Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Praktisk internkontroll og risikostyring for små bedrifter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Praktisk internkontroll og risikostyring for små bedrifter"— Utskrift av presentasjonen:

1 Praktisk internkontroll og risikostyring for små bedrifter
Knut Høylie Fagsjef skatt, NARF Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

2 Oppdraget litt mer spesifisert
NARF  Forening for regnskapsførere RF-bransjen – Et speilbilde av norsk næringsliv? Skal gå inn på hva vi forventer av våre medlemmer …og kort om hvordan foreningen bidrar Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

3 Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
En liten agenda Fakta om RF-bransjen Om posisjonen RF har Virksomhetskritiske oppgaver Risiki i RF-bransjen Hvordan møte disse? Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

4 Fakta om regnskapsførerbransjen
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

5 Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Om RF-bransjen 8.466 autoriserte regnskapsførere (pr ) 2.161 er ikke aktive i bransjen (pr 2006) NARF har personlige medlemmer 15 % av medlemsmassen arbeider utenfor bransjen 77 % av omsetningen i bransjen skjer gjennom NARF-byrå (2005-tall) Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

6 Om RF-bransjen - sysselsatte
Antall årsverk: (?) Årsverk: 0-1: byråer 1-5: byråer 5-10: byråer 96,5 % har færre enn 10 årsverk 10-20: byråer 20-50: byråer > 50: byråer Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

7 Om RF-bransjen - oppdrag
Antall oppdrag: (2005-tall) Aktive foretak i Norge: 5.262 RF har oppdragsansvar 52 (!!!) oppdrag i snitt hver seg Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

8 Kort oppsummering - fakta
RF er involvert i en stor del av norsk næringsliv Mange oppdrag pr oppdragsansvarlig Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

9 Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Om posisjonen RF har Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

10 Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Benytter din bedrift ekstern regnskapsfører til en eller flere av følgende oppgaver? Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

11 Betaling MVA, skattetrekk og AGA
80 % utfører betalinger for kunder 35 % betaler for mer enn 50 % av kundene 50 % betaler for mer enn 30 % av kundene Mangler tall for andre betalinger, men tallet er relativt høyt. Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

12 Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Vår bedrift er både fornøyd med og har tillit til nåværende regnskapsfører Fylke Flest fornøyd i Aust-Agder (98%) Færrest fornøyd i Akershus (82%) Bransje Små bransjeforskjeller Størrelse Synker med bedriftsstørrelse (91% - 83%) n=1007 (2007) Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

13 Kort oppsummering - posisjon
Ivaretar sentrale oppgaver for kundene Ivaretar sensitive opplysninger Økonomisk status, finansiering og utvikling Nøkkeltall Konkurrentanalyser Strategier Lønnsopplysninger vedr ansatte Har en betrodd nøkkelrolle i SMB-markedet Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

14 Virksomhetskritiske oppgaver
Hva er spesielt kritisk for kundene? Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

15 Kort oppsummering – kritiske oppgaver
Utbetaling av lønn til rett tid Fakturering – viktig mht likviditet og tillit Betaling til leverandører – som over Korrekt regnskapsrapportering – grunnlag for riktige beslutninger Korrekt avgifts- og skatterapportering – økonomiske konsekvenser Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

16 I lys av KTs risikostyringsforskrift
Risiki i RF-bransjen I lys av KTs risikostyringsforskrift Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

17 Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Risikoområder 1 ”All” produksjon er IT-basert – er svært leverandøravhengig Transaksjoner automatiseres …men svært mye registreres fortsatt manuelt Bransjeomstilling – fra regnskapsproduksjon til regnskapsrådgivning – tar lang tid Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

18 Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Risikoområder 2 Stor del av kommunikasjonen skjer elektronisk Med kunder (usikret e-post) Med banker (nettbanker og via økonomisystem) Med det offentlige (jf altinn.no) IT-kompetanse Outsourcing av IT-drift øker i omfang Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

