012 Hva jobber vi med i rådet? 1.Studentorganisering 2.Kunnskapsproduksjon: statistikk, forskning, kandidatundersøkelser 3.Kvalifikasjonsrammeverket og henvisningsprosessen 4.Inntakspraksis og læringsutbytte 5.Kommunikasjons- og informasjonsstrategi 6.Gradsbetegnelser 7.Forvaltning/finansiering

5 1. Studentorganisering  Viktigheten sterkt understreket av Statsråd Aasland  Søknad om støtte fra rådet til KD  Student engasjert som prosjekt/prosessansvarlig  Samarbeid med Norsk studentorganisasjon (NSO)  Interimsstyre dannet primo november  Ny organisasjon etablerert 29. april 2012 Årskonferansen for fylkeskommunale fagskoler 2012Årskonferansen for fylkeskommunale fagskoler 2012 Det nyvalgte styret i ONF Fra venstre: Heidi Bjerkan, Peder Hiis, Pia Litleskare, Jonas Gustumhaugen, Tor Erik Høydahl Eriksson, Anthony Mena, Astrid Skramstad.

6 Årskonferansen for fylkeskommunale fagskoler 2012Årskonferansen for fylkeskommunale fagskoler 2012 2. Kunnskapsproduksjon: statistikk, forskning, kandidatundersøkelser  Det er opprettet et eget forum for fagskolestatistikk  NSD Database for statistikk i høgre utdanning – DBH fagskolestatistikk http://fagskole.nsd.nohttp://fagskole.nsd.no  Kurs i innrapporteringsrutiner er gjennomført  Arbeidet med kandidatundersøkelsen startet i 2011  Analysearbeidet starter 18. mai 2012 Disse arbeidene vil bidra til å styrke forskning på fagskolesektoren

7 Årskonferansen for fylkeskommunale fagskoler 2012Årskonferansen for fylkeskommunale fagskoler 2012 3. Kvalifikasjonsrammeverket og henvisningsprosessen  fagskolen har vært hjemløs  hvordan definere tertiær utdanning?  KUF-komiteens presisering Komiteen mener arbeidet med et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og dets innpassing mot et europeisk kvalifikasjonsrammeverk er svært viktig. (innstilling 64 L (2010– 2011)) 

8 Årskonferansen for fylkeskommunale fagskoler 2012Årskonferansen for fylkeskommunale fagskoler 2012 4. Inntakspraksis og læringsutbytte  Karrierevalg og karriereveier  Åpne eller lukkede dører  Sømløse overganger  Inntakspraksis og læringsutbytte Komiteen deler oppfatningen om at verdien av fagskoleutdanning bør synliggjøres bedre enn i dag og at skillelinjene mellom utdanningssystemene bør bygges ned.” (Enstemmig KUF-komité under lovendringen i 2010)

9 5. En kommunikasjons- og informasjonsstrategi  Midler fra KD  Kontakt med utdanning.no  Byråkonkurransen ved Norges kreative fagskole Årskonferansen for fylkeskommunale fagskoler 2012Årskonferansen for fylkeskommunale fagskoler 2012

10 6. Gradsbetegnelser  Et mangfold av titler  Behovet for en samlende gradsbetegnelse  Sektoren selv er pådriver  Et arbeidsutvalg leverer et forslag til møtet i desember  Møte i KD 18. april 2012.  "Vocational Diploma" Årskonferansen for fylkeskommunale fagskoler 2012Årskonferansen for fylkeskommunale fagskoler 2012

