Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KS rolle ift. trygghet og kriminalitetsforebygging

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KS rolle ift. trygghet og kriminalitetsforebygging"— Utskrift av presentasjonen:

1 KS rolle ift. trygghet og kriminalitetsforebygging
Yngve Carlsson, KS

2 Oppgaver ift. krim.foreb. og trygghet
Skaffe kommunalt handlingsrom Påvirke prioriteringer i staten – sentralt som lokalt (jf. det lokale politiet) Kunnskapsutvikling FoU: Trygghet i det offentlige rom Gjøres tilgjengelig for alle kommuner Ungdata – en standardisert ungdomsundersøkelse Kunnskapsformidling Konferanser (2010, jf. Regionvise i 2011 med Jd, Kråd….) Foredrag i kommuner/kommuneregioner Etablere nettverk (samarbeid Kråd) Studieturer (jf København mars 2011 om MC-bander (samarbeid Kråd, POD….??) Veileder «MC-krim»?? (samarbeid Kråd, POD…??) Bistand i akutte eller spesielt vanskelige saker

3 Bekjempelse av MC-kriminalitet
Utkast til et kombinert opplegg studietur og arbeidsseminar for norske kommuner i København mars 2011

4 Målsetting med en studietur til DK
1. Lære av danske erfaringer Hvorfor og hvordan gruppene har utviklet seg? Om bandesituasjonen i dag. Hvilke erfaringer – gode som dårlige – har Danmark gjort? Hvilke tiltak virker til å begrense virksomheten og evnen til å rekruttere? Hva virker ikke – eller mot sin hensikt? 2. Oversette til norsk praksis I hvilken grad og på hvilken måte kan danske erfaringer overføres til norske byer/kommuner?

5 Deltakere? Kommuner med «1-%»- miljø/er
Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø, (Bærum) Inntil fem fra hver kommune Helst inkl. en politiker, en fra politiet og SLT-koordinator (som skal møtes dagen etter) Drammen, Øvre Eiker, Fredrikstad, Sarpsborg, Skien, Porsgrunn, Klepp, Haugesund, Hamar, Ringsaker…………… Inntil tre fra hver kommune Når? Ca mars: Må avstemmes med viktige danske innledere

6 Forslag: Program dag 1. 11.30: Velkommen
11.45: Om MC situasjonen i Danmark i dag «Det store bildet». Hvem, hva, hvordan, hvorfor? 12.45: Lunsj. 13.45: Hvem rekrutteres til rockergruppene? Hvorfor? Kan denne kunnskapen anvendes for å stoppe fødekæden? Christian Klement og Jonas Markus Lindstad/ Maria Libak Pedersen. Justitsministeriets forskningsenhed 14.45: Politiets strategier overfor rocker-kriminaliteten? Hva har vært vellykket alt. mislykket? Bruk av Al Caponemetoden m.m. Pause København kommunes møte med bandene Hvilke virkemidler har kommunen (evt. i samarbeid med lokalt politi) anvendt for å begrense bandenes aktivitet, stoppe rekruttering og fremme «exit»? Hva har en lykkes med, og hva har en ikke lykkes med? 18.15: Slutt dag 1. 19.30: Middag

7 Dag 2. 08.30: De danske kommunenes møte med rockergruppene:
Hvilke virkemidler har de i verktøyskrinet sitt? Hva har en lykkes/mislykkes med? v/ …….. fra det Kriminalpræventive råd – eller ……. fra en aktuell kommune 09.30: Vi utvider perspektivet Danske erfaringer, strategier og tiltak settes inn i en mer systematisk modell for forebygging og bekjempelse av alvorlig kriminalitet. v/ professor Tore Bjørgo, PHS 10.15: Pause/utsjekk 10.45: Gruppevis drøfting: (2-3 nærliggende byer/kommuner i hver gruppe): Hvilken overføringsverdi har danske erfaringer og tiltak til våre kommuner? Hva kan vi bruke dette til? 11.45: Plenumspresentasjon og drøfting: 12.45: Veien videre ift. kommunenes arbeid med MC-kriminalitet 13.00: Lunsj. Hjemreise

8 Fly t/r København kommer i tillegg.
Pris: Ca Nkr. Pr. pers Overnatting m/frokost 2 lunsjer Middag Møtelokale m/frukt/kaffe…… Fly t/r København kommer i tillegg. I etterkant av studieturen påbegynnes arbeid med en veileder for hvordan kommunene – i samarbeid med andre gode krefter – kan vanskeliggjøre kriminell aktivitet fra og rekruttering til «1-%» miljøene.

9 «Support team» ………..Kripos Professor Tore Bjørgo, Politihøgskolen
……….. Politidirektoratet ……….. Kriminalitetsforebyggende råd ………...Kriminalitetsforebyggende råd Regiondirektør Nils Petter Wiik, KS Regiondirektør Ulrika von Sydow, KS Seniorrådgiver Geir Sønstebø, KS Seniorrådgiver Yngve Carlsson, KS

10 Spørsmål: Dialog….. Hvordan ser situasjonen ut i din kommune (evt. kommuneregion)? Huser dere en 1%-bande? Hvem? Hvor mange? Hva slags kriminalitet? Supportgrupper – «crews»? Er dette noe en kan leve med – eller noe en bør gjøre noe med? Har din kommune (evt. kommuneregion) gjennomført noen gode «grep» overfor 1%-bandene – for å…. a). vanskeliggjøre etablering b). vanskeliggjøre virksomhet Er dette noe KS bør jobbe med – for å få fram kunnskap og veiledningsmateriale?


Laste ned ppt "KS rolle ift. trygghet og kriminalitetsforebygging"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google