Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mellomkrigstida!.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mellomkrigstida!."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mellomkrigstida!

2 Arbeiderkultur Arne Kokkvoll (1925-1998, Historiker og politiker)
Fins det en arbeiderkultur?

3 Arbeiderbevegelsens kulturstrev
Arbeiderbevegelsens interesse for og arbeid med og for kultur To dimensjoner Demokratiseringsdimensjonen: Å tilegne seg samfunnets allmenne kultur Motkulturdimensjonen: Å utarbeide en egen kultur for arbeiderklassen Begge dimensjonene levde side om side på 1930-tallet

4 Generelt om mellomkrigstida
Klasseholdningene i samfunnet ble styrket Kulturarbeidet var et «livsviktig arbeid for norsk arbeiderbevegelse» (Haakon Lie, sjefsekretær AOF) Fram-lag, avholdslag, lytterforeninger, studiesirkler, kveldskoler m.m. AOF sentral aktør i kulturarbeidet By og land, hand i hand Hele folket i arbeid

5 Arbeideridretten

6 Arbeideridretten Arbeidernes idrettsforbund stiftet 1924
Motpol mot Norges Landsforbund for Idrett, som var borgerlig dominert Medlemstallet steg fra ca 5000 ved starten til over utpå 30-tallet Ideologisk grunnlag: Arbeideridretten skulle være idrett ikke for den enkelte, men for arbeiderklassens skyld Betydelig innslag av kvinner, både som utøvere og ledere. Fleridrettsfokus

7 Radikal politisk arbeiderbevegelse
Revolusjon i Russland 1917 Førte til brudd i arbeiderpartier over hele Europa Norge: De radikale «beholdt» partiet, mens reformistene brøt ut. Europa for øvrig: Reformistene «beholdt» partiet, de radikale brøt ut. Den spesielle utviklingen i Norge kan skyldes industrialiseringstempoet

8 Den nye retning

9 Den nye retning Trondheimsresolusjonen 1911
Tok til orde for bruk av nye maktmidler Martin Tranmæl sentral person «dynamitt i borehullene» Tok makten i Arbeiderpartiet i 1918, flertall LO 1920 Krav om revolusjonære paroler Hovedvekt på faglig/økonomisk kamp, parlamentarisk arbeid underordnet.

10 Moskvatesene 1919 – Arbeiderpartiet meldte seg inn i Komintern
Komintern var en sammenskutning av partier på venstresida 1920 – Komintern krevde at de nasjonale partiene skulle underordne seg Moskva 1923 – Fornyet krav om underordning. Krav om at fagbevegelse skulle være det viktgiste i arbeidet. Avvist av DNA. Utbrytere dannet NKP.

11 Moskvatesene 1921-1931 store kampår i arbeiderbevegelsen
Streiker Lockout Lokale konflikter 1927 DNA og NSA fusjonerte


Laste ned ppt "Mellomkrigstida!."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google