Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Work interest explorer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Work interest explorer"— Utskrift av presentasjonen:

1 Work interest explorer

2 John Holland (1959) RIASEC- 6 yrkespersonlighetstyper

3 Praktisk R (Realistic)
Foretrekker arbeid med ting. Trives med praktisk arbeid ute og inne. Kan ha noen av følgende interesser/ferdigheter: Liker å fikse og reparere / bygge ting Liker å håndtere verktøy, maskiner og utstyr. Liker å se praktiske og synlige resultater Liker å gjøre manuelt arbeid / bruke kroppen/Arbeide med hendene Liker å bruke fysiske ferdigheter / Liker fysiske utfordringer Liker å løse konkrete problemer Liker å finne ut av mekanismer / Konstruere ting Har god fysisk koordinering / er flink med hendene Eksempelyrker: snekker, rørlegger, bygningsarbeider, lagerarbeider, produksjonsarbeider, telemontør, parkarbeider

4 Teoretisk I (Investigative)
Foretrekker arbeid med ting og ideer (og mennesker). Kan ha noen av følgende interesser/ferdigheter: Liker å lese, analysere /undersøke/forske Liker å forholde seg til teoretiske spørsmål og komplekse problemer Liker å løse abstrakte problemer / Intellektuell problemløsning Liker å løse/forholde seg til komplekse problemer over lengre tid Er tenkende / innsiktsfull/kritisk/ ser komplekse sammenhenger Er oppgaveorientert Jobber gjerne selvstendig / er selvmotivert og selvgående på oppgaver Er nytenkende Uttrykker seg godt / har gode språklige ferdigheter Eksempelyrker: forsker, kjemiker, Ingeniør, historiker, lingvist, dataprogrammerer, psykolog, lege

5 Kreativ A (Artistic) Foretrekker arbeid med ideer og mennesker . Trives med yrker hvor man uttrykker egen kreativitet innen blant annet næringsliv, kunst og kultur. Kan ha noen av følgende interesser/ferdigheter: Liker å bruke følelser og forestillingsevne i kreative uttrykk Liker å skape (noe nytt) Liker å eksperimentere Liker å dekorere og designe Liker å vise / opptre Liker å konseptualisere Har behov for å uttrykke egen kreativitet utøver egen kreativitet i ulike medier: komponere, skrive, spille, danse, forme etc Er kreativ / intuitiv / orginal Eksempelyrker: arkitekt, kunstmaler, fotograf, møbeldesigner, forfatter, WEB designer, butikkdekoratør, sminkør, musiker

6 Sosial S (Social) Foretrekker arbeid med mennesker. Arbeid som krever omtanke og følelse for andre mennesker og at du liker å hjelpe andre. Kan ha noen av følgende interesser/ferdigheter: God til å forstå mennesker / lytte Liker å undervise / rådgi / instruere / veilede Liker å pleie /hjelpe andre Er god til å hjelpe andre til å hjelpe seg selv Er flink til å prate med mennesker og skape gode relasjoner til andre Humanistisk legning Er opptatt av samfunnsforhold Er opptatt av personlig vekst og utvikling Eksempelyrker: sosionom, lærer, barnevernspedagog, vernepleier, barnehageassistent, miljøarbeider, trener, flyktningkonsulent

7 Foretaksom E (Enterprising)
Foretrekker arbeid med informasjon og mennesker. Trives med arbeid som ikke kan gjøres til rutine, arbeid som krever initiativ og handling. Kan ha noen av følgende interesser/ferdigheter: Flink til å selge / forretningsorientert / Profittorientert / har konkurranseorientert God til å overbevise / gir seg ikke ved motstand / har stor påvirkningskraft Serviceorientering Stor målorientering / er god til å oppnå organisasjonens mål Liker å lede /jobbe gjennom andre/ beslutningstaking / makt Liker status / opptatt av økonomisk belønning / opptatt av materielle goder Er entreprenør, liker å drive prosjekter, skape og bygge ting Har god evne til politisk manøvrering / god til å oppnå organisasjonens mål Tåler høyt tempo / er energisk God til å presentere/tale/ debattere Er ambisiøs / liker å ta risiko Eksempelyrker: selger, leder, grunder, kundeveileder, drosjesjåfør, politiker, journalist, kioskmedarbeider, servitør

8 Systematisk C (Conventional)
Foretrekker arbeid med informasjon og ting. Kan ha noen av følgende interesser/ferdigheter: Liker å samle data / arkivere / terminalarbeid / papirarbeid Liker å prosessere data / behandle informasjon Er utholdende på rutinearbeid Liker å organisere / systematisere Er nøyaktig og er detaljorientert Liker å skrive rapporter / lage grafer og oversikter Liker å jobbe strukturert Liker forutsigbarhet og stabilitet / foretrekker klart definerte oppgaver Liker hierarkisk organisering Liker å løse praktiske problemer Løser gjerne problemer ved regelorientering Eksempelyrker: regnskapsmedarbeider, ordreplukker, parkeringsvakt, lønningsmedarbeider, finansanalytiker, saksbehandler, postbud, bankfunksjonær


Laste ned ppt "Work interest explorer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google