Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

28.11.2007.  Samarbeidsavtalen med Moss kommune  Arbeidet med Scene 2 (Parkteateret)  Tilsetting av administrativ/daglig leder  Hjemmeside for MOM.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "28.11.2007.  Samarbeidsavtalen med Moss kommune  Arbeidet med Scene 2 (Parkteateret)  Tilsetting av administrativ/daglig leder  Hjemmeside for MOM."— Utskrift av presentasjonen:

1 28.11.2007

2  Samarbeidsavtalen med Moss kommune  Arbeidet med Scene 2 (Parkteateret)  Tilsetting av administrativ/daglig leder  Hjemmeside for MOM  Vedtekter for MOM  Medlemsverving

3 Felles interesse av å fremme gode vilkår for kulturlivet i Moss!

4  Kulturpolitikk på områdene: aktivitet, kulturarenaer, økonomi, utvikling og samarbeid.  MOM og MK ønsker i fellesskap å utvikle kulturlivet i Moss generelt, og med prioritet på barn og unges kulturutøvelse. Det skal legges til rette for forutsigbare rammevilkår slik at MOM og øvrige tilknyttede kulturaktører i Moss kan satse på kulturaktiviteter for barn og ungdom.  MOM og MK ønsker i fellesskap å fremme tiltak som kan hindre frafall og fremme rekruttering til organisert kulturarbeid.  MOM og MK skal samarbeide om utvikling og etablering av bygg der det helt eller delvis kan drives kulturelle aktiviteter.

5  MK foretar en undersøkelse i løpet av 2007/2008 blant kulturutøvere om hvilket behov de har for øvings- og konsertlokaler. I denne forbindelse kartlegges også lokaler som i dag brukes til kulturformål.  MK skal så langt det er mulig bidra til at alle planer om nye lokaler og planer om rehabilitering/utvidelse av eksisterende lokaler forelegges MOM før MK behandler planene. Som et minimum får MOM en kopi av saken til politisk behandling.  MK bør tilstrebe at det settes av tilstrekkelig arealer i kommuneplanens arealdel for fremtidige kulturarenaer.  MK oppretter en tverrfaglig ressursgruppe vedrørende kulturarenaer. MK har ansvar for at MOM blir involvert i planer og arbeid med idrettsanlegg mv med tanke på felles utnyttelse også for kulturlivet i Moss.  MK skal legge til rette for samarbeid med Kulturskolen og MOM’s medlemmer med tiltak som kan fremme rekruttering og utvikling.  MK skal bistå MOM i arbeidet med å få etablert et kulturnettverk.

6  MOM skal sørge for en bred høringsprosess innen det organiserte kulturlivet når det gjelder planer for kulturarenaer, og foreta prioriteringer av kulturens behov/ønsker.  MOM skal bidra aktivt i arbeidet med rullering og revisjon av kommunedelplan for kultur.  MOM skal samarbeide med MK for å få etablert et kulturnettverk.  MOM skal være villig til å lede prosjekter på vegne av kommunen, i forhold til barne- og ungdomstiltak hvor kulturen har en naturlig rolle.  MOM skal innkalle kulturutvalget og forvaltningen til minimum 1 møte pr. år, samt tilrettelegge for informasjon og oppdatering til Bystyret om kulturfaglige og kulturpolitiske spørsmål.

7  MK skal bidra med økonomisk støtte som delfinansiering av en stilling i MOM.  MK skal tilstrebe forutsigbarhet og ikke redusere tildeling av midler til kulturen midt i et budsjettår.  MK skal bidra med driftstilskudd til MOM som dekker husleien for tilfredsstillende kontorfasiliteter.

8 Denne avtalen er vedtatt av styret i Moss og Omegn Musikkråd 24. mai 2007, og vedtatt av Kultur-, Miljø- og Byutviklingsutvalget i møte juni 2007. Avtalen underskrives av leder og nestleder i MOM og ordføreren i Moss kommune. Avtalen reforhandles hvert annet år, første gang i juni 2009. Moss, august 2007 Finn Jahren Anne Elisabeth ThoresenPaul-Erik Krogsvold LederNestlederOrdfører i Moss Moss og Omegn Musikkråd


Laste ned ppt "28.11.2007.  Samarbeidsavtalen med Moss kommune  Arbeidet med Scene 2 (Parkteateret)  Tilsetting av administrativ/daglig leder  Hjemmeside for MOM."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google