Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til allmøte for Institutt for medisinske basalfag

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til allmøte for Institutt for medisinske basalfag"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til allmøte for Institutt for medisinske basalfag
9. juni 2011

2 Saker v. administrasjonssjef Eva H. Mjelde
Oppdateringer v. administrasjonssjef Eva H. Mjelde IMBs handlingsplan for laboratoriesikkerhet - status for gjennomføring og videre tiltak v. Anne Skotte, Eva H. Mjelde og Jan G. Bjålie IMBs i ny webstruktur  -  oppbygging, målgrupper, videre utbygging v. instituttleder Jan G. Bjålie Oppdateringer om IMB konferanse 31.aug - 1. sept v. Maria Dahle, leder for programkomiteen

3 Saker v. administrasjonssjef Eva H. Mjelde
Oppdateringer v. administrasjonssjef Eva H. Mjelde IMBs handlingsplan for laboratoriesikkerhet - status for gjennomføring og videre tiltak v. Anne Skotte, Eva H. Mjelde og Jan G. Bjålie IMBs i ny webstruktur  -  oppbygging, målgrupper, videre utbygging v. instituttleder Jan G. Bjålie Oppdateringer om IMB konferanse 31.aug - 1. sept v. Maria Dahle, leder for programkomiteen

4 Håndbok for forskningsgruppeledere
Håndbokens intensjon: å sikre at mest mulig tid og ressurser reserveres til primærfunksjonene forskning og undervisning. optimalisere arbeidsflyten ved instituttet ved å gi noen viktige forankringspunkter for gjennomføring av effektiv arbeidsflyt.  Tilgjengelig på web ansatte/arbeidsstotte/personal/handbok/ Distribueres også i papirversjon

5 Personalstøtte Tone Tverfjell har sluttet i sitt vikariat, Ingeborg Stang fra Manpower overtar inntil videre. Henvendelser per e-post rettes inntil videre til Elin Gislerud Opplæringsfase og sykefravær gir noe lavere responstid Respekter ”opptatt”-skilt Fortløpende oppdatering og kontaktinformasjon på web

6 Funksjonsmail for henvendelser til instituttleder:

7 Saker v. administrasjonssjef Eva H. Mjelde
Oppdateringer v. administrasjonssjef Eva H. Mjelde IMBs handlingsplan for laboratoriesikkerhet - status for gjennomføring og videre tiltak v. Anne Skotte, Eva H. Mjelde og Jan G. Bjålie IMBs i ny webstruktur  -  oppbygging, målgrupper, videre utbygging v. instituttleder Jan G. Bjålie Oppdateringer om IMB konferanse 31.aug - 1. sept v. Maria Dahle, leder for programkomiteen

8 Funksjonsbeskrivelser HMS

9 IMBs kjemikalieregister
Systematisk arbeid fra 2010 har resultert i et godt oppdatert register : 7295 kjemikalier registrert : 6149 kjemikalier registrert Høy andel datablader av nyere dato (84% av databladene er fra 2006 eller nyere). Antall farlige kjemikalier er redusert Antall kvikksølvholdige kjemikalier er redusert Videre fokus: tiltak for å redusere mengden av de farligste kjemikaler, samt risikoredusere bruk.

10 Dokumentasjon av rutiner og prosedyrer for laboratorieforsøk
Mål: sikre at det foreligger skriftlige arbeidsinstrukser for arbeid som kan medføre fare for liv og helse Bestilling ut til forskningsgruppene med frist 1. okt.: sende inn skriftlig beskrivelse av 3 etablerte prosedyrer med element av risiko Sjekkliste Sentralt arkiv unntatt offentlighet Oppfordrer til å legge ut på fellesområde opprettet for formålet

11 Rutiner for avfallshåndtering
Legges ut i nytt format på web 1. juli Rutinebeskrivelsene er utarbeidet utifra hensyn til at de skal ha praktisk nytteverdi Utgjør et viktig element for opplæring av nye ansatte og gjesteforskere som tar del i laboratorievirksomhet

12 Saker v. administrasjonssjef Eva H. Mjelde
Oppdateringer v. administrasjonssjef Eva H. Mjelde IMBs handlingsplan for laboratoriesikkerhet - status for gjennomføring og videre tiltak v. Anne Skotte, Eva H. Mjelde og Jan G. Bjålie IMBs i ny webstruktur  -  oppbygging, målgrupper, videre utbygging v. instituttleder Jan G. Bjålie Oppdateringer om IMB konferanse 31.aug - 1. sept v. Maria Dahle, leder for programkomiteen

13 Saker v. administrasjonssjef Eva H. Mjelde
Oppdateringer v. administrasjonssjef Eva H. Mjelde IMBs handlingsplan for laboratoriesikkerhet - status for gjennomføring og videre tiltak v. Anne Skotte, Eva H. Mjelde og Jan G. Bjålie IMBs i ny webstruktur  -  oppbygging, målgrupper, videre utbygging v. instituttleder Jan G. Bjålie Oppdateringer om IMB konferanse 31.aug - 1. sept v. Maria Dahle, leder for programkomiteen

14 IMB Art PRIZE Presentations 200th Anniversary Conference Tapas dinner
Institute of Basic Medical Sciences 31st August – 1st September 2011 Tapas dinner Poster PRIZE Entertainment IMB Art PRIZE Debate Presentations

15 Programme committee = IMB Seminar committee
Wednesday 31st of August: The future possibilities in biomedicine Keith Campbell – creator of “Dolly the Sheep” Panel discussion Welcome reception (with entertainment) Tapas dinner Thursday 1st of September: Basic Research for Better Health Presentations by IMB researchers Coffee/fruits and poster/artwork viewing Presentations by IMB researchers Lunch and announcement of prize winners. Poster prize (10 000 NOK) Deadline June 15th Research art prize (10 000 NOK) Deadline August 10th Programme committee = IMB Seminar committee Behavioural Sciences: Tonje L. Stensrud Anatomy: Tone Berge & Maria K. Dahle Biochemistry: Thomas Küntziger Biostatistics: Kjetil Røysland Nutrition: Ingvild Paur Physiology: Jean-Luc Boulland


Laste ned ppt "Velkommen til allmøte for Institutt for medisinske basalfag"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google