Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Massivtre -TREndy.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Massivtre -TREndy."— Utskrift av presentasjonen:

1 Massivtre -TREndy

2 Gruppe 2 Kari Silset Institutt for Bygg, Anlegg og Transport
Leif Hamang Bru Institutt for Datateknikk og informasjonsvitenskap Petter Nenseth Auk Institutt for Konstruksjonsteknikk Roy Rones Institutt for Marin Teknikk Vera Eide Thorsø Institutt for Kunst og Media

3 Begrunnelse for valg av tema:
Massivtre Begrunnelse for valg av tema: Kunnskap om temaet er lite kjent blant folk flest Mange potensielle muligheter ved bruk av massivtre Et god alternativ til tradisjonelle bygningsmaterialer som stål og betong

4 Mål for oppgaven: Spre opplysninger til personer som vet lite eller ingen ting om massivtre Gi inspirasjon til anvendelse av massivtre

5 Hvordan nå målet: Lage internettside om massivtre
Ikke av spesiell teknisk art Generelle opplysninger og kunnskap om muligheter som ligger i anvendelse av massivtre

6 Hva er massivtre? Opprinnelse:
Stammer fra Canada, hvor det på 1970-tallet var et stort behov for rehabilitering av gamle trebroer Ideen spredte seg videre til Europa hvor man ved høyskolene i Lausanne og Zurich startet forskning og videre utvikling av materialet i begynnelsen av 1990-tallet I dag er det et anerkjent materiale i Mellom-Europa I Norge har man siden slutten av 1990-tallet forsket på materialet

7 Massivtre: Prinsippet for et konstruksjonssystem i massivtre er at trevirke (planker eller bjelker) sammenføyes til elementer ved spikring, liming, bruk av tredybler eller strekkstag.

8 Forskjellige typer massivtre elementer:
Spikrede bordstabel elementer Dyblede bordstabel elementer Tverrspente elementer Krysslimte elementer Hulromselementer

9 Spikret bordstabel element

10 Dyblet bordstabel element

11 Krysslimt element

12 Tverrspent element

13 Hulromselement

14 Bruksområder Massive kan benyttes som bærende elementer i tak, vegger og etasjeskillere (gulv). Hele bæresystem kan også bygges opp av massivtre. Gir arkitekten muligheter til å konstruere ”enkle” bygninger.

15 Dagens vanlige bruksområder
Etasjeskiller (gulv)

16 Vegger

17 Tak

18 Nye og framtidige eksempler på bruk av massivtre:
Høyhus Flytårn Parkeringshus Ferdighus

19 Høyhus (Svartlamoen)

20 Flytårn Flytårn i Sverige, Ørnskjøldsvik og Skellefteå (hhv. 21 og 18 m høye). Ble foretrukket i fri konkurranse mot alternativ som baserte seg på stål og betong.

21 Parkeringshus Parkeringshus (under planlegging i Norge).
Kan gi et ”varmt” og tiltalende preg i et bymiljø.

22 Demonterbart og egnet for gjenbruk.

23 Ferdighus Arkitekten overfører sine datategninger (DAK) til sagbrukets maskiner. Full effektivisering av produksjonen + at en vil oppnå å lage trekonstruksjoner av høy kvalitet.

24 Prosjekter i massivtre.
I et hvert prosjekt er økonomi avgjørende. Flere grunner til å velge massivtre: Lav vekt Kort byggetid Miljøvurderinger Dekomponering/gjenbruk

25 Svartlamoen prosjektet
Planlagt byggestart mars 2004 Norges største boligblokk i massivtre når ferdigstilt (november 2004) Vegger, gulv og tak vil bestå av massive treelementer

26 Svartlamoen prosjektet

27 Branntomta - ”Tjære Trondheim”
”Tjære Trondheim” – vinnerforslaget til hvordan bygge opp branntomta. Det var satt stort fokus på å bruke tre som materiale for å fremme utviklingen av Trondheim som en treby. Bruk av massive treelementer åpner for dette.

28 ”Tjære Trondheim”

29 Miljø Når man skal oppføre en bygning, er det viktig å være bevisst på hva slags miljø man vil skape og hvordan man påvirker miljøet rundt omkring.

30 Miljø Strenge krav fra myndigheter, oppdragsgivere og brukere
Tre er fordelaktig i f.t. bruk av naturressurser, energi, CO2-utslipp og avfall Tre har lav egenvekt: Mindre miljøbelastning ved transport Krever enklere fundamentering og dermed mindre energikrevende maskiner og kraner Det er i dag strenge krav fra både myndigheter, oppdragsgivere og brukere når det gjelder å unngå og å redusere negative miljøpåvirkninger. Tre er en naturressurs i seg selv og er gunstig som bygningsmateriale utifra lavt energiforbruk under bearbeiding og frakt, noe som igjen hindrer CO2-utslipp og minsker annet skadelig avfall.