11 Forslag til gradsbetegnelse INFORMASJON OM FAGSKOLEUTD ANNINGER   Fagskoleutdan ning i Norge  Dkhfksdfgjf hcvbdjkghkj bvsfgysuyfg jhdfyg fhsuifgyusyfguy jsdfgujfujd dfygufgv gfcatfv hatsdgfyatsdfay atydyatsdfyatdf yhtfaytsdfv yatsdfyasdv hagsdfaysdc hhastfd NOKUT Enim iriure accumsan epulae accumsan inhibeo dolore populus praesent. Molior vicis feugiat valetudo quadrum quidem nisl ea paulatim. Haero ut nutus accumsan melior,  plaga cogo esse lenis eum. www.nokut.no www.nokut.no   Lov om fagskoleutdanni ng  Egh bwkg kgjh kughkghkjvn gjkhekjeg kgujujkjkjh gjshjvvjhv sfkgb skhfgjkhbjh dfsusjhd fhbsjdhfbsjh bsjkhvbjsvhb mhvbsdjb jhdfjhb bjsdhfs jsvf djfh jhsdgfjhbek www.lovdata.no www.lovdata.no   Tertiery level Vocational Collage education in Norway  Dkhfksdfgjf hcvbdjkghkj bvsfgysuyfg jhdfyg fhsuifgyusyfguy jsdfgujfujd dfygufgv gfcatfv hatsdgfyatsdfay atydyatsdfyatdf yhtfaytsdfv yatsdfyasdv hagsdfaysdc hhastfd NOKUT Enim iriure accumsan epulae accumsan inhibeo dolore populus praesent. Molior vicis feugiat valetudo quadrum quidem nisl ea paulatim. Haero ut nutus accumsan melior,  plaga cogo esse lenis eum. www.nokut.no www.nokut.no   Tertiary vocational education Act  Egh bwkg kgjh kughkghkjvn gjkhekjeg kgujujkjkjh gjshjvvjhv sfkgb skhfgjkhbjh dfsusjhd fhbsjdhfbsjh bsjkhvbjsvhb mhvbsdjb jhdfjhb bjsdhfs jsvf djfh jhsdgfjhbek www.lovdata.no www.lovdata.no   Vitnemålet er utsted av Fagskolen i Oslo i medhold av Fagskoleloven Av 22.22.2222 og forskrift av 33.33.3333  Kunnskapsdepar tementet   Fagskolen i Oslo, Trondheimsveien 48, 0560, Oslo, Norge  www.fagskolen.o slo.no www.fagskolen.o slo.no  Fagskolen i Oslo, Trondheimsveien 48, 0560, Oslo, Norge www.fagskolen.oslo.nowww.fagskolen.oslo.no VITNEMÅL Vocational Diploma Hans Olav Monsen 2-årig fagskoleutdanning i Psykisk helsearbeid 2 Year Tertiary Programme Psychiatric Healthcare Dato: Underskrift:

12 7. Finansiering/forvaltning  Vi ønsker en diskusjon om en helhetlig strategi for videre utvikling av fagskolen som utdannings- og karrierevei for praktiske fag og yrker.  Behov for en bedre kostnadsnøkkel eller skalerbar modell med ulike satser/kostnader for ulike utdanninger  Behov for en dynamisk modell – som stimulerer til både oppretting og nedlegging av tilbud etter behov  Behov for å ivareta forutsigbarhet ( basistilskudd? ) fremme dynamikk/aktualitet ( studenttilskudd?) fange opp utviklingsbehov på et tidlig stadium ( utviklingstilskudd?)  Begrepet likeverdig diskuteres i forhold til eierskap i sektoren, både offentlig og privat, gratisprinsippet for studentene og fysisk tilgjengelighet/mangfold i tilbud. Årskonferansen for fylkeskommunale fagskoler 2012Årskonferansen for fylkeskommunale fagskoler 2012

13 Andre saker under arbeid  Søknadsbehandling – NOKUT  Godkjenning av utdanning fra utlandet  Realkompetansevurdering  Sekretariatsfunksjonen  Sentral forvaltning  nasjonaltfagskoleraad.no  Representasjon i andre organer Årskonferansen for fylkeskommunale fagskoler 2012Årskonferansen for fylkeskommunale fagskoler 2012

14 Spørsmål?


Laste ned ppt "Arbeidsoppgaver og nye utfordringer for Nasjonalt fagskoleråd Helge Halvorsen NHO/avdeling Kompetanse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google