Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Direktør Kåre Hagen, NOVA

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Direktør Kåre Hagen, NOVA"— Utskrift av presentasjonen:

1 Direktør Kåre Hagen, NOVA
OM INNOVASJON I OMSORG ”Utrede muligheter og foreslå nye innovative grep og løsninger for å møte framtidas omsorgsutfordringer” Direktør Kåre Hagen, NOVA Presentasjon av NOU 2011:11, Faglig Forum for Helse- og Sosialtjenesten, OMSORG2012, Trondheim 19.mars 2012

2 INNOVASJON I OMSORG Aldring Livsstil Folkesykdommer ’Hendelser’ 1900
1950 2000 2050

3 INNOVASJON I OMSORG +/- 200 000 + 150 000
Kilde: SSB. Standard er timeinnsats per bruker.

4 INNOVASJON I OMSORG HVORFOR?!?!
virker ikke denne over hele Norge? varsler den ikke helt til noen hjelper? åpner den ikke dører og låser? har den ikke GPS? sender den ikke om brukeren faller? slår den ikke på lys? varsler den ikke brann? er den ikke en klokke eller et smykke? (NÅR TEKNOLOGIEN ER DER, TIL EN BILLIG PENGE, MED STOR VELFERDSEFFEKT?)

5 Hvilke verdier må tjenestene skape mer av?
Flere kan klare seg selv bedre (selvhjulpenhet) På måter vi selv ønsker (verdighet) Mer makt som tjenestemottaker (brukerinnflytelse) Støtte for yrkesaktive (’bekymringsreduksjon’) Lønnsomme investeringer (i eget hjem lengst mulig) Utløse uutnyttede ressurser (mobilisere nettverk) Bruke arbeid og bygninger effektivt (ikke sløse) Attraktive arbeidsplasser og karriereveier (status)

6 OM INNOVASJON I OMSORG Innovasjon
Innovasjon er ikke bare næringsutvikling og teknologi. Begrepet favner langt bredere og kan betraktes som en måte å forholde seg til oppgaver på – også i offentlig sektor! Innovasjon kan resultere i nye produkter, men like gjerne i helt andre måter å løse tjenestebehov på – også i omsorgssektoren! Innovasjon forutsetter risikovillighet, men også en mer systematisk etterprøving av effekten av de tiltakene som utprøves.

7

8

9

10

11

12 Diagnose: SKANDALE!!

13 Penger, Plasser, Personell!!
Diagnose: SKANDALE!! Medisin: Penger, Plasser, Personell!!

14 KOGNITIV SVIKT FALL ENSOMHET

15 Vi ønsker alle å være til stede i eget liv, selvhjulpne ,
med trygghet i egen, praktisk bolig, i et omsorgsfullt nærmiljø, så lenge som mulig! KOGNITIV SVIKT Bedre mental og fysisk helse reduserer ulykkesrisiko Samhandling med andre forsinker svekkelse av mange funksjonsevner ENSOMHET FALL Reduseres frykten for fall øker deltakelsen i sosiale fellesskap

16 Teknologi finnes – hvorfor tas den ikke i bruk?
Medisiner Feilmedisinering Personlig hygiene Selvtrening KOGNITIV SVIKT Lekedyr Glemsomhet Tidlig varsling Bedre mental og fysisk helse reduserer ulykkesrisiko Samhandling med andre forsinker svekkelse av mange funksjonsevner Lysstyring Visuell kommunikasjon Sannsynlighet ENSOMHET Varsling FALL Reduseres frykten for fall øker deltakelsen i sosiale fellesskap Bo-løsninger Konsekvens Sosiale medier Habilitering

17 Teknologi og etikk Ny teknologi må avdramatiseres og normaliseres
Datatilsynet er generelt negativ til at elektroniske hjelpemidler, av økonomiske hensyn, benyttes til å erstatte menneskelig kontakt, særlig i pleie- og omsorgssektoren Datatilsynet 2002 Ny teknologi må avdramatiseres og normaliseres Fagfolk må kunne vurdere konkret, fordi Faglig forsvarlighet og profesjonsetikk duger som kompass!

18 Teknologi og verdighet
Gjetning.. Morgendagens eldre vil ønske teknologi som øker selvhjulpenheten, heller enn å være avhengige av andre mennesker…

19 Teknologi og organisering
AKTIVITET KOGNITIV SVIKT NYE FAG FANTASI! Bedre mental og fysisk helse reduserer ulykkesrisiko Samhandling med andre forsinker svekkelse av mange funksjonsevner IKT – og IA IDRETT LIKEMENN LYS ENSOMHET FALL Reduseres frykten for fall øker deltakelsen i sosiale fellesskap SIVILSAMFUNN BIL BOLIG PÅRØRENDE FLY

20 I rommet mellom individ og stat
OM INNOVASJON I OMSORG Og mulighetene er der! I rommet mellom individ og stat I ny teknologi I boligmassen I kunnskapsutvikling I næringslivet 20

21 Mulighetene i innovasjon
Det er risikabelt å bruke 80 milliarder med 1 promille avsatt til FoU – og et virkemiddelapparat som halter. Sektoren må utvikle sin egen infrastruktur for kunnskaps- og tjenesteutvikling, koblet inn i kommunenes innovasjonsarbeid. GREPENE * Innovasjon er mulig , men må læres: Et utdanningsopplegg * Kobleri: Kommune, praksisaktør og underleverandør * Som vilkår for støtte fra ny Innovasjonsfinansiering * Strategisk bruk av offentlig innkjøpsmakt * En livsløpsstudie som følger 30 tusen individer livet ut ET PASSENDE MÅL: At omsorgssektoren om ti år bruker én prosent av utgiftene til systematisk tjensteutviklings- og innovasjonsarbeid.

22 Et sentralt initiativ – fordi:
Avventende status quo – andre land drar forbi.. Kommuner/ildsjeler savner kompetansemiljøer Industriinteresser har avventende investeringsvilje Lokale innovasjonsallianser sliter med finansiering Den tverrfaglige natur må arrangeres fram Innovasjonskultur: Ingen har eierskapet! Èn aktør må være sterk nok til å organisere læring Spenning mellom effektivitet og innovasjon må overskrides Risiko må bæres på nasjonalt nivå Bedrifter og enkeltkommuner blir for små på egenhånd Insitamenter og motivasjoner må fremme – ikke blokkere

23 etter en ny og bedre virkelighet som skal finnes ikke så langt herfra
Vi er på sporet etter en ny og bedre virkelighet som skal finnes ikke så langt herfra Den ligger forhåpentlig i nærheten av det hjertet forstår Kate Ness i ’Blindgjengere’ (1969)

24 Sees, gripes og brukes mulighetene, er en helt annen framtid mulig!
OM INNOVASJON I OMSORG Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen. Den skapes av forestillingen om at omsorg ikke kan gjøres annerledes enn i dag. Sees, gripes og brukes mulighetene, er en helt annen framtid mulig!

25 Sees, gripes og brukes mulighetene, er en helt annen framtid mulig!
OM INNOVASJON I OMSORG Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen. Den skapes av forestillingen om at omsorg ikke kan gjøres annerledes enn i dag. Sees, gripes og brukes mulighetene, er en helt annen framtid mulig! 25


Laste ned ppt "Direktør Kåre Hagen, NOVA"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google