31 Forskjellige miljøeffekter
Utomhus: Drivhuseffekten Bakkenært ozon Overgjødsling Forsuring Her er eksempler på miljøpåvirkninger utomhus som kan skade naturen og påføre mennesker sykdom. Ved økt bruk av tre som byggemateriale, kan vi hindre negative miljøpåvirkninger, samt øke folks bevissthet rundt miljøspørsmål. Over tid vil man da kunne bidra til å reparere de miljøskader vi i dag sliter med.

32 Forskjellige miljøeffekter
Innomhus Fysisk og psykisk helse Allergi/sykdom Velvære Varmeakkumulerende Fuktakkumulerende I Norge velger man som regel å bygge huset sitt i tre, hvis man kan velge selv. Det ser man på alle de fritidsboliger og hytter rundt om i landet. Folk velger å omgi seg med treverk og naturmaterialer, når de skal slappe av og samle krefter. Rene trehus med et minimum eller fravær av syntetiske materialer, vil være bedre å oppholde seg i for personer med forskjellige allergier og lungeplager. Et trehus varmes opp relativt fort og holder på varmen lenger enn for eksempel murhus. Tre holder også bedre på fuktighet enn annet materiale, noe som er gunstig for menneskekroppen.

33 Vis Vann Vekk, Vann Volder Vanskeligheter
Forholdsregler Organisk materiale som krever enkle forholdsregler: Beskytte mot fukt og råte De seks V`er: Vis Vann Vekk, Vann Volder Vanskeligheter Beskyttelse mot vann og fukt kan gjøres enkelt med plastdekke, men det finnes også andre mer naturvennlige metoder, som har eksistert lenge her til lands.

34 Oppussing og rehabilitering
Stort behov for restaurering av trehus i Norge Lav egenvekt i f.t. styrke Prefabrikerte elementer Ingen rustproblemer

35 Estetikk Jorunn Kraft Mo: ”Skrog”
Tre i seg selv er et estetisk element, dvs. det har et utseende som tiltaler de fleste. Det er et materiale vi kan påvirke, men som også lever sitt eget liv. Her har vi valgt å vise en skulptur av limtre som står på Nedre Elvehavn i Trondheim. Med litt fantasi kan vi tenke oss massivtre brukt på samme måte, men i andre dimensjoner og med et annet utseende. Her kan man forestille seg stripeeffekten ved sammenliming som et estetisk element. Vise til klossen.

36 Utforming og design Massivtre kan bearbeides og formes
Uproblematisk å: endre dører, vinduer og åpninger i bygg feste ting i tak, vegger og gulv

37 Utforming og design Utnytte treets egenskaper utseendemessig
Utnytte stripeeffekten i sammenliming av forskjellige tresorter Andre bruksområder: skulpturer, møbler… uendelige muligheter !

38 Fordeler og ulemper med massivtre
Stor styrke i forhold til egenvekt Behov for ny kompetanse Massivtre utnytter deler av tømmerstokken, lavkvalitetsvirke, som hittil ikke har blitt utnyttet Massive treelementer er lette og transportvennlige

39 Kort byggetid Allsidige bruksområder Gode miljøegenskaper Gode brannegenskaper Økonomi Estetikk

40 Ulemper: Lyd - flanketransmisjon - trinnlyd Massive treelementer uten tilleggs-isolasjon, har alene for dårlig lydisolasjon til å oppfylle de krav som stilles mellom boenheter.

41 God lydisolering kan likevel oppnås med flytende golv eller nedforet himling.
Prinsippet går ut på å øke tyngden til etasjeskilleren, slik at den blir vanskeligere å sette i svingninger.

42 Konklusjon Massivtre:
Energibesparende Fornybar ressurs Gjenbruk Nedbrytbart Nyhet som vil kreve flere arbeidsplasser Behov for nytenking, nysatsing og forskning som vil gi økt verdiskaping i bruk av tre! Konkurransedyktig i f.t. miljø, økonomi, teknisk og estetisk, i områder med mye skog Helsemessig fordelaktig Lang holdbarhet Lav egenvekt i f.t. styrke Elastisk, ”levende” og formbart materiale SPØRSMÅL?


Laste ned ppt "Massivtre -TREndy."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google