19 Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Risikoområder 3 Fagkompetanse – omfattende regelverk og ofte endringer Få ansatte pr byrå – vanskelig å nyrekruttere Sprengt kapasitet Friststyrte arbeidsoppgaver (offentlige oppgavefrister) Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

20 Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Risikoområder 4 Daglig leder er primært saksbehandler – ikke leder Bransjen relativt uerfaren med internkontroll Mangel på ensartede rutiner Enkelt å underslå kunders midler Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

21 Kort oppsummering - risikoområder
Utfordringer knyttet til Organisering av oppgaver Kompetanse Kapasitet IT-avhengighet Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

22 Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Hvordan risikostyre? Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

23 Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Byrådrift 1 Krav: God regnskapsføringsskikk (GRFS) 0 Skal til enhver tid vurdere behovet for interne rutiner Skriftlige rutiner, hvis vesentlig Skal kunne begrunne om opplegget er forsvarlig Minst én gang årlig foreta en vurdering av vesentlige risiki og interne kontrolltiltak Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

24 Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Byrådrift 2 Informasjonsbegrensningstiltak Behandling av dokumentasjon Program- og maskinvare Bruksrettigheter Eget ansvar for at software er oppdatert Supportavtale Ekstern IT-leverandør: Krav til innhold i avtale Viruskontroll Sikkerhetskopiering, med oppbevaringskrav Vurdere forsikringsbehov Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

25 Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Byrådrift 3 Dokumentbasert tilsyn fra KT 2006, 240 største selskaper: 78 % kan dokumentere IT-strategi 84 % gjennomfører risikoanalyse av IT-virksomheten minst årlig 67 % dokumenterer endringer i IT-løsninger 86 % overvåker leveranser fra IT-lev. løpende 53 % har etablert katastrofeplan 38 % av disse har testet katastrofeplanen siste 12 mnd Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

26 Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Oppdragsutførelse 1 Krav: GRFS 1, 2 og 3 Uttalelse fra tidligere RF på nye oppdrag Vurdering kompetanse og kapasitet Plikt å ha oppdragsavtale, hvor oppdragets innhold er spesifisert Gjennomgang av kundens interne rutiner som påvirker oppdraget Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

27 Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Oppdragsutførelse 2 Nærmere krav til utførelse av oppdrag Regnskap skal avstemmes løpende – bransjens viktigste kvalitetskontroll Stemmer bokført saldo med reell verdi? Eget arbeid skal dokumenteres Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

28 Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Oppdragsutførelse 3 Overordnet internkontroll årlig Oppdragsavtale à jour Fullmakter skriftlig dokumentert Mottak og utsendelse av regnskapsmateriale loggføres Avstemminger gjennomføres og dokumenteres Fremdriftslogg ajourføres Oppdragsdokumentasjonen har pliktig innhold Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

29 Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Oppdragsutførelse 4 Kontroll av medarbeideres arbeid Omfang behovsvurderes, men uansett mer enn en gang pr år Vurdering av medarbeiders kompetanse, kapasitet og erfaring Vurdering av oppdragsgivers adm. rutiner Vurdering av oppdragets kompleksitet Kontroll fra NARF eller Kredittilsynet Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

30 Oppsummering - risikotiltak
GRFS er godt i samsvar med KTs risikostyringsforskrift Forskriftskravene bidrar ytterligere Gir bedre hjemmel for kravene Større fokus Formalisering i ledelsen Dokumentasjon kommer på plass Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

31 Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Hva bidrar NARF med? Informasjon – web, nyhetsbrev, kurs etc Utvikler GRFS – arbeider nå med en standard/anbefaling vedr betalingsoppdrag Kvalitetssikringssystemet KS Komplett Dokumentsamling med mal for kvalitetsstrategi, rutinemaler, standard oppdragsavtale, brevmaler, avstemmingsskjemaer Tilpasses risikostyringsforskriften NARF Quality Programvare for styring av byrå og regnskapsavdeling Kommer til sommeren Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

32 Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening


Laste ned ppt "Praktisk internkontroll og risikostyring for små bedrifter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google