Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Standardisering – hva skjer?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Standardisering – hva skjer?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Standardisering – hva skjer?
NVDB- og Geodatakonferansen Knut Jetlund, Region Øst

2 SOSI-standard vs SOSI-format
UML Realisering NVDB- og Geodatakonferansen Knut Jetlund, Region Øst

3 Uformelt: SOSI-format for NVDB
Forholdet mellom SOSI og Datakatalogen Uformelt: SOSI-format for NVDB «SOSI-format-realisering» av Datakatalogen Alle objekttyper, egenskaper og tillatte verdier For import av data til NVDB Ikke en del av SOSI-standard Viktig for dataflyt NVDB- og Geodatakonferansen Knut Jetlund, Region Øst

4 Formelt: SOSI Vegnett 4.5 Forholdet mellom SOSI og Datakatalogen
Utvalgte objekttyper fra Datakatalogen i SOSI Objektkatalog Lineære referanser Forvaltning av FKB Vegnett Nye nettverksprodukter NVDB- og Geodatakonferansen Knut Jetlund, Region Øst

5 ISO/TC211 og SOSI SOSI Del 1- Generell del ISO/TC211
SOSI Del 3 - Produktspesifikasjoner Vegnett Veg Bygningsmessige anlegg N50 N250 FKB SOSI Del 2 - Objektkatalog Vegnett Vegsituasjon Bygningsmessige anlegg Terreng SOSI Del 1- Generell del Retningslinjer for modellering Generelle konsepter Generelle typer Geometri Topologi Metadata SOSI-format PS GML-profil ISO/TC211 19107 Spatial schema 19110 Feature cataloguing 19148 Linear referencing 19115 Metadata 19103 Conceptual schema language 19109 Rules for application schema 19135 Procedures for item registration 19147 Transfer nodes 19157 Data quality 19131 DPS 19136 GML …. NVDB- og Geodatakonferansen Knut Jetlund, Region Øst

6 Historie og status Opprettet 1994
ISO/TC211 – Geographic information/Geomatics Historie og status Opprettet 1994 Sekretariat: Standard Norge v/Bjørnhild Sæterøy Leder: Olaf Østensen, Kartverket Tung norsk og nordisk deltakelse Faste halvårlige plenumsmøter, pluss arbeidsmøter i prosjektene I overkant av 60 prosjekter totalt Periodiske revideringer av standardene Har adoptert flere av OGC sine standarder, blant annet WMS, WFS og GML NVDB- og Geodatakonferansen Knut Jetlund, Region Øst

7 Ny organisering av arbeidet
Standarder for geografisk informasjon i Norge Ny organisering av arbeidet Praktisk arbeid Prosjektorganisering SOSI Arbeidsgruppene består, uklar rolle Som før: Alle som ønsker det kan delta i arbeidet Standardiseringskomiteen for geomatikk Sentrale offentlige etater, utdanningsinstitusjoner, geomatikkbransjen og andre relevante standardiseringsmiljøer. Godkjenner og anbefaler prosjekter Vedtar standarder Standardiseringsringen og Standardiseringssekretariatet Internt i Kartverket NVDB- og Geodatakonferansen Knut Jetlund, Region Øst

8 Hva er en standard? Standarder for geografisk informasjon i Norge
Bransjestandard, ikke offisiell Norsk standard (NS) Ett fagområde i SOSI Objektkatalog = En standard SOSI Del 2 - Objektkatalog Vegnett Vegsituasjon Bygningsmessige anlegg Terreng Lednings-nett Plan Forurensning Andre nasjonale bransjestandarder for geografisk informasjon Geodatastandarden Geosynkronisering Grunnlagsnett Satellittbasert posisjonsbestemmelse Kart og geodata Kontroll av geodata Koordinatbaserte referansesystemer NVDB- og Geodatakonferansen Knut Jetlund, Region Øst

