Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Filipperbrevet Godt Håp 13.01.08 Godt Håp Januar 2008 Eivind Rognsvåg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Filipperbrevet Godt Håp 13.01.08 Godt Håp Januar 2008 Eivind Rognsvåg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Filipperbrevet Godt Håp Godt Håp Januar 2008 Eivind Rognsvåg

2 Til Filippi Filippi ble etablert av Filip, far til Aleksander den store (f.356 f.kr). Byen ble senere en romersk koloni, og en viktig by for handel og forsvar. Filippi var også den første byen i Europa som fikk høre evangeliet. Paulus og følget hans ble kalt hertil gjennom at Gud lukket noen dører i Lille Asia, og viste ham en drøm om en mann fra Makedonia Apg 16.9 Godt Håp Januar 2008 Eivind Rognsvåg

3 Godt Håp Januar 2008 Eivind Rognsvåg

4 I Filippi Det var her Paulus og Silas ble kastet i fengsel, og Gud utfridde dem. Hva skjedde? Fangevokteren: ”hva skal jeg gjøre for å bli frelst.” Svaret: ”Tro på Herren Jesus så skal du bli frelst, du og ditt hus!” v 30 Ditt hus ... skulle han tro for resten av familien? Godt Håp Januar 2008 Eivind Rognsvåg

5 Brevet Skrevet mens Paulus var i Roma i husarest etter at han var tatt til fange i Jerusalem. Ca år 64 e.kr Skrevet på samme tid som Efeserbrevet og Kolosserbrevet,. Efeserbrevet: Menigheten, Kristi legeme Kolosserbrevet: Kristus, legemets hode. Filipperbrevet: Kristus i hverdagen Godt Håp Januar 2008 Eivind Rognsvåg

6 Brevet Kristus i hverdagen Det normale Kristenliv
Tjenesten og tjeneren Gleden i tjenesten for Kristus Hvordan beholde gleden når omstendighetene, andre mennesker, ting og bekymringer kommer i veien? Et sinn ledet av Gud Godt Håp Januar 2008 Eivind Rognsvåg

7 Brevet Kap. 1: Kristus vårt liv Kap. 2: Kristus vårt eksempel
Kap. 3: Kristus vårt trosobjekt Kap. 4: Kristus vår fylde og rikdom Godt Håp Januar 2008 Eivind Rognsvåg

8 Et fokusert sinn Kap. 1 Glede på tross av omstendigheter ...
Samfunn i Evangeliet Fremgang for Evangeliet Et liv Kristi Evangelium verdig Nøkkelvers 1:21 For meg er livet Kristus, og døden en vinning. Godt Håp Januar 2008 Eivind Rognsvåg

9 Samfunn i Evangeliet 1.1-11 Vv 1-2 Hellige – utkaldte
Rom 1:7 samme hilsen, Apg 9:13 Annanias omtaler de kristne i Jerusalem, Hebr 6:10 Hebreerne får ros for hjelp til de hellige, Åpenb. 5:8 (de helliges bønner) Tilsynsmenn (eldste) og menighetstjenere. Ingen koreks for problemer i menigheten (Evodia og Syntyke) Godt Håp Januar 2008 Eivind Rognsvåg

10 Samfunn i Evangeliet Nåde og fred – Kan ikke ha fred før du har funnet nåde. ”Fra Gud vår Far – og fra Herren Jesus Kristus!” Personlig og felles Far, Nåde også fra Jesus. Indikerer at Han har autoritet til å gi nåde sammen med sin Far og vår Far. Godt Håp Januar 2008 Eivind Rognsvåg

11 Samfunn i Evangeliet V 3-4 Hvem ville ikke hatt slike forbedere? – Hva er ditt mål? Å bli en som vennene takker Gud for? V 5 – 8 ”Samfunn med meg i arbeidet for evangeliet.” Koinonia Alt du gjør som fremmer evangeliet – gir deg del i dette samfunnet. ”Sammen med meg i nåden” v 7 Godt Håp Januar 2008 Eivind Rognsvåg

12 Samfunn i Evangeliet 1.1-11 Første dag – da Paulus var i Filippi
Lydia gjestfrihet, Fengselsvokteren stelte deres sår og gav dem mat. Til nå – Gave send dem ved Epafroditus 4:10 og 15 Inntill Jesu Kristi dag – Kristi domstol. Godt Håp Januar 2008 Eivind Rognsvåg

13 Samfunn i Evangeliet 1.1-11 Fullt viss – overbevist. Ikke noen tvil.
Fullføre – føre fram til perfekthet. Perform/perfect it. Joh 6:29 ”... Dette er Guds gjerning at dere skal tro på ham som han har sendt.” Joh 1:13 ”De er ikke født av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud.” Godt Håp Januar 2008 Eivind Rognsvåg