9 Geodatastandarden Bransjestandarder for geografisk informasjon
Kvalitetssikring av oppmåling, kartlegging og geodata Norsk profil av ISO19157 Data quality Rammeverk for flere andre standarder Revideres 2013 (2014) Prosjektgruppe: Håkon Dåsnes, Nils Ivar Nes og Erling Onstein (Kartverket), Knut Jetlund (SVV) Høring vinteren 2014 Grunnlags-nett Plassering og beliggenhets-kontroll Stedfesting av eiendoms- og råderettsgrenser Kart og geodata Kontroll av geodata Geodatastandarden NVDB- og Geodatakonferansen Knut Jetlund, Region Øst

10 Geosynkronisering Bransjestandarder for geografisk informasjon
Synkronisering mellom databaser Endringsdata transportert på GML-format Samarbeid mellom systemleverandører og Kartverket Versjon 1 Juli 2013 Begrenser behovet for utveksling via store filer NVDB- og Geodatakonferansen Knut Jetlund, Region Øst

11 Høring av standarder Intern organisering i Statens vegvesen
Høringer på Espen Sveen koordinerer høringer på vegne av SVV Her har alle mulighet til å påvirke, uavhengig av deltakelse i det aktuelle standardiseringsprosjektet! Eksempler på nylige høringer: Forurensning Stedsnavn Regionalplan Lineære referanser NVDB- og Geodatakonferansen Knut Jetlund, Region Øst

12 SOSI-standard i framtiden
Hva skjer videre? SOSI-standard i framtiden Videreutvikles og vil leve videre Trenger en norsk objektkatalog ISO-standardene er kun rammeverk, ikke selve objektkatalogen INSPIRE: Dekker bare deler av utvalgte fagområder Aktuelle utviklingsområder for SOSI: Revidering av hele del 1 Harmonisering mot INSPIRE for enkelte fagområder Generell nettverksmodell Videre harmonisering med NVDB GML Applikasjonsskjema NVDB- og Geodatakonferansen Knut Jetlund, Region Øst

13 GML mot SOSI-format The battle of the formats
NVDB- og Geodatakonferansen Knut Jetlund, Region Øst

14 Hvorfor GML? Men… Internasjonalt, språkuavhengig format
Støttes av mange systemer, uten norsk tilpasning Direkte basert på UML-modeller Unngår egen beskrivelse av realisering Fleksibelt – flere muligheter enn SOSI Enklere realisering av assosiasjoner og lineære referanser Enkel validering av filer - standard XML Minus: Større filer Lesbarhet i tekstform? Tja NVDB- og Geodatakonferansen Knut Jetlund, Region Øst

15 XML-visning i NotePad++
GML: Lesbarhet XML-visning i NotePad++ NVDB- og Geodatakonferansen Knut Jetlund, Region Øst

16 Forsvinner SOSI-format?
Hvor går vi? Forsvinner SOSI-format? SOSI-format har vært en avgjørende del av suksessen med Geovekst, FKB og Norge digitalt Men: Bruken vil gå ned Geosynkronisering kan bli nådestøtet for filbasert oppdatering av hele datasett Geosynkronisering baseres på endringsdata i GML Tvinger fram bruk av GML SOSI-format har gjort sitt, nå bør vi satse på GML som utvekslingsformat NVDB- og Geodatakonferansen Knut Jetlund, Region Øst

17 Spørsmål? NVDB- og Geodatakonferansen Knut Jetlund, Region Øst

18 Hva med data fra anlegg? Men… Like bra (bedre) med GML
Enklere for utenlandske entreprenører Validering av innhold vha standard XML-programvare Vi trenger egentlig bare å lage GML- applikasjonsskjemaer for NVDB Datakatalogen NVDB- og Geodatakonferansen Knut Jetlund, Region Øst

19 GML i NotePad++, XMLSpy og QGIS
Demo GML i NotePad++, XMLSpy og QGIS NVDB- og Geodatakonferansen Knut Jetlund, Region Øst


Laste ned ppt "Standardisering – hva skjer?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google