14 Samfunn i Evangeliet Han som frelste dere, fødte dere til sine barn Joh 1:12 vil ikke gi opp prosjektet; deg, underveis. Han vil føre dere helt fram. Er det en oppmuntring for deg? Ikke bare føre deg til Himmelen en dag: Fil 2:13 ”For Gud er den som virker i dere både å ville og virke til hans gode behag.” Godt Håp Januar 2008 Eivind Rognsvåg

15 Samfunn i Evangeliet Vv 9-11 Lett å si ”jeg skal be for deg” eller ”jeg har bedt for deg”. Hva var ditt ønke fremfor Gud for meg? At jeg skulle bli frisk? At jeg skulle få et arbeid? At jeg skulle bli snill ? Godt Håp Januar 2008 Eivind Rognsvåg

16 Samfunn i Evangeliet 1.1-11 Hva Paulus ba om?
Kjærlighet – de var jo den forsamlingen som hadde vist ham aller mest kjærlighet... Rik på kunnskap og all innsikt – først og fremst i de åndelige ting. Rom 12:2 ”bli forvandles ved at deres sinn fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som han har behag i, det fullkomne.” Og verset forran forteller oss at hensikten med denne kunnskap var at det skulle påvirke handlingene og holdningene våre. Godt Håp Januar 2008 Eivind Rognsvåg

17 Samfunn i Evangeliet ”Kan dømme om hva som er rett i de forskjellige spørsmål,” Eksempler? - ”slik kan dere stå rene uten lyte til Kristi dag, fylt av rettferds frukt ved Jesus Kristus, Gud til pris og ære.” Hva tror du det ville gjordt med oss om vi var mer opptatt av å be slik som Paulus gjør her enn av å fikse de fysiske problemene våre? Godt Håp Januar 2008 Eivind Rognsvåg

18 Samfunn i Evangeliet Ikke bare å vite hva som er ”lov” for en kristen. Valg og holdninger som fremmer Kristi sak i og gjennom meg. Gjør oss i stand til å konkludere som Paulus i v 21 Godt Håp Januar 2008 Eivind Rognsvåg

19 Fremgang for Evangeliet 1.12-26
Her får vi se hva denne fokuseringen ledet til. Paulus vil til Roma. Rom 1:10 Apg 21 og utover. Godt Håp Januar 2008 Eivind Rognsvåg

20 Godt Håp Januar 2008 Eivind Rognsvåg

21 Godt Håp Januar 2008 Eivind Rognsvåg

22 Fremgang for Evangeliet 1.12-26
Omstendigheter? Hvordan reagerer du når du hadde gode intensjoner men ting gikk galt? Deppe? Gi opp? Finne noen å skylde på? Eller ... For meg er livet Kristus ... og døden en vinning. – Hvilke muligheter ligger i dette? Godt Håp Januar 2008 Eivind Rognsvåg

23 Fremgang for Evangeliet 1.12-26
Viktig prinsipp : Det som menneskelig sett er en katastrofe – også med mye lidelse involvert - kan være det beste for oss – og en stor mulighet for evangeliet. Eksempel, Josef:1 Mos 37 brødrene hatet ham, kastet ham i en brønn, solgte ham som slave, fengsel, Kunne sagt som Paulus. Dere mente det til ondt, men Gud mente det til det gode. Fokus fører til valg og handlinger! Godt Håp Januar 2008 Eivind Rognsvåg

24 Fremgang for Evangeliet 1.12-26
Har Guds holdning til deg forandret seg? Eksempel, oss: Våre planer – men det gikk ikke helt slik. Godt Håp Januar 2008 Eivind Rognsvåg

25 Fremgang for Evangeliet 1.12-26
Voktet av Cæsars livvakt Skrev brev Efes, Kol, Filemon, Filipperne, 2 Tim. Apg ff forkynte for dem som kom på besøk. Brødrene ble frimodigere. V 14 Evangeliet forkynt selv av motstandere. V 17 Godt Håp Januar 2008 Eivind Rognsvåg

26 Fremgang for Evangeliet 1.12-26
”Skjult” nøkkelvers: v 18 V 18 ”Hva så Kristus blir i alle fall forkynt, enten det skjer med baktanker eller i sannhet. Over dette gleder jeg meg. Ja, jeg vil også glede meg.” Bitter eller bedre? Godt Håp Januar 2008 Eivind Rognsvåg

27 Fremgang for Evangeliet 1.12-26
Vi må være ops på vårt eget hjerte – så får Gud ta seg av de andre. V 21 Hva er livet for deg? Forde Paulus så seg selv som tjener var det ikke et entydig svar. Vv 22-26 Godt Håp Januar 2008 Eivind Rognsvåg

28 Et liv Kristi Evangelium verdig 1.27-30
V Fortsettelse av tanken fra v 11 Står fast En Ånd, En sjel, Kjempe og ikke skremme Fordi dere vet utfallet! Samme kamp – felleskap igjen. Lær av mitt eksempel. Godt Håp Januar 2008 Eivind Rognsvåg


Laste ned ppt "Filipperbrevet Godt Håp 13.01.08 Godt Håp Januar 2008 Eivind Rognsvåg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google